Daugavpils
16.vidusskola

Karjeras atbalsts

 


Pedagogu-karjeras konsultantu darba grafiks

 

209.kabinets

 


Noderīga informācija

 

Brīvprātīgais darbs Profesiju pasaule prakse.lv
Atvērto durvju dienas Izglītība Pieteikšanās studijām

 

 


Nodarbības “Karjeras izaicinājumi tehnisko profesiju jomā”

 

Š.g. 16. un 24. maijā mūsu skolas 4.c, 5.c, 6.b un 4.b klases skolēni piedalījās nodarbībās „Karjeras izaicinājumi tehnisko profesiju jomā” zinātkāres centrā ZINOO, kas tika rīkotas projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākuma mērķis: iepazīstināt skolēnus ar inženierzinātnēm saistītām profesijām, tajās nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un iemaņām, izglītību un darba uzdevumiem.

Sākumā, aktīvi iesaistoties sarunā, skolēni uzzināja, kādu profesiju pārstāvji nepieciešami, lai uzbūvētu gaisa kuģi. Izrādās, ka daudzu, vajadzīgs inženieris, tehniķis, mehāniķis, elektronikas speciālists u.c. Viņi pārrunāja, ko dara katras profesijas pārstāvis, kas viņam jāzina un jāprot. Tālāk, praktiski darbojoties komandā, skolēni izmēģināja profesijas, kas saistītas ar gaisa raķešu būvēšanu – konstruktors, kosmosa inženieris, mehāniķis, izmēģinātājs. Darbnīcā „Gaisa raķetes” viņi uzbūvēja savu gaisa raķeti un izmēģināja to, laižot lidojumā.

Nodarbības skolēniem bija lietderīgas, jo viņi guva jaunu informāciju par inženierzinātnes jomas profesijām un izmēģināja sevi kādā no profesijām.

         

  Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


Radošās meistardarbnīcas „Iepazīsti mākslas profesiju daudzveidību”

 

Š.g. 15. un 22. maijā mūsu skolas 3.–6. klašu skolēni piedalījās radošajās meistardarbnīcās „Iepazīsti mākslas profesiju daudzveidību”, kas tika rīkotas projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākuma mērķis: sniegt skolēniem informāciju par profesijām, kas saistītas ar lietišķās mākslas nozari, sniegt iespēju iepazīt mākslinieka un kalēja darba vidi, ikdienas darbu, profesijās nepieciešamās prasmes un zināšanas.

Skolēni pēc izvēles apmeklēja mākslinieka (mākslas studija „Putra”) vai kalēja (Edgara Vronska kalēju studija) meistardarbnīcu, kur viņiem pastāstīja par profesijām, kas saistītas ar lietišķās mākslas nozari. Skolēni iepazina mākslinieka – grafika un kalēja darba vidi, ikdienas darbu, darbarīkus, darba procesu. Sarunā ar mākslinieku un kalēju audzēkņi uzzināja, kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas šajās profesijās. Praktiski darbojoties, skolēni iejutās mākslinieka un mākslinieciskā kalēja lomā.

Tā bija lieliska iespēja vērot profesijas pārstāvja darbu, reālu darba vidi.

       

   Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


Izglītojošā nodarbība “Ieskats izklaides profesiju industrijās”

 

Š.g. aprīlī 2. un 3. klašu izglītojamiem bija iespēja ielūkoties vienā no  izklaides  industrijas profesijām – animators. Izglītojamie iepazinās ar profesijas būtību, izzināja šīs profesijas darba specifiku.

Skolēni piedalījās sarunā par animatora profesijā nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un rakstura īpašībām, profesijas plusiem un mīnusiem, kā arī uzzināja vairāk par karjeras iespējām un darba tirgus aktualitātēm izklaides profesiju industrijā.

Izglītojamiem tika sniegta iespēja vērot animatora profesiju darbībā un iejusties animatora lomā.

Nodarbības tika nodrošinātas ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Diāna Balalaikina

 


Izzinām studiju un darba pasauli

 

Š.g. 10. aprīlī skolas aktu zālē 10.-12.klašu skolēniem notika tikšanās ar Nacionālo bruņoto spēku Rekrutēšanas un atlases daļas pārstāvi. NBS ir valsts militārās aizsardzības sistēmas pamats un, sadarbojoties arī ar sabiedroto spēkiem, sargā Latvijas valsts suverenitāti un teritoriālo nedalāmību. Tas ir triju militāro formējumu – regulāro spēku, Zemessardzes un rezerves – kopums, kuru veido militāri organizēta, apmācīta un apbruņota tautas daļa.

Pasākuma laikā skolēniem tika sniegta informācija par NBS vienībām un to uzdevumiem, pastāstīts par kara dienestu, karavīra ikdienu, darba priekšrocībām un riskiem. Skolēni uzzināja par studiju iespējām Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijā. NBS pārstāvis pastāstīja par uzņemšanas kārtību, kritērijiem, iesniedzamiem dokumentiem, nepieciešamām zināšanām un prasmēm, lai varētu studēt NAA un kļūt par virsnieku. Skolēni varēja uzdot sev interesējošus jautājumus.

***

10.aprīlī, izzinot Daugavpils darba tirgus piedāvātās ražošanas tehnoloģijas un darba iespējas, 10. klases skolēnu grupa devās mācību ekskursijā uz Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīcu. Apstaigājot milzīgu rūpnīcas teritoriju, viņiem bija iespēja vērot speciālistu darbu un uzdot sev interesējošus jautājumus. Skolēni sīkāk iepazina darba iespējas, profesijas DLRR, uzzināja informāciju par tajās nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un izglītību.

***

12. aprīlī mūsu skolas 11. un 12. klašu skolēnu grupa tikās ar LU pārstāvjiem (Centra vidusskolā). Pasākuma sākumā viņiem tika sniegta vispārīgā informācija par LU fakultātēm, studiju specialitātēm. Uzņemšanas komisijas locekle pastāstīja par dokumentu iesniegšanas kārtību un iespējām, kritērijiem, lai tiktu budžeta vietā, informācijas pieejamību. Savukārt studentes sīkāk pastāstīja par mācību procesu, ārpusnodarbību aktivitātēm, studentu viesnīcu. Skolēniem bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus. Pasākums bija lietderīgs un izzinošs, jo ļāva ieskatīties studentu dzīvē, kā arī skolēni bija ļoti aktīvi un uzdeva daudz būtisko jautājumu.

                                          Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


RSU atvērto durvju diena

 

Š.g. 30. martā 10.-12.kl. izglītojamie apmeklēja RSU atvērto durvju dienu Rīgā. Sākumā skolēni piedalījās atklāšanas pasākumā, kurā tika sniegta vispārīgā informācija par RSU studiju programmām, tālāk devās uz sev interesējošu fakultāšu prezentācijām. Skolēni noskaidroja, kādi ir uzņemšanas noteikumi, kas ir jāzina par pieteikšanos studijām, kā notiek mācību process. Visas dienas garumā bija iespēja satikt studentus, aprunāties ar mācībspēkiem un uzdot sev interesējošus jautājumus. Skolēniem arī bija iespēja apmeklēt Medicīnas izglītības tehnoloģiju centru, kurā simulācijās varēja izmēģināt roku dažādās specialitātēs.

Diena pagāja lietderīgi un piesātināti, iegūtā informācija palīdzēs skolēniem izdarīt izvēli par tālāko izglītību un karjeras veidošanu.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


RTU atvērto durvju diena

 

Š.g. 30. martā izglītojamiem bija lieliska iespēja apmeklēt RTU atvērto durvju dienu Rīgā. Skolēni apmeklēja dažādas teorētiskas lekcijas un noskaidroja to, kādi ir uzņemšanas noteikumi, kas ir jāzina par pieteikšanos studijām un kā labāk izvēlēties savu nākotnes profesiju.

Visas dienas garumā bija iespēja satikt studentus, aprunāties ar mācībspēkiem, uzdot sev interesējošus jautājumus un iepazīt reālo mācību vidi, kā arī doties aizraujošās mācību ekskursijās.

Tāpat izglītojamie varēja brīvi apmeklēt jebkuru sev interesējošu fakultāti un iepazīt to padziļināti. Ļoti interesanta bija ekskursija pa Dizaina fabriku. Ikdienā tā ir brīvi pieejama ikvienam interesentam, kas vēlas iemācīties praktiski darboties ar dažādām mūsdienīgām tehnoloģijām dizaina jomā.

Iespēju daudzveidība ir neierobežota, ja vien tu skaidri apzinies savus mērķus un esi gatavs ieguldīt neatlaidīgu darbu savos sapņos!

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Diāna Balalaikina


Darbnīca “Kā neapjukt profesiju pasaulē?”

 

Projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros š. g. 28. martā 9.a klases skolēni piedalījās darbnīcā „Kā neapjukt profesiju pasaulē?”. Pasākums tika virzīts uz to, lai sniegtu skolēniem informāciju par jaunu nākotnes profesiju iespējamību, sniegtu iespēju apzināties savu spēju un talantu attīstības nozīmi profesijas izvēlē un karjeras veidošanā.

Darbnīcā skolēni guva informāciju par jaunu nākotnes profesiju iespējamību, aktīvi iesaistījās sarunā par izzūdošām un neparastām profesijām un faktoriem, kas ietekmē profesijas izvēli. Diskutējot skolēni meklēja atbildes uz jautājumiem: Kā neapjukt daudzajās profesijās? Vai man piemērota tikai viena ideālā profesija? Kā izvēlēties īsto un piemērotāko? Praktiski darbojoties grupās, skolēniem bija iespēja apzināties savām spējām un interesēm atbilstošās profesijas, savu spēju un talantu attīstības nozīmi karjeras veidošanā.

