Daugavpils
16.vidusskola

Baseins

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”  8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”   ietvaros Daugavpils 16.vidusskolas baseinos notiek renovācijas darbi. Sakarā ar to skolas baseini  2018./2019. mācību gadā nestrādās.

Skolas vadība

* * *

 

Skolā ir 2 baseini – lielais un mazais, kas strādā no oktobra sākuma līdz aprīļa beigām.

Mazajā baseinā mācās peldēt un uzlabo savu veselību jaunāko klašu skolēni, savukārt lielajā baseinā savas peldēšanas prasmes pilnveido pamatskolas un vidusskolas skolēni.

Skolas baseinu var apmeklēt jebkurš pilsētas iedzīvotājs.

 

Lielā baseina darba laiks

Pirmdiena 18.00-19.00 19.00-20.00    
Otrdiena   19.00-20.00 20.00-21.00  
Trešdiena 18.00-19.00 19.00-20.00    
Ceturtdiena 18.00-19.00 19.00-20.00    
Piektdiena 18.00-19.00 19.00-20.00  20.00-21.00  
Sestdiena 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00

 

Biļetes cena – 

*  Otrdienās, piektdienās un sestdienās ar saunu 

Bērni līdz 14 gadiem baseinu apmeklē tikai ar vecākiem.

 

Mazā baseina darba laiks

Peldēšana ar vecākiem. Biļetes cena – 

Pirmdiena 18.00-19.00    
Otrdiena   19.00-20.00  
Trešdiena  18.00-19.00    
Ceturtdiena 18.00-19.00 19.00-20.00  
Piektdiena 18.00-19.00 19.00-20.00  
Sestdiena  15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00

Sīkākā informācija pa tāl.r 28800459, 28800449