Daugavpils
16.vidusskola

Jaunumi, izstādes

Cienījamie lasītāji!

 

Aicinām visus apmeklēt jauno grāmatu izstādi „Iepazīstieties – jaunumi!”

Lasītājiem tiek piedāvātas šādas jaunas grāmatas:

Savā darbā skolotāji var izmantot jaunus metodiskos līdzekļus:

Raibā pasaule .Latviešu valoda 3. klasei. Darba burtnīca 3. klasei. 1. un 2. d.

Jakušina E. Brīnumdaris

Griģe G. Jautras rotaļas kopā ar mazajiem

Celitāne Č. Darināsim vārdiņus. Salikteņi

Ādamsone D. Dziedam, smejam, dejojam

Helmane I un c. Matemātika 4. klasei 1.un 2.d.+darba lapas+ skolotāja grāmata

Vordermane K. Mācīšanas prasmes ilustrētā rokasgrāmata

Atvērsim vārtus! Latviešu valodas mācību grāmata

Tropa I. Skaņas. Burti. Vārdi

Buivide A. Mācīsimies kopā

Karuselis. Mācību līdzeklis latviešu valodas apguvei

Līdaka J. Kur pazud garumzīmes? 2.d.

Irbe I. Tinu jaunu valodiņu

Uzdevumi atmiņas, uzmanības un domāšanas attīstībai

Куликовская Т. Логопедические скороговорки и считалки

Lemešonoka I. Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā

Purēns V. Kā attīstīt kompetenci

Miltiņa I. Modelēšana logopēdijā

Daniela L. Skolēni un mācību disciplīna

Atbalsta materiāli pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai

Koposova N. Matemātika bilingvāli 5. klasei: mācību grāmata+2 darba burtnIcas

Raibā pasaule. Matemātika. Mājturība un tehnoloģijas 2. klasei: mācību gramata+2 darba   burtnīcas

Raibā pasaule.Dabaszinības 3. klasei: mācību grāmata

Vordermane K. Mācīšanās prasmes ilustrētā rokasgrāmata

Epnere G. Kadā vārdam galotnīte?

Purēns V. Dabas pētnieka gudrības grāmata+darba burtnīca  

Purēns V. Es un citi, es un Latvija. 1.d.

Урбанович Г. Падежи? Легко! Русский язык

Purēns V. Kā izprast emocijas

 

Gan skolēniem, gan skolotājiem būs interesanti palasīt:

Rihtere J. Tur aiz stacijas ir jūra

Bankovskis P. Kur pazuda saimnieks?

100 notikumu Latvijas vesture

Latvija. 600 jautājumu. Spēle

Latvijas leģendas. 8. grāmata

Mastersa M. 321 supergudrs fakts kas jāzina, pirms paliek 13

Юк А. Четыре четверти. взрослая хроника школьной любви

Сергиенко К. До свидания, овраг!

Čepmens G. 5 mīlestības valodas pusaudžiem

Latvijas vēstures ilustrētā hronoloģija

Liepiņš A. Mūsu Dievi

Liepiņš A. Mūsu ķēniņš

Rokasgrāmata bioloģijā

Klišāns V. Latvijas vēsture no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām

Baltijas, Eiropas un pasaules vēstures kontekstā

Latvijas leģendas. 9. grāmata

Mūrs G. Prāta spēles gudriem bērniem

Mūrs G. Matemātikas spēles gudriem bērniem

Грин Д. Многочисленные Катерины

Юк А. Четыре четверти (взрослая хроника школьной любви)

Bankovskis P. Kur pazuda saimnieks?

Оливер Л. Делириум

Столяров В. Рыцари городских кварталов 2 книги

Савельева О. Апельсинки. Честная история одного взросления

Ko darīt, kad nau ko darīt. Grāmata pret garlaicību

Greja D. Kaķis Stiķis sniedz ķepu palīgā

Рассел Р. Дневник Ники. Заклятая подруга

Залите М. Пять пальцев

 

Mūsu visjaunākajiem lasītājiem mēs piedāvājam ļoti interesantas grāmatas:

Rozentāle L. Apsvec Latviju! Uzdevumi. Radošie darbi

Sikspārnis Raits

Brūveris P. Labas uzvedības Ābece

Вебб Х. Снежный кот

Andersens H.K. Pasakas

Ko tu zini par Latviju? Spēle junioriem

Markota D. Latvija. Mana pirmā enciklopēdija

 

Aicinām lasītājus iepazīties ar jaunumiem mūsu bibliotēkā

     Marta izstādes:

Noslēpumainie mīluli (1. marts – Vispasaules kaķu diena)

 

Grāmatas- jubilāres 2020

Daugavpils dzejnieki bērniem (21. marts – Starptautiskā dzejas diena)

Martā atzimējam…

Kārlim Veidenbaumam-155

Pjotram Jeršovam– 205

Aspazijai – 155