Iegūtās zināšanas skolēniem noderēs karjeras lēmumu pieņemšanā, izvēloties, kur mācīties tālāk, un savu nākotnes profesiju.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


Darbnīca “Uz sliekšņa: mani lēmumi”

 

Š.g. 28. martā 8.b klases skolēni piedalījās darbnīcā „Uz sliekšņa: mani lēmumi”, kas notika projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākuma mērķis bija sniegt skolēniem informāciju par jaunākajām tendencēm izglītības un darba tirgū, veidot izpratni par karjeras veidošanu, mērķa izvirzīšanu un tā sasniegšanu, praktiskā darbībā apzināties savas stiprās puses, to izmantošanas iespējas karjeras veidošanā.

Darbnīcā skolēni iesaistījās sarunā par tendencēm izglītībā un darba tirgū. Viņi uzzināja informāciju par Latvijas darba tirgus kopējo ainu un nākotnes prognozēm, jaunākajām tendencēm izglītībā un darba tirgū. Audzēkņi aktīvi iesaistījās diskusijā par izzūdošām un neparastām profesijām. Praktiski darbojoties, skolēniem bija iespēja apzināties savas stiprās puses, saprast, kā tās var efektīvi izmantot karjeras veidošanā. Viņi mācījās izvirzīt mērķi, ieskicēja savas nākotnes karjeras vīziju, apsprieda, kādas prasmes un zināšanas nepieciešamas dažādās profesijās.

Šis pasākums rosināja skolēnus aizdomāties par tālākās izglītības iespējām, profesijas izvēli, nepieciešamību attīstīt sevi, savas prasmes, gūt zināšanas un paplašināt redzesloku.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


Nodarbības “Karjeras iespējas kosmosa industrijā”

 

Š.g. 21.martā projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika nodarbības „Karjeras iespējas kosmosa industrijā”, kurā piedalījās 9.-11.klašu skolēni.

Pasākuma pirmajā daļā skolēni noklausījās aizraujošu un iedvesmojošu stāstu “Mans karjeras ceļš līdz kosmosa industrijai” par Paula Irbina karjeras ceļu līdz kosmosa industrijai. Stāsta laikā tika akcentēts, ka jābūt aktīviem, darbīgiem, nepārtraukti jāpapildina savas zināšanas, jāattīsta prasmes un jāizmanto dažādas iespējas, lai tavs dzīves ceļš un karjera būtu veiksmīgi. Otrajā pasākuma daļā 9. klašu skolēni piedalījās nodarbībā „Ar kosmosa jomu saistītās inženierzinātnes un profesijas”, kurā viņiem bija iespēja iepazīt, ko dara elektronikas un programmēšanas inženieri, struktūru inženieri un arhitekti, mehatronikas inženieri, medicīnas un ķīmijas speciālisti kosmosa nozarē. Savukārt 10. un 11. klases skolēni piedalījās nodarbībā „Biznesa iespējas kosmosa nozarē”, kurā viņiem bija iespēja iepazīt karjeras iespējas kosmosa nozarē: elektronikas un programmēšanas, veselības aizsardzības un medicīnas, ķīmijas un materiālzinātņu, mehatronikas un robotikas, sociālo zinātņu jomās. Gan vieslekcijas, gan nodarbību laikā skolēniem bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus, aktīvi iesaistīties diskusijā ar Paulu Irbinu. Aktīvākie skolēni saņēma piemiņas balvas no pasākuma.

Nodarbības lika skolēniem aizdomāties par savu tālākās izglītības un profesijas izvēli, veiksmīgas karjeras veidošanu.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


Nodarbības “Ceļa izvēle tavai nākotnei”

 

Kā attīstīt sevi un izvēlēties sev piemērotu profesiju? Kā veidot veiksmīgu karjeru? Š.g. marta sākumā atbildes uz šiem jautājumiem meklēja 8.klašu skolēni, piedaloties nodarbībās “Ceļa izvēle tavai nākotnei”, kas notika projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja izprast savu spēju, interešu un talantu nozīmi nākotnes izglītības ceļa un profesijas izvēlē, gūt informāciju par profesiju daudzveidību, mainīgo darba tirgu un karjeras lēmumu pieņemšanu. Skolēni guva informāciju par horizontālo un vertikālo karjeru, veiksmīgās karjeras veidošanas pamatnosacījumiem, mūsdienās pieprasītākajām profesijām. Viņi uzzināja, kādas prasības izvirza darba devēji, kādas zināšanas, prasmes un personīgās īpašības ir nepieciešamas un palīdz noturēties darba tirgū. Diskutējot skolēni veidoja darbadevēja un darbaņēmēja tēlu. Arī viņi noklausījās uzņēmēja karjeras stāstu un iesaistījās diskusijā par zināšanām, prasmēm un personīgajām īpašībām, kas nepieciešamas, lai kļūtu par uzņēmēju. Praktiski darbojoties, skolēni izvērtēja, ko viņi var darīt skolas laikā, lai nākotnē atrastu interesantu un atbilstošu darbu, veidot veiksmīgu karjeru.

Pasākums bija lietderīgs skolēniem, jo lika aizdomāties par savu turpmāko ceļu un profesijas izvēli.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


Izglītības izstāde “Skola 2019”

 

Izstāde „Skola” ir nozīmīgākais izglītības iespēju notikums Latvijā, kas pulcē tūkstošiem jauniešu un piedāvā aktuālu, plašu un kvalitatīvu informāciju par mācībām Latvijā un ārzemēs. Izstādes apmeklējums ir iespēja klātienē satikt augstskolu mācībspēkus, studentus un iztaujāt visu par interesējošo mācību iestādi, uzzināt profesiju meistarstiķus, atklāt daudz jauna un gūt iedvesmu turpmākai karjeras attīstībai. Vairāk nekā 140 izstādes dalībnieku – valsts un privātās augstskolas, profesionālās izglītības kompetences centri, koledžas, tehnikumi un profesionālās vidusskolas, mācību centri u. c. – jauniešiem prezentē vairākus simtus izglītības programmu un visdažādāko nozaru mācību kursus. Interesenti var uzzināt visu nepieciešamo par starptautisko eksāmenu kārtošanu, skolēnu vasaras valodu nometnēm ārzemēs, kā arī iepazīties ar inovatīviem mācību papildlīdzekļiem un jaunākajām mācību tehnoloģijām.

Š.g. 2. martā mūsu skolas 11.–12.kl. skolēnu grupa projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros apmeklēja starptautisko izglītības izstādi „Skola 2019” Ķīpsalā. Viņiem bija iespēja izpētīt un salīdzināt dažādas mācību programmas, aprunāties ar studējošiem, noskatīties 20 minūšu garās prezentācijas par mācību iestādēm un aktuālo studiju un mācību programmu piedāvājumu, kā arī gūt priekšstatu par dažādām profesijām un atklāt sev arī ko pilnīgi jaunu, izmēģinot roku vienā vai otrā arodā, “pielaikojot” kuģa stūrmaņa, mediķa, karavīra u. c. profesijas.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


Darbnīca “Mana nākotnes profesija”

 

Kas es būšu? Kāda būs mana dzīve, profesija, karjera? Ko izvēlēties? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem 7.a klases skolēni mēģināja rast, piedaloties darbnīcā „Mana nākotnes profesija”, kas notika mūsu skolā š.g. 22.februārī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja izprast savu spēju, interešu un talantu nozīmi nākotnes izglītības ceļa un profesijas izvēlē, gūt informāciju par profesiju daudzveidību, mainīgo darba tirgu un karjeras lēmumu pieņemšanu.

Aktīvi iesaistoties diskusijā, skolēni dalījās savās pārdomās par to, kas ir profesija, karjera, darbs, guva informāciju par izmaiņām profesiju pasaulē un darba tirgū. Kopā ar nodarbības vadītāju A.Šmitiņu viņi veidoja sarunu par prasmēm, iemaņām un pieredzi, to nozīmi, plānojot un veidojot savu karjeras ceļu. Veicot praktiskos uzdevumus, skolēni apzinājās profesiju daudzveidību un individuālās intereses, guva informācija par personības tipiem un profesionālo piemērotību.

Pasākums bija lietderīgs skolēniem, jo lika aizdomāties par savām spējām un prasmēm, to attīstību, izvēloties tālāko izglītības ceļu un profesiju šajā mainīgajā pasaulē.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


Nodarbības “No prasmēm līdz profesijām”

 

 

Vai Tu jau esi izlēmis, par ko kļūsi? Kur plāno mācīties? Kāda būs Tava dzīves profesija, karjera? Daudzus bērnus šie jautājumi kaitina un dzen izmisumā…. jo izvēlēties var tikai to, ko pazīst.  Profesijas izvēle var sagādāt lielas problēmas, ja pietrūkst tīri praktisku iespēju iepazīties ar šo profesiju darba rezultātu un pašiem tajās padarboties. Tādēļ ciemos aicinājām “Mazās Brīnumzemes” izglītības un tehnoloģiju centra meistarus, lai kopīgi mācītos, darbotos un izpētītu jaunākos tehnoloģiju un cilvēka roku darba sasniegumus.

