Daugavpils
16.vidusskola

Jaunumi, izstādes

Cienījamie lasītāji!

 

Aicinām visus apmeklēt jauno grāmatu izstādi „Iepazīstieties – jaunumi!”

 

Lasītājiem tiek piedāvātas šādas jaunas grāmatas:

 

Savā darbā skolotāji var izmantot jaunus metodiskos līdzekļus:

 

Karuselis. Mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei

Līdaka J. Kur pazud garumzīmes? 2.d.

Purēns V. Kā attīstīt kompetenci

Atbalsta materiāli pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai

Урбанович Г. Падежи? Легко! Русский язык

Purēns V. Kā izprast emocijas

Kaže D. Lasīsim kopā!

Pestune J. 100 уроков русского. Русский язык как иностранныйф Кю

 

Gan skolēniem, gan skolotājiem būs interesanti palasīt:

 

Latvijas vēstures ilustrētā hronoloģija

Liepiņš A. Mūsu Dievi

Liepiņš A. Mūsu ķēniņš

Rokasgrāmata bioloģijā

Klišāns V. Latvijas vēsture no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām

Baltijas, Eiropas un pasaules vēstures kontekstā

Latvijas leģendas. 9. grāmata

Mūrs G. Prāta spēles gudriem bērniem

Koluža R. Mazā latviešu valodas pareizrakstības rokasgrāmata

Lasmane L. Pagalma mantojums. 32 jautras spēles un rotaļas

Самарский М. Невероятные приключения кота Сократа

Сагг З. Девушка Online в турне

 

Mūsu visjaunākajiem lasītājiem mēs piedāvājam ļoti interesantas grāmatas:

 

Rozentāle L. Apsvec Latviju! Uzdevumi. Radošie darbi

Sikspārnis Raits

Brūveris P. Labas uzvedības Ābece

 

Вебб Х. Снежный кот

Andersens H.K. Pasakas

Ko tu zini par Latviju? Spēle junioriem

Markota D. Latvija. Mana pirmā enciklopēdija

Rozentāle L. Dāvana Latvijai

Bikše L. Grāmata par zilo zirdziņu

Plūdons V. Eža kažociņš

 

Aicinām lasītājus iepazīties ar jaunumiem mūsu bibliotēkā

 

     Septembra izstādes:

 

„Dzejas dienas 2020”

Septembrī atzimējam…

I.Kuprinam – 150

Rainim – 155

Agatai Kristi  – 130

Auseklim – 170