Daugavpils
16.vidusskola

Jaunumi, izstādes

Cienījamie lasītāji!

 

Aicinām visus apmeklēt jauno grāmatu izstādi „Iepazīstieties – jaunumi!”

 

Lasītājiem tiek piedāvātas šādas jaunas grāmatas:

 

Savā darbā skolotāji var izmantot jaunus metodiskos līdzekļus:

 

Atvērsim vārtus! Latviešu valodas mācību grāmata

Tropa I. Skaņas. Burti. Vārdi

Buivide A. Mācīsimies kopā

Karuselis. Mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei

Līdaka J. Kur pazud garumzīmes? 2.d.

Irbe I. Tinu jaunu valodiņu

Uzdevumi atmiņas, uzmanības un domāšanas attīstībai

Куликовская Т. Логопедические скороговорки и считалки

Lemešonoka I. Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā

Purēns V. Kā attīstīt kompetenci

Miltiņa I. Modelēšana logopēdijā

Daniela L. Skolēni un mācību disciplīna

Atbalsta materiāli pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai

Koposova N. Matemātika bilingvāli 5. klasei: mācību grāmata+2 darba burtnIcas

Raibā pasaule. Matemātika. Mājturība un tehnoloģijas 2. klasei: mācību gramata+2 darba   burtnīcas

Raibā pasaule.Dabaszinības 3. klasei: mācību grāmata

Vordermane K. Mācīšanās prasmes ilustrētā rokasgrāmata

Epnere G. Kadā vārdam galotnīte?

Purēns V. Dabas pētnieka gudrības grāmata+darba burtnīca

Purēns V. Es un citi, es un Latvija. 1.d.

Урбанович Г. Падежи? Легко! Русский язык

Purēns V. Kā izprast emocijas

 

Gan skolēniem, gan skolotājiem būs interesanti palasīt:

 

Сергиенко К. До свидания, овраг!

Čepmens G. 5 mīlestības valodas pusaudžiem

Latvijas vēstures ilustrētā hronoloģija

Liepiņš A. Mūsu Dievi

Liepiņš A. Mūsu ķēniņš

Rokasgrāmata bioloģijā

Klišāns V. Latvijas vēsture no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām

Baltijas, Eiropas un pasaules vēstures kontekstā

Latvijas leģendas. 9. grāmata

Mūrs G. Prāta spēles gudriem bērniem

Mūrs G. Matemātikas spēles gudriem bērniem

Грин Д. Многочисленные Катерины

Юк А. Четыре четверти (взрослая хроника школьной любви)

Bankovskis P. Kur pazuda saimnieks?

Оливер Л. Делириум

Столяров В. Рыцари городских кварталов 2 книги

Савельева О. Апельсинки. Честная история одного взросления

Ko darīt, kad nau ko darīt. Grāmata pret garlaicību

Greja D. Kaķis Stiķis sniedz ķepu palīgā

Рассел Р. Дневник Ники. Заклятая подруга

Залите М. Пять пальцев

 

Mūsu visjaunākajiem lasītājiem mēs piedāvājam ļoti interesantas grāmatas:

 

Вебб Х. Снежный кот

Andersens H.K. Pasakas

Ko tu zini par Latviju? Spēle junioriem

Markota D. Latvija. Mana pirmā enciklopēdija

 

Aicinām lasītājus iepazīties ar jaunumiem mūsu bibliotēkā

 

Janvāra izstādes:

Grāmatas- jubilāres 2020

Janvārī atzimējam…

Jakobam Grimam -235

Džeraldam Darrelam – 95

Aleksandram Gribojedovam- 225

Annai Saksei-115

Antonam Čehovam– 160