7.februāris Daugavpils 16. vidusskolas 2. un 8. klašu skolēniem atšķīrās no ierastā ritma, audzēkņi piedalījās nodarbībās “No prasmēm līdz profesijām”, kas rīkotas ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Katra klase 2 stundas darbojās “Mazās Brīnumzemes” centra tehniskajā laboratorijā – pētīja miniatūrus auto, mājiņas un arī cilvēciņus, izpētīja to darbināšanas noslēpumus, kā arī paši strādāja 3D maketu būves darbnīcā.

Skolēni tika iepazīstināti ar profesijām un prasmēm, bez kurām nebūtu iespējams izveidot vienīgo mini pasauli Baltijā, kurā viss ir 87 reizes mazāks nekā dzīvē. Skolēni uzzināja, ko savā ikdienas darbā dara inženieri, programmētāji, mākslinieki, mehatroniķi, arhitekti, kā arī uzzināja, kādēļ šodienas un nākotnes profesionāļiem ar vienu profesiju ir par maz. Nodarbību laikā puiši un meitenes iepazina gan tehnoloģijas, gan dažādos darba instrumentus, gan arī uzzināja, kādas īpašības ir svarīgi attīstīt ikvienam, kas strādā tehnoloģiski un radoši augošā uzņēmumā.

Karjeras pasākuma otrajā daļā, katram skolēnam tika dota iespēja iejusties “Mazās Brīnumzemes” meistaru ikdienā – darbnīcā viņi apguva telpiskuma, mēroga un modelisma būves iemaņas un izveidoja paši savu 3D pasaules maketu. Bērniem un jauniešiem tika dots uzdevums – atainot vietu, kur viņi plāno dzīvot un strādāt, kad izaugs. Darboties ar dažādiem telpiskiem un taktīliem materiāliem patika visiem, un izveidotie maketi bija ļoti dažādi, pārsteidzoši un radoši. Dodoties mājup, izveidotos darbus dalībnieki ņēma līdzi – sava pašvērtējuma celšanai un nākotnes sapņu, prasmju un zināšanu iedvesmai.

  

 


Ēnu diena 2019

 

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā viņi apmeklē kādu darbavietu un vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Šogad Ēnu dienas 2019 aktivitātes norisinājās 13.februārī. Arī mūsu skolas audzēkņi aktīvi iesaistījās šajā procesā. Skolēni pētīja piedāvājumus, rakstīja un iesniedza motivācijas vēstules. 6 mūsu audzēkņi saņēma aicinājumu un 13.februārī devās uz uzņēmumiem ēnot dažādu profesiju un amatu pārstāvjus, lai iepazītu to darba ikdienu, nepieciešamās zināšanas un prasmes, karjeras izaugsmi un izglītības iespējas. Mūsu audzēkņi vēroja diriģenta, policijas darbinieka, farmaceita, feldšera, ārsta un jurista profesiju, iegūstot informāciju par nepieciešamo izglītību, iepazīstot darba ikdienu, darba pienākumus, nepieciešamas prasmes un personības īpašības.

Aktīvi iesaistoties Ēnu dienā, skolēni guva jaunas zināšanas un pieredzi. Pēc viņu atsauksmēm, tā ir unikāla iespēja iepazīt profesiju un amatu pārstāvju darba ikdienu un uzdot profesionāļiem sev interesējošus jautājumus.

 Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


  Nodarbību cikls “Domā plašāk!”

 

Š.g. 6.decembrī 9.b klases skolēni piedalījās nodarbību ciklā “Domā plašāk!”, kuru vadīja  SIA “DK Projects” pārstāve D.Kriviņa (rīkots ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros). Pasākuma mērķis bija sniegt skolēniem iespēju mācīties domāt plašāk un izvēlēties vairākus karjeras virzienus. Nodarbību laikā skolēniem bija iespēja apzināties savas intereses, spējas un stiprās puses, kas var noderēt profesijas izvēlē.  Audzēkņi iztēlojās savu nākotni un izvērtēja viņus interesējošās profesijas. Secināja, kādas zināšanas un prasmes tajās ir nepieciešamas, ko var darīt jau šodien, lai būtu veiksmīgam nākotnē. Skolēni mācījās formulēt konkrētos mērķus un darbības, lai varētu sasniegt iecerēto rezultātu. Viņi tika rosināti skatīties plašāk uz personīgo un profesionālo dzīvi, mācīties saredzēt iespējas visapkārt un izmantot tās, uzņemties atbildību par savu dzīvi un karjeras izvēli.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


Nodarbību cikls “Trāpīt mērķī!”

 

Š.g. 29.novembrī skolā norisinājās nodarbību cikls “Trāpīt mērķī!”, kurā piedalījās 10. klases skolēni (rīkots ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros). Tās vadīja  SIA “DK Projects” pārstāve D.Kriviņa. Pasākuma mērķis bija sniegt skolēniem iespēju izprast, mācīties izvirzīt un sasniegt savus izglītības un karjeras mērķus. Nodarbību laikā skolēniem bija iespēja izpētīt savas intereses, spējas un stiprās puses, kas var veicināt karjeras izvēli un izaugsmi. Tika veicināta viņu domāšana par nākotni, iekšējo resursu saistību ar sasniegumiem karjerā un dzīvē. Skolēni, praktiski darbojoties individuāli un grupās, mācījās izvirzīt mērķus un plānot soļus to sasniegšanai, izstrādāja darbību plānu konkrētā mērķa sasniegšanai. Skolēni tika rosināti attīstīt un pilnveidot savas spējas, attīstīt un pilnveidot pašvērtējuma un karjeras lēmumu pieņemšanas prasmi, uzņemties atbildību par savu dīvi un karjeras izvēli.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


Mācību ekskursija uz meteoroloģisko staciju

 

Š.g. 8.novembrī 4.a klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Daugavpils meteoroloģisko staciju, kur viņus laipni sagaidīja stacijas darbiniece. Sākumā tā parādīja meteoroloģiskās stacijas aprīkojumu un pastāstīja, kādi ir meteorologa darba pienākumi, kā darbojas dažādas ierīces, kā tiek veikti meteoroloģiskie novērojumi un veidotas laika prognozes. Skolēniem tika arī izstāstīts, kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas meteorologa profesijā, kur to var apgūt. Darbiniece akcentēja, ka mūsdienās daudzi meteoroloģisko novērojumu procesi ir datorizēti, tāpēc svarīga ir prasme strādāt ar dažādām datorprogrammām. Ekskursija skolēniem ļoti patika. Viņi atzina, ka meteorologa darbs nav no vieglajiem, tajā nepieciešamas noteiktās zināšanas un prasmes.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


Personības un karjeras izvēles stunda

 

Š.g. 8.-12. oktobrī visā Latvijā norisinājās Karjeras nedēļa, kuras centrālā tēma ir karjeras vadības prasmes un to loma karjeras plānošanā. Arī 9. klases skolēni piedalījās nodarbībās “Domā plašāk!”, kuru vadīja Daina Kriviņa (rīkots ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros). Mēs visi varējām palūkoties uz nākotnes karjeru no cita skatupunkta – sākumā rūpīgi izzināt savu personību, prasmes, intereses un iespējas, pēc tam meklēt savu sapņu profesiju. Tas ļaus mums pašiem prasmīgi un mērķtiecīgi vadīt savu tālākās izglītības un profesijas izvēli. Mums bija iespēja dalīties ar saviem klasesbiedriem ar saviem plāniem un sapņiem. Mēs labāk iepazinām viens otru, klausoties un palīdzot izstrādāt soļus, lai sasniegtu savus mērķus. Daudzi skolēni, kuri vēl nav izlēmuši par savu nākotnes profesionālo karjeru, varēja uzmanīgi pārdomāt to, ja līdz šim brīdim tādas iespējas nebija. Šis trenings motivēja mūs apzinīgi izvēlēties savu nākotni.

 

Sagatavoja Nikoļa Matjuhina, 9.a kl.

 


Karjeras nedēļa 2018

 

No 08. līdz 12. oktobrim visās Latvijas skolās noritēja Karjeras nedēļa 2018 “Tavs karjeras skrejceļš”, kuras mērķis bija: veicināt skolēnu izpratni par karjeras vadības prasmēm, to attīstību un lomu karjeras plānošanā, izvēloties nākotnes profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām prasmēm, interesēm un iespējām. Karjeras nedēļas aktivitātēs skolēniem bija iespēja paplašināt savas zināšanas par dažādām profesijām, tajās nepieciešamajām zināšanām, prasmēm, nepieciešamo izglītību; izprast karjeras vadības prasmes, to attīstības nepieciešamību, izvēloties nākamo profesiju; novērtēt savas prasmes un stiprās puses, apzināties iespējamas nākamās profesionālās darbības jomas; iepazīt tuvāk dažu uzņēmumu darbību, karjeras izaugsmes iespējas tajos.

Mūsu skolas audzēkņi arī aktīvi iesaistījās Karjeras nedēļas aktivitātēs gan skolā, gan pilsētā. Tika novadītas klases stundas par karjeras atbalsta jautājumiem. Skolēni aktīvi iesaistījās zīmējumu izstādēs “Klases karjeras māja”/ „Mans karjeras ceļš”, ko varēja apskatīt sākumskolas bloka gaiteņos. 11.klases skolniece piedalījās pasākumā “Profesiju virpulī atrast savējo!”, ko rīkoja Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa.

