Daugavpils
16.vidusskola

Ārpusklases darbs

Pulciņš “Dekors

Kopš 1993.gada skolā darbojas vizuālās mākslas pulciņš “Dekors”. Pulciņa vadītāja ir Galina Želabovska. Skolotāja ir radošs un talantīgs cilvēks, kurai ir bijušas 9 personīgās izstādes.

Skolēni labprāt apmeklē pulciņu, jo tur var iegūt dažādas iemaņas, iemācīties saskatīt skaisto, redzēt pasauli caur dvēseli. Skolotājas Galinas Želabovskas audzēkņi aktīvi piedalās un gūst panākumus pilsētas olimpiādēs, konkursos. Skolēnu darbi tika ievietoti grāmatās. Grāmatā “Ko Latvija Tev varu dot” var redzēt skolnieces Tatjanas Bogdanovas darbu. Grāmatā “X Latvijas skolu Jaunatnes Dziesmu un Deju svētki” ir ievietoti Jūlijas Tarvidas un Nadeždas Samorodovas darbi.

Ar skolotāju Galinu Želabovsku katra diena ir interesanta un neaizmirstama.

Mūsu panākumi:

2014./15.m.g.

 • Pilsētas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Rakstu darbi” – 3.vieta.
 • Pilsētas zīmējumu konkurss “Karjeras kurpes” – atzinība.

2013./14.m.g.

 • Pilsētas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Trejdeviņas saules lec” – 2.vieta, 1.vieta, 2.pakāpes diploms.
 • Pilsētas zīmējumu konkurss „Mūsu pilsētas baznīcas!” – 2.vieta, Grand Prix.

 

JAK

Kopš 1997. gada Daugavpils 16. vidusskolā darbojas  Jautro un atjautīgo klubs (JAK), kuru visus šos gadus vada skolotāja Svetlana Rudjko. Programmas mērķis ir attīstīt skolēnu kā radošu un pilsoniski aktīvu personību, veidojot izpratni par kultūrizglītības nozīmi personības tapšanas procesā.

Skolas JAK komanda piedalās dažādos pilsētas, reģionālos un valsts  konkursos un festivālos un gūst panākumus.

 Mūsu panākumi:

2014./15.m.g.

 • Latvijas JAK Jaunatnes Līgas fināls – atzinība, speciālā balva.
 • Latvijas JAK Jauniešu Līgas pusfināls – atzinība.
 • Republikas Jaunatnes Līgas JAK festivāls – III vieta.
 • Latgolys Leigas festivāls – III prēmija.
 • Latgolys Leigas pusfināls – III vieta.
 • Rēzeknes mēra kauss – III prēmija.
 • Latgolys Leigas 5.sezonas fināls – III vieta.

2013./14.m.g.

 • JAK „Latgolys Leiga” pusfināls – II vieta.
 • JAK „Latgolys Leiga” fināls – atzinība un skatītāju balva.
 • Latvijas JAK Skolu Līgas 1/8 fināla – atzinība.
 • Latvijas JAK Skolu Līgas ceturtdaļfināls – atzinība.
 • Latvijas JAK Skolu Līgas pusfināls – atzinība.
 • Latvijas JAK Skolu Līgas festivāls – atzinība.

 

 

Klubs „Erudīts”

     Kluba „Erudīts” mērķis ir skolēnu apmācīšana spēles “Kas? Kur? Kad?” paņēmieniem un iemaņām, tad uz tā pamata – loģikas, fantāzijas attīstīšana, apmācīt būt disciplinētiem un organizētiem, mācīt pieņemt lēmumus kritiskajās situācijās, ieaudzināt mīlestību strādāt ar grāmatu un citiem zināšanu avotiem.
     Īpaša uzmanība tiek pievērsta spēlei, kuras procesā tiek paredzēta nepieciešamo iemaņu uzkrāšana un izvirzīto mērķu sasniegšana.
     Spēļu nodarbību laikā skolēniem ir iespēja izrādīt iegūtās zināšas un iemaņas kompleksā. Turklāt, kā rāda prakse, konkrētas zināšanas, iegūtas spēles gaitā un ar emocionālu nokrāsu, ir ļoti noturīgas.
     Klubs kļuva par tādu vietu mikrorajonā Jaunā Forštadte, kur 5.- 8. klašu skolēni var pavadīt savu brīvo laiku. Mūsu klubā spēlē 50 bērni. Kluba sēdes palīdz talantīgiem un apdāvinātiem bērniem pilnā mērā realizēt savas spējas.

 

 

Klubs “Krievu senatnes glabātāji”

Skolā darbojas klubs “Krievu senatnes glabātāji“. Skolotāja Valentīna Lipkoviča ar skolēnu palīdzību izveidoja krievu etnisko istabu. Tajā tika savākti krievu tautas lietišķās mākslas darbi. Skolēni labprāt izzina tradīcijas un paražas.Notiek arī ekskursijas, kuras vada paši bērni.

