Daugavpils
16.vidusskola

Jaunumi, izstādes

Cienījamie lasītāji!

 

Aicinām visus apmeklēt jauno grāmatu izstādi „Iepazīstieties – jaunumi!”

 

Lasītājiem tiek piedāvātas šādas jaunas grāmatas:

 

Savā darbā skolotāji var izmantot jaunus metodiskos līdzekļus:

 

Glītraksti 1. klasei

Atvērsim vārtus! Latviešu valodas mācību grāmata

Vorošilova J. Teātra pulciņš pirmsskolā un sākumskolā

Tropa I. Skaņas. Burti. Vārdi

Buivide A. Mācīsimies kopā

Karuselis. Mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei

Reinigere D.Latviešu valoda. Testi un zdevumi 10. klasei

Mencis J. Mazās skaitļu slejas sākumskolai

Līdaka J. Kur pazud garumzīmes?

Irbe I. Tinu jaunu valodiņu

Tropa I. Saklausām skaņas vārdā

Uzdevumi atmiņas, uzmanības un domāšanas attīstībai

Cīrule Z. u.c. Es varu!. Darba burtnīca

Milāša I. u.c. Mana grāmatiņa matemātikā

Теремкова Н. Практический тренажер по развитию речи, внимания, памяти, мышления, восприятия в 4 частях

Шорыгина Т. Беседы о воде в природе: методическое пособие

Autoru kol. Gudrā ābece +darba burtnīca+ skolotāja grāmata

Brice B. Skaņu spēles. 1. un 2. d.

Mencis J.(jun.), Putre I. Uzdevumu krājums matemātikā 1. klasei

Mencis J.(jun.), Putre I. Uzdevumu krājums matemātikā 2. klasei

Синохара К. Оригами для мозгов. Японская система развития интеллекта ребенка: 8 игр и 5 привычек

Куликовская Т. Логопедические скороговорки и считалки

Ābele A. Sporta psiholoģija: teorija un prakse

Lemešonoka I. Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā

Purēns V. Kā attīstīt kompetenci

Miltiņa I. Modelēšana logopēdijā

Korna E. Darba burtnīca logopēdijā

Klevere- Velhli I., Naua N. Latviešu valoda studentiem + skolotāja grāmata +

Lasīšanas tekstu un uzdevumu krājums 1

Pētniecība: teorija un prakse

Справочник педагога-психолога школы

Верникова Л. Сценарии детских театрализованных представлений

Daniela L. Skolēni un mācību disciplīna

Bičuka M. Saules stara peldvieta. Dziesmas bērniem

Edvards de Bono. Sešas domāšanas cepures

Kaže D. Iepazīstam Latviju kopā ar bērniem

Brūvere O. u.c. Kustību alfabēts

Atbalsta materiāli pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai

Heinberga S. Latviešu valodas pareizrakstības vingrinājumi pamatskolai

Griģe G. Jautrie pirkstiņi: dziesmas, pirkstu rotaļas un radošie uzdevumi bērniem

Bumbiere D. Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš: vārdu un teikumu mīklas lasītprasmes apguvei

Kaže. Iepazīstam Latviju kopā ar bērniem

Pāvulēns J. U.c. Konsultatīvais atbalsts skolēniem: uzvedības izmaiņu modelis

 

Gan skolēniem, gan skolotājiem būs interesanti palasīt:

 

Rancāne A. Aiz azara bolti bārzi…Dokumentāls stāsts par kordiriģentes Terēzes Brokas mūžu

Функе К. Чернильное сердце. Чернильная кровь. Чернильная смерть. Роман-фэнтези

Узорова О.Иллюстрированный уголовный кодекс для подростков

Сергиенко К. До свидания, овраг!