8.oktobrī astoņi 8. un 11.kl. skolēni devās uz KN atklāšanas pasākumu „Karjeras māja”, kas notika Zinātkāres centrā „Zinoo” (rīkots ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros). 8.klases skolēniem aktivitātes “Dzīvā bibliotēka” ietvaros tikās ar dažādu profesiju (policists, fotogrāfs, aktieris, ugunsdzēsējs, sabiedrisko attiecību speciālists, bārmenis, ārsts) pārstāvjiem. Viņiem bija iespēja uzzināt par to darba ikdienu, nepieciešamo izglītību un prasmēm, karjeras izaugsmes iespējām, uzdot sev interesējošus jautājumus. 11.klases skolēni piedalījās diskusijā ar Aleksi Daumi par tēmu „Domāšanas stratēģijas attīstīšana, dzīves mērķu apzināšanās”, kuras laikā, aktīvi darbojoties, runāja par faktoriem, kas kavē un veicina dzīves un profesionālo mērķu sasniegšanu.

Savukārt 5.a un 5.c klašu skolēni devās uz uzņēmumu “Daugavpils ūdens”, kur skolēniem bija iespēja iepazīties ar uzņēmuma darbību. Viņiem tika stāstīts par to, kuru profesiju pārstāvji tur strādā (76 profesijas), kādas zināšanas tām vajadzīgas. Skolēni pētīja attīrīšanas iekārtas un darbinieku darbu.

9.oktobrī 4.a klases skolēnu komanda piedalījās pilsētas konkursā “Profesijas laika ratā”. Konkurss notika Daugavpils Novadpētniecības muzejā. Skolēni, veicot dažādus uzdevumus par pagātnes un mūsdienu profesijām, tuvāk iepazina dažādas profesijas (veicamais darbs, atribūti u.c.). Mūsu komanda ieguva godalgotu 2. vietu. Komandas dalībniekiem tika uzdāvinātas piemiņas balvas un saldumi. Paldies komandai par ieguldīto darbu, un lai veicas arī turpmāk.

12.klases skolēns pasākuma „Tikšanās ar lidmašīnas bortinženieri” tuvāk iepazina lidotāja profesiju, uzzināja par tajā nepieciešamajām prasmēm un izglītību, ar ko sākt, lai pārliecinātos par pareizu profesijas izvēli.

2.a klases skolēniem bija iespēja tuvāk iepazīt profesiju pasauli pasākumā „Būvē savu karjeru pats”, ko rīkoja Daugavpils Būvniecības tehnikums.

Savukārt 10. un 12.klašu skolēni piedalījās izglītojošajā spēlē “Profesiju pasaulē: Kas? Kur? Kad?”, kas notika Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā (rīkots ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros). Veiksmīgi tiekot galā ar dažādiem uzdevumiem par profesijām, to īpatnībām, izglītības iespējām, mūsu komanda ieguva godalgoto 2.vietu.

10.oktobrī deviņi 8.klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz uzņēmumu „Dautkom”, kuras laikā viņiem pastāstīja par uzņēmuma darbības īpatnībām, darbinieku profesijām, tajās nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, darba pienākumiem. Skolēniem  bija arī iespēja tuvāk iepazīt TV raidījuma un reklāmas veidošanas procesu, kā arī praktiski izmēģināt „zaļas sienas” efektu.

11.oktobrī 5.b. klases skolēni piedalījās interaktīvajā nodarbībā „Profesijas laiku lokos” Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā, kuras laikā iepazinās ar senajām un mūsdienīgajām profesijām.

Savukārt 3.a, 3.b, 3.c un 7.b klašu skolēni piedalījās pasākumos “Atver bibliotēkas durvis”, ko rīkoja bērnu bibliotēka “Zīlīte” un LBC filiāle Piekrastes bibliotēka. Skolēniem stāstīja par bibliotekāra profesiju, dažādu aktivitāšu laikā viņi aktualizēja savas zināšanas arī par citām profesijām, tajās veicamām darbībām, nepieciešamām zināšanām un prasmēm.

11. un 12. klašu skolēni piedalījās nodarbību ciklā „Sagatavojies darba tirgum!” (projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros). Nodarbību laikā skolēniem tika stāstīts par CV un motivācijas vēstuli, gatavošanos darba intervijai, īpaši akcentējot sarežģītākos punktus un posmus. Skolēniem bija iespēja arī praktiski darboties (prezentēt sevi, uzrakstīt motivācijas vēstuli), līdz ar to izvērtējot savas zināšanas un prasmes, gatavību darba tirgum un apzinoties, kas ir vēl jādara, lai būtu konkurētspējīgam mūsdienu darba tirgū.

12.oktobrī skolā noritēja viktorīna “Profesijas”, kurā piedalījās 1.-2.klašu skolēni, aktīvi veicot daudzveidīgus uzdevumus par dažādām profesijām, līdz ar to paplašinot savu redzesloku un attīstot spēju orientēties profesiju pasaulē.

Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


Viktorīna “Profesijas”

 

Karjeras nedēļas noslēgumā 12. oktobrī norisinājās viktorīna “Profesijas”, kurā piedalījās 10 komandas no 1.-2. klasēm. Izglītojamiem bija iespēja pārbaudīt savas šī brīža zināšanas par profesiju daudzveidību.

Komandas darbojās ļoti aktīvi un bija vērojams azarts un gandarījums par paveikto, jo visi viktorīnas uzdevumi tika veikti ar augstu atbildības sajūtu un sadarbojoties visai komandai kopā. Izglītojamie ļoti veiksmīgi ieguva jaunu pieredzi un zināšanas, piedaloties šāda veida pasākumā.

 

Pasākums “Būvē savu karjeru pats”

 

Karjeras Nedēļas ietvaros 9. oktobrī 2.a klases skolēni viesojās Daugavpils Būvniecības tehnikumā, kur iepazina profesiju daudzveidību, ko ir iespējams apgūt Daugavpils Būvniecības tehnikumā, izstaigāja skolas plašo teritoriju, aplūkoja skaistās mācību telpas un pavēroja, kā notiek mācību process mācību iestādē.

Vislielāko interesi skolēnos izraisīja interjera dizaina radošā darbnīca, kur izglītojamie darbojās praktiski un izveidoja interesantu dekoru savai klasei.

 

Mācību ekskursija uz uzņēmumu “Daugavpils ūdens”

Šī gada 8. oktobrī 5. klases skolēni Karjeras Nedēļas ietvaros devās mācību ekskursijā uz uzņēmumu “Daugavpils ūdens” un viesojās galvenajā ūdens attīrīšanas stacijā “Ziemeļi”.

Mācību ekskursijas laikā izglītojamie varēja izstaigāt uzņēmuma teritoriju, aplūkot to, kā notiek ūdens attīrīšana, un iegūt informāciju par profesiju pārstāvjiem, kas strādā uzņēmumā, pārliecināties par to, cik daudzveidīgi tie ir un to, kāda izglītība ir nepieciešama šīs nozares profesijās strādājošajiem speciālistiem, kā arī izglītojamie varēja uzdot sev interesējošos jautājumus par uzņēmuma darbības specifiku.

 

Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Diāna Balalaikina


Karjeras nedēļa 2018

No 8. līdz 12. oktobrim 47 pilsētās un novados notiks Karjeras nedēļa, kuru jau sesto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām. Tās laikā Latvijas lielākajās vidusskolās notiks diskusijas ar dažādu profesiju pārstāvjiem, kā arī skolu jauniešus apciemos improvizācijas aktieru “K” komanda un Karjeras autobuss ar izglītojošām spēlēm un iespēju iepazīt dažādas profesijas ar virtuālās realitātes palīdzību. Lasīt vairāk.

 

 


 

 Pasākums “Ieskats izklaides profesiju industrijā”

 

Šī gada aprīlī un maijā 3. un 4. klašu izglītojamiem bija iespēja ielūkoties izklaides profesiju industrijā un uzzināt nedaudz vairāk par animatora profesijas būtību un darba specifiku.

Skolēni piedalījās sarunā par animatora profesijā nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un rakstura īpašībām, profesijas plusiem un mīnusiem, kā arī uzzināja vairāk par karjeras iespējām un darba tirgus aktualitātēm izklaides profesiju industrijā.

Izglītojamiem tika sniegta iespēja vērot animatora profesiju darbībā un iejusties animatora lomā.

Pasākums norisinājās ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

 Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Diāna Balalaikina

 


  

“Intervija ar profesionāli”

 

Šī gada 27. aprīlī 11. klases interesentes apmeklēja pasākuma “Intervija ar profesionāli” noslēdzošo nodarbību, kas norisinājās ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Šoreiz pasākumā izglītojamie varēja izzināt Latvijas arhitektūras un interjera dizaina pasauli 

kopā ar viesi Mārtiņu Ošānu.  Ļoti interesanti bija ieklausīties viņa dzīves pieredzē un sasniegumiem arhitektu birojā, kā arī uzdot dažādus sev interesējošus jautājumus. Mārtiņš Ošāns akcentēja, ka arhitektūra – tas ir dzīvesveids, kas palīdz iedziļināties lielās un nopietnās lietās. Neraugoties uz to, ka darbs ir smags, ir ļoti interesanti.

Ikvienam no mums dzīvē ir jāspēj atrast to jomu, kurā mēs jūtamies patiesi laimīgi, jo, tikai darot darbu no visas sirds, tas sāk izdoties.

 Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Diāna Balalaikina

 


  

RTU Daugavpils filiāles aktivitātes

 

Šī gada 21. aprīlī skolēniem bija iespēja ielūkoties RTU Daugavpils filiāles mācību vidē un piedāvātajās studiju iespējās, apmeklējot filiāles atvērto durvju dienu.

Pasākumu apmeklēt devās mūsu skolas 9. un 12. klases interesenti. Ļoti labi bija tas, ka uz pasākumu bija atnākuši vietējie uzņēmumu pārstāvji (“Accenture Latvia”, “SM”, “Latvijas maiznieks”, “Axon Cable”), kas akcentēja izglītības nepieciešamību un to, kas šobrīd ir aktuālais darba tirgū ne tikai Daugavpils pilsētā, bet arī visā Latvijā.

Pasākuma otrajā daļā izglītojamiem tika piedāvātas radošās darbnīcas “Mūsdienīgas profesijas”, kas norisinājās ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Četrās radošajās darbnīcās izglītojamie sīkāk ielūkojās dažādās jomās un izmēģināja savas prasmes tajās. Skolēniem tika piedāvātas “Saspiestā gaisa pētīšanas darbnīca”, “Metālu mikrostruktūras pētīšanas darbnīca”, “Muitas kontroles pasākumu laboratorija” un “Elektronikas darbnīca”.

 Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Diāna Balalaikina

 


  

 

Pasākums “Intervija ar profesionāli”

 

Šī gada 20. aprīlī PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas skolā „Saules skola” norisinājās pasākums „Intervija ar profesionāli” (ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros), kurā piedalījās mūsu skolas divas 11. klases skolnieces.

Šoreiz izglītojamie tikās ar tekstilmākslinieci Ilonu Linarti, kura pastāstīja par mākslas nozīmi cilvēka dzīvē, izglītības iespējām, profesijas izvēli un karjeras izaugsmes iespējām mākslas jomā. Skolēniem bija iespēja ieklausīties mākslinieces dzīves stāstā, iepazīties ar viņas radošajiem sasniegumiem un mākslas pedagoga pieredzi. Tika akcentētas nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai veidotu veiksmīgu karjeru. Izglītojamiem pavērās plašāks skatījums uz mākslas saistību ar citu jomu profesijām. Skolēni varēja uzdot sev interesējošus jautājumus, kā arī praktiski darboties, veidojot savu unikālo kompozīciju no piedāvātajiem elementiem.

Viena no galvenajām atziņām, ka ikvienam cilvēkam pastāvīgi jāizglītojas un jāattīstās, jāizmanto visas piedāvātās iespējas, ejot uz mērķi. Tikai tā var būt gandarītam dzīvē un veidot veiksmīgu karjeru.

 Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


  

 Meistarklašu cikls “Radošo industriju profesiju piemērīšana – skaņu režisors” 

 

Š.g.16.aprīlī mūsu skolas 7.B klases skolēni piedalījās meistarklašu ciklā “Radošo industriju profesiju piemērīšana – skaņu režisors” (ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros). Pasākuma mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar radošās industrijas profesiju – skaņu režisoru -, veicinot jauniešos izpratni par profesiju, mudinot jauniešus izpētīt savu radošo potenciālu šajā sfērā un izmantot to profesionālās karjeras izvēlē.

Pasākuma laikā skaņu režisors–frīlanceris Artūrs Indrikovs pastāstīja skolēniem par savu profesiju, darbā nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, izglītības iespējām, darba ikdienu un pienākumiem, veiksmīgās karjeras nosacījumiem. Skolēniem bija arī iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus.

 Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


  

 Nodarbības “Simts ceļi tavai nākotnei!”

 

Š.g. 5.aprīlī Daugavpils 16. vidusskolas 9.B klases skolēni piedalījās nodarbībās “Simts ceļi tavai nākotnei” (ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros), kuru laikā tikās ar uzņēmējdarbības jomas pārstāvi Viktoru Galleru, kas ir ļoti mērķtiecīgs savā darba sfērā un ir guvis pieredzi, strādājot par organizāciju vadītāju Vācijā un Krievijā, pirms tam uzsākot savu karjeru kā vienkāršs ofisa darbinieks.

V.Gallers pastāstīja skolēniem par nākotnē pieprasītākajām profesijām, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm nākotnes darba tirgū. Savā stāstījumā uzņēmējs pārsteidza skolēnus ar savu tieksmi radīt jaunas idejas un veidot strukturētus plānus savu sapņu īstenošanai, kuri, starp citu, ir saistīti ar mūsu pilsētas tālāko attīstību un vēl jo gaišāku nākotni. V.Gallers aicināja un mudināja skolēnus rūpēties par savu nākotni – par izcilas vidējās un augstākās izglītības iegūšanu – un par savas dzimtās vietas nākotni. Nodarbības laikā skolēniem bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus.

Tikšanās ar tādiem cilvēkiem motivē attīstīties un reāli novērtēt savas personiskās un profesionalās izaugmes iespējas.

 

 Informāciju sagatavoja 9.B klases skolēni un kl.audz. Lilija Grakova

 


  

Daugavpils Universitātes atvērto durvju diena

 

 Š. g. 5.aprīlī Daugavpils Universitātē norisinājās atvērto durvju diena. Mūsu skolas interesenti labprāt devās noskaidrot, cik daudzveidīgas studiju programmas piedāvā universitāte. Izglītojamie izmantoja izdevību aprunāties ar studentiem, uzdot sev interesējošus jautājumus docentiem un ielūkoties ikdienas studiju vidē.

Ļoti labi, ka izglītojamie aktīvi domā par savām nākotnes iespējām, labprāt apmeklē augstkolu atvērto durvju dienas un pēta darba tirgus aktualitātes. Tikai šādā veidā skolēniem ir iespēja atrast to augstskolu, kurā viņi vēlas pilnveidot savas kompetences pēc vidusskolas absolvēšanas.

 Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Diāna Balalaikina

 


  

Darbnīcas “Karjeras birža”

 

Šī gada 23. martā norisinājās izstāde “Izglītības iespējas”, kuras ietvaros skolēni varēja apmeklēt darbnīcas “Karjeras birža” (ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros). Pasākumā piedalījās mūsu skolas divas 10. klases skolnieces.

Apmeklējot izstādi, skolēni tuvāk izpētīja izglītības iespējas pēc vidusskolas beigšanas. Savukārt darbnīcās audzēknēm bija iespēja uzzināt, kā izvēlēties savu nākotnes profesiju un skolu, kā kļūt par 21.gs. līderi un būt veiksmīgam,  kādas prasmes ir vērts mācīties, lai būtu iespēja normāli dzīvot un strādāt darbu, kas patīk. Skolēni varēja uzdot sev interesējošus jautājumus. Darbnīcās skolēni mācījās izvērtēt savus iekšējos resursus, izvēloties profesiju.

 Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


   

Izstāde “Izglītības iespējas”

 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina interesentus reģistrēties pasākumiem, kas norisināsies š.g. 23.martā  izstādes “Izglītības iespējas” ietvaros, pēc adreses Dobeles iela 30, Daugavpilī, Daugavpils novada kultūras centrā VĀRPA.

1. Darbnīca “Karjeras birža”. 23.martā no 10:00 – 15:30. Papildus informācija: šeit. Reģistrēties: https://goo.gl/forms/3msKBDmywc5WsNYv2

2. “Zināšanu maratons”. 23.martā no 10:00 – 17:00. Papildus informācija: www.edic.lv

3. Konference “NĀKOTNES IZGLĪTĪBA”. 23.martā no 10:00 – 16:00. Papildus informācija: http://www.chamber.lv/lv/events/2018/03/6146/event/2195 . 

Rēģistrēties: https://goo.gl/forms/wDr4kURatgqUZHN73

 

 


  

Nodarbības „Izziņas un radošo tehnoloģiju skola”

 

Šī gada 8. un 9. martā mūsu skolā norisinājās nodarbības „Izziņas un radošo tehnoloģiju skola”, kuras vadīja ciemiņi no Siguldas „Mazā Brīnumzeme” (ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros). Pasākumā piedalījās 2.– 6. klašu skolēni.

Teorētiskās nodarbības laikā izglītojamiem bija iespēja iepazīties ar inženierzinātnes un tehnoloģiju nozares profesijām, tām nepieciešamajām kompetencēm, prasmēm ikdienas darbā un nākotnes perspektīvām. Skolēniem bija iespēja ieskatīties modelisma pasaules iespējās un izaicinājumos. „Mazās Brīnumzemes” darbinieki pastāstīja par tādām profesijām kā programmētājs un mākslinieks, inženieris un elektroniķis, arhitekts un mehatroniķis, menedžeris un mārketinga speciālists – kāda ir šo speciālistu darba diena, instrumenti, darba pienākumi, darba specifikas plusi un mīnusi. Tika akcentēta radošuma un tehnoloģiju mijiedarbība. Arī skolēniem bija iespēja uzzināt, kādas zināšanas, izglītība, prasmes un arī rakstura iezīmes ir nepieciešamas šodienas un nākotnes profesionāļiem.

Praktiskās nodarbības laikā skolēni iepazina modeļu būves specifiku un praktiski piedalījās telpisku maketu būves darbnīcā, attīstot individuālos talantus un prasmes, sasaistot to ar savu nākotnes profesijas redzējumu. Iejūtoties „Mazās Brīnumzemes” darbinieku ikdienā, skolēni veidoja savus 3D maketus (no pazīstamiem materiāliem neparastā formātā), vizualizējot un prezentējot savu nākotnes plānu, sapņu, dzīvesvietas vai konkrētas inovācijas atveidojumu.

