Daugavpils
16.vidusskola

Jaunumi

Cienījamie lasītāji!

Aicinām visus apmeklēt jauno grāmatu izstādi „Iepazīstieties – jaunumi!”

Lasītājiem tiek piedāvātas šādas jaunas grāmatas:

Macību grāmatu komplekti:

Golubova V. Raibā pasaule. Latviešu valoda 3. klasei. 1. un 2.daļas+ darba burtnīca

Ābola S. u.c. Literatūra 5. klasei. 1.un 2. daļas+ skolotāja grāmata

Lude I. u.c. Matemātika 5. klasei i+ skolotāja grāmata+ uzdevumu krājums

Lude I. u.c. Matemātika 6. klasei i+ skolotāja grāmata+ uzdevumu krājums

Lude I. u.c. Matemātika 10. klasei i+ skolotāja grāmata+ pārbaudes un paškontroles darbi

Lude I. u.c. Matemātika 11. klasei i+ skolotāja grāmata+ pārbaudes un paškontroles darbi

Lude I. u.c. Matemātika 12. klasei i+ skolotāja grāmata+ pārbaudes un paškontroles darbi

Evans V.u.c. Upstream. Intermediate B2

Evans V.u.c. Upstream. Upper Intermediate B2+

 

Savā darbā skolotāji var izmantot jaunus metodiskos līdzekļus:

Pētniecība: teorija un prakse

Справочник педагога-психолога школы

Верникова Л. Сценарии детских театрализованных представлений

Daniela L. Skolēni un mācību disciplīna

Bičuka M. Saules stara peldvieta. Dziesmas bērniem

Edvards de Bono. Sešas domāšanas cepures

Kaže D. Iepazīstam Latviju kopā ar bērniem

Brūvere O. u.c. Kustību alfabēts

Jonušaite Z. Dabaszinības 1.,2.,3.,4. klasei: darba lapas

Atbalsta materiāli pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai

Heinberga S. Latviešu valodas pareizrakstības vingrinājumi pamatskolai

Griģe G. Jautrie pirkstiņi: dziesmas, pirkstu rotaļas un radošie uzdevumi bērniem

Bumbiere D. Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš: vārdu un teikumu mīklas lasītprasmes apguvei

Kaže. Iepazīstam Latviju kopā ar bērniem

Pāvulēns J. U.c. Konsultatīvais atbalsts skolēniem: uzvedības izmaiņu modelis

 

Gan skolēniem, gan skolotājiem būs interesanti palasīt:

Kriķis D., Šteiners K. Matemātiskās analīzes elementi vidusskolai. 1. un 2. daļas

Sēja G. Mana un tava Latvija

Klišāns V. Latvijas valsts stāsts

Štelmahere V. Es dzīvoju zaļajā Latvijā

Pumpure I. Vecmāmiņas pūra lāde

Latvija. Darbojies ar prieku!

Latvija. Mazā ģeogrāfijas enciklopēdija

Zālīte M. Pieci pirksti

Lindgrēne A., Vīklande I.Trokšņu ciema bērni

Савельева О. Апельсинки. Честная история одного взросления

Пулман Ф. Янтарный телескоп

Āboltiņa B. Rokasgrāmata matemātikā

Latvija. Zeme. Daba. Tauta. Valsts

Auziņa I. Literatūras teorijas pamatjautājumi

Rūmnieks V. Starp Mežaparku un Murjāņiem: atmiņas, piedzīvojumi un pārdzīvojumi

                      1951-1980

Laure M., Purēns V. Latvijas vēstures palīggrāmatiņa

Mežs I.Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos. Latgale

Kampe- Pērsone G. Latvijas zīdītāji: pilnīgs sugu apskats

Čainani S. Labā un Ļaunā skola

Kļavis A. Melnais akmens. 1.grāmata 

 

Mūsu visjaunākajiem lasītājiem mēs piedāvājam ļoti interesantas grāmatas:

Latvija. Atlants bērniem

Кинни Д. Дневник слабака. Собачья жизнь

Кинг-Смит Д. Леди Дейзи

 

Kinnijs D. Grega dienasgrāmata. Laižamies!

Svaža R. Kā skuķis par meitenīti kļuva

Усачева Р. Сказки из леса 

 

Aicinām lasītājus iepazīties ar jaunumiem mūsu bibliotēkā

Novembra izstādes:

“ Latviešu tautas tradīcijas. Mārtiņi – ziemas sākums”

“ Dzīvo ar Latviju, elpo ar Latviju!” (Latvijai – 100)

 

Novembrī atzīmējam…

Ojāram Vācietim – 85

Selmai Lagerlēvai – 160

Ivanam Turgeņevam – 200

Viktoram Dragunskim-105

Nikolajam Nosovam – 110