Čepmens G. 5 mīlestības valodas pusaudžiem

Latvijas vēstures ilustrētā hronoloģija

Андрианов М. Беседы о высшем и воле в сказках и рассказах

Самарский М. Невероятные приключения кота Сократа

Андрианов М. Беседы о мышлении и мудрости в сказках и рассказах

Liepiņš A. Mūsu Dievi

Latviešu valoda, matemātika, vēsture pamatskolai shēmās un tabulās

Mūrs G. Prāta spēles gudriem bērniem

Mūrs G. Matemātikas spēles gudriem bērniem

Drūrija K. Septītā kamera

Грин Д. Многочисленные Катерины

Юк А. Четыре четверти (взрослая хроника школьной любви)

Latvijas 100 skaistākās vietas

Cybuļs J., Leikuma L. Skreineite + darba burtnīca + uzziņu materiāls par latgaliešu ābeci

Ozola I. Grāmata pašizaugsmei

Андрианов М.Беседы о добре и зле в сказках и рассказах

Андрианов М.Беседы о красоте и любви в сказках и рассказах

Zālīte M. Paradīzes putni: romāna “Pieci pirksti” otrā grāmata

Bankovskis P. Kur pazuda saimnieks?

Оливер Л. Делириум

Столяров В. Рыцари городских кварталов 2 книги

Kriķis D., Šteiners K. Matemātiskās analīzes elementi vidusskolai. 1. un 2. daļas

Sēja G. Mana un tava Latvija

Klišāns V. Latvijas valsts stāsts

Štelmahere V. Es dzīvoju zaļajā Latvijā

Pumpure I. Vecmāmiņas pūra lāde

Latvija. Darbojies ar prieku!

Latvija. Mazā ģeogrāfijas enciklopēdija

Zālīte M. Pieci pirksti

Lindgrēne A., Vīklande I.Trokšņu ciema bērni

Савельева О. Апельсинки. Честная история одного взросления

Пулман Ф. Янтарный телескоп

Āboltiņa B. Rokasgrāmata matemātikā

Latvija. Zeme. Daba. Tauta. Valsts

Auziņa I. Literatūras teorijas pamatjautājumi

Rūmnieks V. Starp Mežaparku un Murjāņiem: atmiņas, piedzīvojumi un pārdzīvojumi 1951-1980

Laure M., Purēns V. Latvijas vēstures palīggrāmatiņa

Mežs I.Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos. Latgale

Kampe- Pērsone G. Latvijas zīdītāji: pilnīgs sugu apskats

Čainani S. Labā un Ļaunā skola

Kļavis A. Melnais akmens. 1.grāmata

 

Mūsu visjaunākajiem lasītājiem mēs piedāvājam ļoti interesantas grāmatas:

 

Kasparavičs Ķ. Īsi stāstiņi par šo un to

Вебб Х. Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-детектива. Загадка закрытого ящика

Iepazīstam profesijas kopā ar Guliveru

Vasaraudze L., Golubevs J. Paši…Paši…= Самые…Самые

Усачев А. Олимпийская деревня Дедморозовка

Вебб Х. Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-детектива

Алешковский Ю. Кыш и Два портфеля

Вебб Х. Снежный кот

Раскин А. Как папа был маленьким

Kasparavičs K. Īsi stāstiņi par dzīvniekiem

Kasparavičs K. Zemeņu diena

Greja D. Kaķis Stiķis sniedz ķepu palīgā

Blaitona E. Ziemassvētku stāsti

Skalbe K. Ziemassvētki mežā

Dibika M. Pastnieks Pele

Rihtere J. Tur aiz stacijas ir jūra

Vērdiņš K. Tētis

Нусинова Н. Курячий бог

Latvija. Atlants bērniem

Кинни Д. Дневник слабака. Собачья жизнь

Кинг-Смит Д. Леди Дейзи

Kinnijs D. Grega dienasgrāmata. Laižamies!

 

Svaža R. Kā skuķis par meitenīti kļuva

Усачева Р. Сказки из леса

 

 

Aicinām lasītājus iepazīties ar jaunumiem mūsu bibliotēkā

 

Novembra izstādes:

 

“Mārtiņi – ziemas sākums”

Lāčplēša diena.  “Uz ežiņas galvu liku, sargāju savu tēvu zemi”

“Tev mūžam dzīvot, Latvija!”

 

Novembrī atzīmējam…

 

Fridriham Šilleram – 260

Kārlim Skalbem – 140