Šāda veida nodarbības ir lieliska iespēja skolēniem tuvāk iepazīt dažādas profesijas, aizdomāties par savas profesijas izvēli un to, kas ir jādara jau šodien, lai īstenotu savus sapņus un veidotu veiksmīgu karjeru.

       

 

 

   

 

 Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


   

Meistarklašu  darbnīca ,,Iepazīsim apkalpojošo sfēru profesijas!”

 

Šī gada 1. martā Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā norisinājās meistarklašu darbnīca „Iepazīsim apkalpojošo sfēru profesijas” (ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros). Pasākumā piedalījās mūsu skolas piecas 11. klases skolnieces.

Pasākuma ievada daļā izglītojamie izzināja skolas aktualitātes, iespējamās apgūstamās kvalifikācijas un ielūkojās arī turpmākajās karjeras iespējās pēc skolas absolvēšanas, kā arī varēja uzdot sev interesējošus jautājumus.

Ļoti interesants izvērtās pasākuma turpinājums, kurā izglītojamie devās praktiski izzināt piecas dažādas darbnīcas. Skolēni vēroja paraugdemonstrējumus, uzzināja kādām jābūt rakstura īpašībām katrā no profesijām un noskaidroja arī raksturīgo ikdienas darba vidē.

Izglītojamiem tika sniegta lieliska iespēja mācīties darot un izmēģināt savas iemaņas, prasmes katrā no piedāvātajām darbnīcām. Profesionāļu ieteikumi  veicināja jaunu zināšanu ieguvi, kas noderēs arī turpmāk.

Viena no galvenajām atziņām , ka ikvienam ir jāatrod savs sirds darbs un tikai tad izdosies piepildīt savus sapņus.

 Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Diāna Balalaikina

 


  

Nodarbību cikls “Trāpīt mērķī”

 

Š.g. 28.februārī ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 10.klases skolēni piedalījās nodarbībās “Trāpīt mērķī!”, kuras vadīja Daina Kriviņa – eksperte mērķu sasniegšanā, SIA “DK Projects” īpašniece un vadītāja, individuālās izaugsmes koučs, trenere un mentore, kā arī motivācijas programmu autore.

Nodarbību laikā skolēniem bija iespēja izpētīt savas intereses, spējas un stiprās puses, izprast savus izglītības un karjeras mērķus. Ar praktisku uzdevumu palīdzību skolēni mācījās izvirzīt un sasniegt mērķus, kas veicinātu personīgo izaugsmi un attīstību, izpratni par izglītības un profesijas izvēli.

 Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


  

Izstāde “SKOLA 2018”

 

Š. g. 23. -25. februārī Rīgā norisinājās izglītības izstāde “SKOLA 2018”, kas ir lieliska iespēja skolēniem vienuviet iegūt visaptverošu un kvalitatīvu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs, uzdot interesējošos jautājumus un saņemt izsmeļošas atbildes no augstskolu un tehnikumu studentiem, audzēkņiem un mācību spēkiem. Jaunieši izstādē varēja arī izmēģināt roku dažadās profesijās, piedalīties konkursos un citās aktivitatēs.

Arī mūsu skolas audzēkņi (11.-12.kl.skolēni) izmantoja iespēju un 23. februārī ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros devās uz Rīgu, lai tuvāk iepazīt augstskolu studiju programmas un uzdot sev interesējošos jautājumus. Skolnieces bija ļoti aktīvas un ražīgi pavadīja dienu, gan uzzinot sev nepieciešamo informāciju, gan izmēģinot sevi ārsta un jūrnieka profesijā.

 Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


  

ĒNU DIENA 2018

 

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Lai ēnotu kādu prosesijas pārstāvi, jauniešiem no 16.janvāra līdz 4.februārim bija jāizpēta visi uzņēmumu piedāvājumi, jāizvēlas interesējošā profesija un darba vieta un, piesakoties ēnot, jāiesniedz motivācijas vēstule. 14.februārī norisinājās Ēnu dienas 2018 aktivitātes.

Arī mūsu skolas audzēkņi aktīvi iesaistījās šajā procesā. Skolēni pētīja piedāvājumus, rakstīja un iesniedza motivācijas vēstules. 7 mūsu audzēkņi saņēma aicinājumu un 14.februārī devās uz uzņēmumiem ēnot dažadu profesiju un amatu pārstāvjus, lai iepazītu to darba ikdienu, nepieciešamās zināšanas un prasmes, karjeras izaugsmi un izglītības iespējas.

Veronika Astafjeva (10.kl.) un Tatjana Soldatjonoka (10.kl.) devās uz Valsts policijas iecirkni, kur viņām pastāstīja par izglītības iespējām un policijas darbinieka ikdienas darba pienākumiem, meitenes arī piedalījās dežūras izbraukumā pa pilsētu un mācījās aizpildīt protokolu. Savukārt Valērijs Meduņeckis (10.kl.) devās uz BENU Aptieka Latvija, lai iepazītu farmaceita profesiju un saprastu, vai tā viņam ir piemērota un kuriem mācību priekšmetiem jāpievērš lielāka uzmanība. 11.klases skolniece Jūlija Kaļiņina ēnoja finanšu konsultantu bankā Swedbank, bija ļoti aktīva un zinātkāra, piedaloties Ēnu dienas sarunās un iegūstot zināšanas par darbu bankā. Savukārt 8.A klases skolnieces Katrīna Horsta un Valērija Minčenko savu profesiju un amatu izpēti sāka ar izglītības jomu. Katrīna tuvāk iepazina psihologa profesiju un tās īpatnības, ēnojot skolas psihologu Daugavpils 10. vidusskolā, bet Valērija devās uz J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāziju, lai iepazītu iestādes vadītāja ikdienas darba pienākumus un amata prasības. Veronika Kaškure (11.kl.) Daugavpils pilsētas domē ēnoja priekšsēdētāja 1.vietnieka amatu, viņai bija pat iespēja piedalīties Domes sēdē (objektīvu iemeslu dēļ ēnošana notika 15.februārī).

Aktīvi iesaistoties Ēnu dienā, skolēni guva jaunas zināšanas un pieredzi. Pēc viņu atsauksmēm, tā ir unikāla iespēja iepazīt profesiju un amatu pārstāvju darba ikdienu un uzdot profesionāļiem sev interesējošus jautājumus.

 Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


  

Nodarbību cikls „Neparastā fizika parastajā ikdienā”

 

Šī gada 24. janvārī un 05. februārī Daugavpils Universitātē norisinājās nodarbību cikls „Neparastā fizika parastajā ikdienā” (ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros). Šī cikla ietvaros skolēniem bija iespēja doties ekskursijā pa Daugavpils Universitātes Inovatīvās mikroskopijas centru, aplūkot Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpusu, kā arī paviesoties astronomiskajā observatorijā. Lai arī laiks bija apmācies un aiz loga putināja sniegs, tik un tā bija interesanti ielūkoties astronomijas pasaulē.

Skolēniem bija iespēja ieklausīties Daugavpils Universitātes docētāju stāstījumā, uzdot sev interesējošus jautājumus un piedalīties diskusijā par fizikas zinātnes nozīmi, izglītības iespējām un plašajām perspektīvām nākotnē.

Vēl jo interesantāka skolēniem šķita praktiskā darbnīca, kurā tika aplūkoti eksperimenti, kas saistīti ar ikdienišķu fizikālu parādību demonstrēšanu un skaidrojumiem, kā arī piedalīties praktiskajā darbnīcā „Astoņkājis” un “Spektroskopa izgatavošana”.

 Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Diāna Balalaikina

 


  

Seminārs „Dizaina nozares potenciāls un attīstības perspektīvas”

 

Š.g. 25. janvārī  ikviens dizaina nozares interesents varēja apmeklēt aizraujošu semināru „Dizaina nozares potenciāls un attīstības perspektīvas”, kas norisinājās PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā „Saules skola”.  Šajā seminārā piedalījās divas mūsu skolas skolnieces. Pasākuma otrajā daļā norisinājās praktiskas darbnīcas „Iepazīsti dizaina izglītības dažādību”, kas tika īstenotas ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Skolēniem piedāvātās darbnīcas bija ļoti daudzveidīgas, un skolēni, izvēloties sev interesējošo jomu,varēja pielietot esošās zināšanas praksē un iegūt jaunas prasmes, izveidojot kādu praktisku izstrādājumu. Savukārt teorētiskajā semināra daļā, kas tika organizēta ar Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departamentu, skolēniem izveidojās padziļināts priekšstats par dizaina nozares mantojumu, attīstības tendencēm, inovācijām Latvijas robežās, kā arī Eiropas dizaina atpazīstamību pasaulē.

Dizainere Evita Staģīte lieliski motivēja skolēnus ticēt saviem sapņiem, nebaidīties no izaicinājumiem un izstāstīja par modes dizaina industriju, konkurētspēju un izaicinājumiem tajā.

Tikpat interesanti bija ielūkoties plašajās izglītības un karjeras iespējās dizaina jomā Latvijā. Ir jāapzinās, ka dizains ir jebkurā jomā un lietā mums apkārt, tas ir tikai jāprot ieraudzīt un novērtēt. Radoši jaunieši ir mūsu nākotne.

 Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Diāna Balalaikina

 


  

 

Par Ēnu dienu 2018

 

Ēnu diena 2018.gadā norisināsies 14.februārī

 

Sīkākā informācija šeit

 ĒNU DIENAS 2018 NOLIKUMS 

 


  

Profesiju meistardarbnīcas “Profesija kā svētki”

 

Ziemassvētku gaidīšanas noskaņās 12. decembrī 5. klašu skolnieces devās iepazīt friziera un florista profesijas (ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros). Skolniecēm bija unikāla iespēja iejusties florista darba ikdienā, ļauties radošai pašizpausmei, kuras rezultātā tika izveidotas Ziemassvētku galda kompozīcijas. Meistarklases vadītāja dalījās savā dzīves pieredzē, kas ļāva meitenēm iegūt zināšanas par florista darba ikdienu, profesijas specifiku un izglītības iespējām šobrīd.

Pasākuma otrajā daļā meitenes viesojās friziersalonā, kur iepazina vēl vienu ļoti radošu un interesantu profesiju- frizieris. Meitenes ne tikai klausījās meistares stāstījumā un paralēli tam vēroja paraugdemonstrējumus, bet arī iejutās modeļu lomā, ļaujot frizierei izveidot skaistas frizūras. Visi mēs esam piedzimuši ar radošuma spējām, galvenais noticēt sev un nebaidīties tās pielietot ikdienā!

 Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Diāna Balalaikina

 


  

Nākotnes profesijas IKT jomā

 

Š.g. 22. novembrī Daugavpils Centra vidusskolā norisinājās pasākums “Nākotnes profesijas IKT jomā” (ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros), kuru vadīja Ventspils Augsto tehnoloģiju parka (VATP) pārstāvji. Tajā piedalījās arī mūsu skolas 8., 10. un 11.kl. skolēni.  

Sākumā IKT nozares pārstāvji pastāstīja par studiju un karjeras iespējām IKT jomā. Pēc tam skolēniem bija iespēja apskatīt interaktīva zinātnes centra „Kurzemes Democentrs” ekspozīciju un unikālus Kurzemes IKT uzņēmumu produktus, kā arī vērot eksponātu darbības demonstrāciju. Vēlāk audzēkņiem varēja pielietot praktiskās un tehniskās zināšanas radošajās darbnīcās “Kodu pavēlnieks” (8.kl.) un “Veiksmīgais lauksaimnieks” (10.-11.kl.).  Mūsdienīgie interaktīvie ekrāni piedāvāja iespēju spēles gaitā apgūt zināšanas par klimatu un apkārtējo vidi. Visus interesentus vienoja viens mērķis – apzināties savas profesijas izvēli un gūt pieredzi.

  

  Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


     

Konference jauniešiem “LEVEL UP!”

 

Š.g. 3. novembrī viesnīcā “Park Hotel Latgola” notika JCI rīkotā konference jauniešiem “LEVEL UP!”, kurā piedalījās arī mūsu skolas 10. klases skolnieces Nikole Červinska un Taisija Djagiļeva. Konferences mērķis bija sniegt atbalstu topošajiem uzņēmējiem–skolēniem, piedāvājot apmācības par komandas veidošanu un darbu komandā.

Apmācības vadīja Māra Špicberga, aplūkojot tādus jautājumus: “Kā darboties komandā un rast motivāciju? Kā izvairīties no konfliktiem?” Viņa runāja par privātām un uzņēmuma vērtībām, motivāciju. Māra akcentēja, ka cilvēki nav tik viegli atšifrējami, mēs bieži nezinām, kādi mēs paši esam. Un kā motivēt darbiniekus? Ir tikai viena atbilde – nekā! Jo mēs nespējam motivēt citus cilvēkus, mēs tikai varam izveidot vidi, kurā viņi ir motivēti gūt sekmes. Kāpēc cilvēki iet uz darbu? Jo viņi vēlas, lai darbs nestu labumu sabiedrībai un sagaida pretī gandarījumu. Cilvēkam jābūt pozitīvām emocijām darba dienas beigās. Beigās Māra teica: “Vērtības nav iespējams īstenot pilnībā. Tās ir kā zvaigznes debesīs – tās var redzēt, bet nevar aizsniegt.” Un tomēr uz tām ir jātiecas.

Turpinājumā savā pieredzē par darbošanos Skolēnu mācību uzņēmumā dalījās Ralfs Rogalevs un Elgars Rihards – Latvijas SMU konkursa uzvarētāji un Eiropas SMU konkursa laureāti.

Nikole Červinska, 10.klase

 


     

Viktorīna “Profesijas”

 

Lai arī karjeras nedēļa ir noslēgusies, profesiju izzināšana turpinās tikpat aktīvi.  Daugavpils 16. vidusskolā sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Karjeras un iniciatīvu atbalsta centru 2. novembrī norisinājās viktorīna “Profesijas” (ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros). Viktorīnā zināšanās un erudīcijā sacentās 3. klašu skolēni, kopā 6 komandas.

Skolēniem bija iespēja ne tikai pārbaudīt savas šī brīža zināšanas par profesijām, bet arī un iegūt jaunu pieredzi un padziļināt jau esošo, uzlabot sadarbības prasmes strādājot grupā, kā arī uzlādēties ar pozitīvām emocijām, piedaloties pasākumā.

Tuvojoties pasākuma noslēgumam, skolēnu acīs bija vērojams gandarījums par paveikto, izglītojamie saņēma pateicības rakstus ar nominācijām, kas vēl vairāk paspilgtināja ikvienas komandas individualitāti. 

         

 Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Diāna Balalaikina

 


  

Karjeras nedēļa

 

No 16. līdz 20. oktobrim Daugavpilī norisinājās Karjeras nedēļa. Tas ir ikgadējs pasākumu cikls, kas aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā. Tās laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties arī aizraujošās radošās darbnīcās un konkursos. Šogad Daugavpils pilsētas Karjeras nedēļas vadmotīvs bija „Vēro un ieraugi, skaties un saskati”.

Arī mūsu skolas audzēkņi aktīvi iesaistījās dažādās aktivitātēs. Klases stundās skolēni izvērtēja savas spējas, runāja par zināšanu vērtību, profesiju daudzveidību, karjeras iespējām un izveidi. Viņi aktīvi piedalījās arī ārpusskolas pasākumos, gan individuāli, gan grupās.

16.oktobrī 5.A klases skolēni devās mācību ekskursijā uz uzņēmumu “Daugavpils ūdens”, savukārt 10.-12. kl. skolēnu grupa piedalījās Karjeras nedēļas atklāšanas pasākumā – Karjeras LAVKĀ “Izglītība manai attīstībai”.

17.oktobrī sākumskolas skolēni apmeklēja pilsētas bibliotēkas, lai iepazītu profesiju pasauli. Viņi aktīvi iesaistījās pasākumos: “Kad izaugšu liels” un “Atver bibliotēkas durvis”. Savukārt vidusskolēni pētīja profesiju pasauli, apmeklējot biznesa apmācības “Īsteno sapni par biznesu” un dodoties mācību ekskursijā uz AS Swedbank.

18. oktobrī 10.-12.kl. grupa apmeklēja augstskolas RISEBA Daugavpils filiāli, kur piedalījās praktiskajā nodarbībā „Izzini sevi un izvēlies ceļu uz savu nākotnes karjeru”, kuras laikā tika akcentēta nepieciešamība izzināt savas stiprās un vājās puses, izglītības un pašizglītošanās nozīme veiksmīgās karjeras veidošanas procesā. Arī mūsu skolas 11.-12.kl. komanda piedalījās pilsētas izglītojošā spēlē „Kas? Kur? Kad?”, kurā apliecināja savas zināšanas par profesijām, to vēsturi un atribūtiem.

19.oktobrī 8.B klases skolēni devās mācību ekskursijā uz uzņēmumu „Zieglera mašīnbūve”, kuras laikā viņiem pastāstīja par uzņēmuma vēsturi, darbības īpatnībām, pārstāvētām profesijām un nepieciešamo izglītību, parādīja, kā notiek darba process. Savukārt 12. klases skolēnu grupa devās uz Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas rīkoto aktivitāti „Profesiju karuselis”, lai izpētītu, kuras profesijas var apgūt ar vidējo izglītību, kādas ir prasības, kā arī kādas ir karjeras izaugsmes perspektīvas.

20. oktobrī 10. klases skolēni piedalījās Karjeras nedēļas noslēguma pasākumā “Ieskats nišas profesijas”.

Individuāli skolēni piedalījās pasākumā „Profesiju virpulī atrast savējo”, kurā viņiem bija iespēja ne tikai gūt teorētiskās zināšanas par karjeras veidošanu, bet arī praktiski darboties, intervēt dažādu profesiju pārstāvjus.

  Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


     

 Pasākums “Ieskats nišas profesijās”

 

Karjeras nedēļas noslēguma pasākums norisinājās 20. oktobrī un pulcēja ne tikai daudzveidīgu nozaru pārstāvjus, bet arī skolēnus no dažādām Daugavpils pilsētas skolām (ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros). Arī mūsu skolēni devās uz Marka Rotko mākslas centru ne tikai sajust pozitīvas emocijas un izbaudīt kopības sajūtu, bet arī iegūt jaunas zināšanas un padziļināt izpratni par savu nākotnes profesiju.

Ļoti interesanti, ka pasākuma ievada daļā skolēniem bija iespēja uzminēt, kurš pārstāvis darbojas konkrētjā profesijā. Tas ļāva skolēniem pēc ārējā izskata un pirmā priekšstata spriest par to, kādu darbu konkrētais cilvēks dzīvē veic.