 

 

Ansamblis “Blēņdari”

Daugavpils 16. vidusskolas 4.-6. kl. ansamblis „Blēņdari”, kuru vada Lilija Grakova, darbojas kopš 2005. gada.

Programma ir saistīta ar valsts īstenojamās muzikālas izglītības mērķiem un uzdevumiem. Tā ietver dalībnieku muzikalitātes attīstību, vokālo iemaņu un kolektīvās muzicēšanas apguvi. Attīsta dalībnieku prasmi uztvert un izjust skaisto sevī, sabiedrībā un dabā un rosina iesaistīties kultūrvides veidošanā. Programma veicina bērnu iesaistīšanos mūzikas kultūras mantojuma apzināšanā, mūsdienu mūzikas apguvē un integrēšanos sabiedrības kultūras dzīves norisēs.

Ansamblis aktīvi piedalās dažādos konkursos un skolas pasākumos.

 Mūsu panākumi:

2014./15.m.g.

 • Pilsētas vokālās mūzikas konkurss „Balsis – 2015”– 3.pakāpe.
 • Pilsētas konkursa „Mēs esam talantīgi 2015” 1.kārta – iekļūšana pusfinālā.

2013./14.m.g.

 • Pilsētas vokālās mūzikas konkurss „Balsis – 2014” – 3.pakāpe.
 • mazo izpildītāju konkurss-festivāls „Pīks un Pīka”– 2.pakāpe.
 • Pilsētas krievu dziesmas izpildītāju konkurss – 1.vieta.

 

   

 

Vēstures klubs “Atmiņa”

    Skolas vēstures klubs “Atmiņa”, kuru vada skolotāja Žanna Ugarenko, darbojas kopš 2008.gada. Tajā aktīvi piedalās 4.-11. klašu skolēni. Viņi vāc materiālus par skolas vēsturi un tradīcijām, skolēnu, skolotāju un absolventu panākumiem. Dalībnieki noformē ekspozīcijas, gatavo fotohroniku, piedalās konkursos, projektos, kā arī vada klases stundas. Muzejā notiek sociālo zinību stundas.
     Pilsētas radošo darbu konkursā “Vīzija” vēstures kluba dalībnieki ieguva 2. vietu. ISEC izteica pateicību par piedalīšanos projektā “Tu nenāc tikai no sevis”. Konkursā “Kas interesants skolas muzejā?” kluba dalībnieki ieguva 4. vietu novadā.

   


 

Vizuālās mākslas pulciņš “Varavīksne”

Skolā darbojas vizuālās mākslas pulciņš “Varavīksne”, kuru vada radoša skolotāja Jadviga Osipova. Pulciņu apmeklē 1.-9. klašu skolēni. Veidojot dažādus darbus, viņi attīsta savas radošās spējas, mācās saskatīt skaisto. Pulciņa dalībnieki piedalās un gūst panākumus pilsētas un republikas konkursos, olimpiādēs, kā arī starptautiskajos konkursos.

Mūsu panākumi:

2015./16.m.g.

 • 44. Starptautiskais bērnu mākslas konkurss-izstāde “Lidice 2016” – atzinība.
 • Pilsētas vizuālās mākslas olimpiāde – 1. vieta.
 • Pilsētas zīmējumu konkurss “Latvijas simtgades ceļš” – Sudraba diploms.
 • Pilsētas zīmējumu konkurss “Citādais mums līdzās” – 2.vieta, 3.vieta, atzinība.
 • Pilsētas kolāžu konkurss „Izvēle: cilvēkmīlestība vai vienaldzība?” – atzinība.

2014./15.m.g.

 • Daugavpils Marko Rotko mākslas centra rīkotais konkurss ”Es esmu no Daugavpils”– apliecinājums.
 • Pilsētas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Rakstu darbi”– 2. vieta.
 • Pilsētas Lieldienu akcijas – konkursa „Košākā Lieldienu ola” 1.kārta – atzinība.
 • Projekta „Dienvidlatgales Vecāku forums” ietvaros vizuālās mākslas konkurss „Mana ģimene” – atzinība.
 • Pilsētas zīmējumu konkurss “Karjeras kurpes” – atzinība.
 • Pilsētas zīmējumu konkurss “Mans iztēlotais varonis” – 2.vieta.

2013./14.m.g.

 • Jaunatnes departamenta rīkotais zīmējumu konkurss „Brīvprātīgais darbs jauniešu acīm” – 2.vieta.
 • Daugavpils Marko Rotko mākslas centra rīkotais konkurss ”Es esmu no Daugavpils”– apliecinājums.
 • Pilsētas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Trejdeviņas saules lec” – 1.vieta, 2.vieta, 3.vieta.