Daugavpils
16.vidusskola

Jaunumi

Cienījamie lasītāji!

Aicinām visus apmeklēt jauno grāmatu izstādi „Iepazīstieties – jaunumi!”

 

Lasītājiem tiek piedāvātas šādas jaunas grāmatas:

 

Macību grāmatu komplekti:

Golubova V. Raibā pasaule. Latviešu valoda 3. klasei. 1. un 2.daļas+ darba burtnīca

Ābola S. u.c. Literatūra 5. klasei. 1.un 2. daļas+ skolotāja grāmata

Lude I. u.c. Matemātika 5. klasei i+ skolotāja grāmata+ uzdevumu krājums

Lude I. u.c. Matemātika 6. klasei i+ skolotāja grāmata+ uzdevumu krājums

Lude I. u.c. Matemātika 10. klasei i+ skolotāja grāmata+ pārbaudes un paškontroles darbi

Lude I. u.c. Matemātika 11. klasei i+ skolotāja grāmata+ pārbaudes un paškontroles darbi

Lude I. u.c. Matemātika 12. klasei i+ skolotāja grāmata+ pārbaudes un paškontroles darbi

Evans V.u.c. Upstream. Intermediate B2

Evans V.u.c. Upstream. Upper Intermediate B2+

 

Savā darbā skolotāji var izmantot jaunus metodiskos līdzekļus:

Vītuma M. u.c. Diagnosticējošie darbi matemātikā 4.un 5. klasei

Līne L. Mana pieredze mājturības un tehnoloģiju stundās 1., 2., 3., 4. K

Gosa S. u.c. Radošie uzdevumi literatūras un latviešu valodas stundām un erudīcijas konkursiem.

Kā rakstīt radoši.

Raibais reizrēķins.

Saskaitīšana un atņemšana.

 

Gan skolēniem, gan skolotājiem būs interesanti palasīt:

Brice B. Pirkstiņu rotaļas.

Ilustrēta rokasgrāmata dabaszinātnēs

Beloraģa G. Zinošs un drošs

Bankovskis P. Trakie veči

Abgarjana N. Maņuņa

Samauska I. Skaļā klase

Leonarda M. Vaboļpuika

Абгарян Н. Манюня

Киплинг Р. Сталки и компания

Риггз Р. Библиотека душ. Нет выхода из дома

странных детей. Побег из дома странных детей

Евсеева М. Кроме меня, кроме нее

Майрон В Девять жизней Дьюи..

Рот В. Дивергент. Инсургент. Эллигент.

Кауфман Б. Вверх по лестнице, ведущей вниз

Кустзее Дж. Школьные годы Иисуса

ТартттД. Щегол

Соломко Н. Белая лошадь-горе не мое

Papildus šajā gada mēs saņemam žurnālus:

Leģendas, Mistērija, A 12, Planētas Noslēpumi, Tēvijas Sargs, Ieva, Astes

 

Mūsu visjaunākajiem lasītājiem mēs piedāvājam ļoti interesantas grāmatas:

Zvirgzdiņš J. Mazās bites lielais ceļojums

Габова Е. Двойка по поведению

Мамин-Сибиряк Д. Лесная сказка

Бесков Э. Груша, Корица и Фиалка

Дружинина М. Хорошо быть оптимистом

Усачева Р. Пегасик из мифа

Гейман Н. Коралина

Кестнер Э. Эмиль и сыщики

Бонд М. Медвежонок по имени Паддингтон

Веселые основы безопасности жизни для малышей

Zālīte M. Mamma un tētis kūrortā.

Уайт Э,Б, Паутинка Шарлотты.

Койн И. Девочка, с которой детям не разрешали водиться.

Ледерман В. Календарь майя.

Георгиев С. У нас в 5»Б».

Родари Дж. Какие бывают ошибки

Брэдбери Р. Лето, прощай

 

 

Aicinām lasītājus iepazīties ar jaunumiem mūsu bibliotēkā

 

Septembra izstādes:

Dzejas dienas- 2018”

Eiropas valodu diena

Latviešu tautas tradīcijas. Miķeļdiena

 

Septembrī atzīmējam…

Ļevam Tolstojam – 190

Inesei Zanderei – 60

Eduardam Asadovam – 95

Dinai Rubinai – 65

Borisam Zahoderam – 100