Daugavpils
16.vidusskola

Bibliotēka

 

Bibliotēka ir 16.vidusskolas struktūrvienība. Skolas bibliotēkas darbības mērķis ir līdzdalība izglītības iestādes licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām, kā arī sekmēt skolēnu intelektuālo, tikumisko, emocionālo audzināšanu.

Bibliotēka pilnībā nodrošina skolēnus un skolotājus ar nepieciešamo mācību literatūru un piedāvā lasītāju apkalpošanu, ņemot vērā lasītāju vajadzības un pieprasījumus.

 

  • Bibliotēkas krājuma skaits – 40889 eks.
  • Lietotāju skaits – 744.
  • Bibliotēku dienā vidēji apmeklē 80 lietotāju.
  • Lasītāju rīcībā ir: nozaru un daiļliteratūras abonementa telpa, mācību grāmatu krātuves telpa, lasītava.
  • Lasītavā tiek piedāvāti: 24 žurnālu nosaukumi, 2 laikrakstu nosaukumi, novadpētniecības materiālu mapes, interneta izmantošana.

 

Tiek veidots krājuma elektroniskais katalogs.

Skolēnus un viņu vecākus, pedagogus, citus skolas darbiniekus un skolas absolventus apkalpos bibliotekāre Anastasija Leonova.

Kas ir vajadzīgs, lai kļūtu par bibliotēkas lasītāju?

Skolēniem jāatnes iesniegums no vecākiem, kā arī jāpaņem līdzi vēlēšanās lasīt, zinātkāre un aktivitāte.

Laipni lūdzam apmeklēt skolas bibliotēku darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00.