Pasākuma tālākajā gaitā skolēni iepazina profesiju pārstāvju darba specifiku, uzdeva dažādus jautājumus, uzzināja par izglītības iespēju daudzveidību, kā arī izaicinājumiem darba tirgū.

Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Diāna Balalaikina

 


   

Mācību ekskursija uz AS Swedbank

 

Š.g. 17.oktobrī 10.-12. klašu skolēnu grupa devās mācību ekskursijā uz AS Swedbank (ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros), kuras laikā viņiem bija iespēja tuvāk iepazīt bankā strādājošo profesijas.

Sākumā skolēniem tika parādīta prezentācija par bankas darbību, sniegtajiem pakalpojumiem, izglītības iespējām, pieprasītām personības īpašībām un prasmēm, no kurām svarīgākās ir prasme mācīties, ieklausīties un komunicēt ar klientiem. Veidojās aktīva saruna starp skolēniem un bankas darbiniekiem. Skolēnus pārsteidza fakts, ka mūsdienu pasaulē, strādājot bankā, primāra ir prasme komunicēt ar cilvēkiem, nevis matemātikas un ekonomikas zināšanas. Audzēkņi arī uzzināja, ka no 18 gadu vecuma var pieteikties vasaras praksei AS Swedbank. Turpinājumā skolēni iepazinās ar mūsdienu kasiera darbu, pienākumiem, nepieciešamo aprīkojumu, uzzināja, kas un kā pārbauda naudaszīmes, paši noteica drošības aizsargzīmes dažādu valstu valūtā. Pasākumā noslēgumā skolēni devās uz seifu, kur viņiem pastāstīja un parādīja, kā tas darbojas un kā tiek nodrošināta tā drošība. 

Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


 

Pasākums “Iepazīstam programmēšanas tehniķa specialitāti!”

 

Karjeras nedēļas ietvaros 18. oktobrī 12. klases interesenti devās uz Daugavpils Tehnikumu, lai piedalītos pasākumā “Iepazīstam programmēšanas tehniķa specialitāti”. Skolēni ielūkojās mācību procesā un skolēnu mācīšanās ikdienā. Pasākumā tika sniegta iespēja iepazīt daudzveidīgās nozares, kuras ir iespējams apgūt Daugavpils Tehnikumā.

Skolēniem bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus, praktiski izmēģināt dažādas tehniskas ierīces, ielūkoties modernizētajā mācību procesā un pat ieskatīties 7D pasaulē.

Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Diāna Balalaikina

 


   

“Atver bibliotēkas durvis”

 

Š.g. 17. oktobrī 4.C klase devās uz bērnu bibliotēku “Zīlīte”, kur notika pasākums “Atver bibliotēkas durvis”. Pasākuma laikā skolēni ceļoja pa bibliotēkas pasauli – viņiem bija iespēja iepazīt bibliotēkas vēsturi, uzzināt par lielākajām un skaistākajām bibliotēkām pasaulē, iepazīt bibliotekāra profesiju, tās saistību ar citām profesijām, nepieciešamām prasmēm. Skolēni arī izrādīja savu erudīciju, aktīvi atbildot uz jautājumiem par dažādām profesijām un to atribūtiem.  Audzēkņi arī pētīja sevi, izzinot, kādas jomas profesijās viņi varētu strādāt.

Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


 

Biznesa apmācības “Īsteno sapni par biznesu”

 

Skolēni, kurus interesē un saista bizness un ekonomika, satikās pasākumā “Īsteno sapni par biznesu”, kas norisinājās karjeras nedēļas ietvaros 17. oktobrī Daugavpils 13. vidusskolā (ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros).

Pasākumā skolēni  varēja smelties idejas un iedvesmu savas dzīves turpmākajiem mērķiem un soļiem. Skolēni klausījās pārstāvju pieredzē un ikdienas darbā, veica praktiskus uzdevumus un uzdeva sev interesējošos jautājumus pieredzes bagātajiem speciālistiem.

Pasākums spēja palīdzēt izprast to, cik lielā mērā uzņēmējdarbība un biznesa joma ir vai nav saistoša, un vai to nākotnē varētu saukt par savu sirds profesiju.

  Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Diāna Balalaikina

 


   

Mācību ekskursija uz uzņēmumu “Daugavpils ūdens”

 

2017.gada 16. oktobrī karjeras nedēļas ietvaros 5.a klases skolēni devās iepazīt uzņēmumu “Daugavpils ūdens”. Skolēniem bija iespēja paviesoties galvenajā ūdens attīrīšanas stacijā “Ziemeļi”, kur viņi ne tikai uzzināja vairāk par uzņēmumu un to, kādi pakalpojumi tiek nodrošināti Daugavpils pilsētas teritorijā un

tuvākajos Daugavpils novados, bet arī to, kādu profesiju pārstāvji strādā uzņēmumā un kāda izglītība ir nepieciešama šīs nozares profesijās strādājošajiem speciālistiem. Skolēni bija ļoti aktīvi un ieinteresēti, par to liecināja ne tikai uzdotie jautājumi, bet arī skolēnu atbildes uz āķīgajiem jautājumiem, ko uzdeva uzņēmuma pārstāvji. Piemēram, cik litru ūdens dienā patērē viens cilvēks, cik litru ūdens dienā patērē visa Daugavpils pilsēta utml.

Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Diāna Balalaikina

 


      

Karjeras LAVKA

 

16.oktobrī ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Zinātkāres centrā “Zinoo” norisinājās Daugavpils Karjeras nedēļas atklāšanas pasākums – Karjeras LAVKA „Izglītība manai attīstībai”. Tajā piedalījās arī mūsu skolas 10.-12. klašu pārstāvji. Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja iepazīties ar radošiem cilvēkiem (sarunā piedalījās MIGLA boards&WANDER dizainere Marta Folkmane, grāmatas „Linejis” autores Dagnija Dudarjonoka, Gunta Nagle un SIA „LAPSA MEDIA” pārstāvis Marks Jurkovs), noklausīties, kā tie veido karjeru, no kurienes smeļas idejas, kā arī uzdot sev interesējošus jautājumus.Visam pasākumam cauri vijās doma, ka nevar sēdēt uz vietas, jābūt aktīviem, jārīkojas, jāuzdrošinās izmēģināt jaunu, jāizmanto radušās iespējas. Par noderīgākiem skolēni atzina M.Folkmanes padomus, kā veidot savu dzīvi un karjeru: “Nesaki iespējai! Nebaidies atšķirties! Zināšanas ir neapsverama bagātība. Tu drīksti kļūdīties! Rīkojies! Ir ļauts jautāt jautājumus. Bailes un kauns tērē tavu laiku. Dzīve ir pārāk īsa.”

Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante 

Anželika Anufrijeva

 


     

 

Skolēnu pašpārvaldes diena

 

 

It visā, kas ir iemīlams un nīstams,

Ik vārdā, kas ar sirdi jāizjūt,

Ir skolotājam jābūt īstam

Un vienmēr patiesam, cik patiess vien var būt.

 

Rudens izkrāso apkārtni visdažādākajās krāsās, tas ir spožs un mainīgs. Un tieši šajā neparastajā laikā, 5.oktobrī, pasaulē un Latvijā tiek svinēta Skolotāju diena. Arī mūsu skolas audzēkņi un viņu vecāki aktīvi iesaistījās šai dienai veltītajās aktivitātēs. Skolēni sagatavoja skolotājiem jaukus pārsteigumus, visapkārt skanēja mīļi apsveikumi un silti pateicības vārdi.

6.oktobrī skolā notika skolēnu pašpārvaldes diena, kad skolēniem bija iespēja „pielaikot” pedagoga profesiju. 9. – 12. klašu interesenti (54 skolēni) aizvietoja skolas vadību un skolotājus, iepazīstot to darbu un iejūtoties to lomā. Direktora amatu „pielaikoja” 10.klases skolniece, skolas parlamenta prezidente Nikole Červinska: „Man bija iespēja iepazīt direktora darbu, strādājot kopā ar skolas direktori Olgu Dukšinsku. Šis darbs nav tik viegls, kā likās sākumā, vajadzēja sekot, lai skolā būtu kārtība. Nemitīgi radās situācijas un jautājumi, kas prasīja ātru un pareizu atrisinājumu. Darbs ir sarežģīts, toties interesants. Nākotnē es arī varētu būt vadītāja.” Arī mūsu jaunajiem direktora vietniekiem Andrejam Besedinam, Olgai Kaļiņinai, Arturam Daņilovam un Olgai Naumovai darba bija daudz, palīdzot organizēt veiksmīgu mācību procesu. Skolēni, kas aizvietoja skolotājus, atzina, ka pedagoga darbs ir sarežģīts (iepriekš jāsagatavojas stundai, jānovada tā, lai būtu interesanti skolēniem, un jāpievērš uzmanība katram skolēnam, bet viņi ir tik dažādi!), toties interesants. Daži atzina, ka nākotnē viņi arī varētu būt skolotāji.

Skolēnu pašpārvaldes diena bija atklājumu laiks gan skolēniem, gan skolotājiem.

Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


 

„Ātro randiņu maratons”

 

Š.g. 29.septembrī Daugavpilī norisinājās pasākums „Ātro randiņu maratons”, ko organizēja Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera (AHK) sadarbībā ar Daugavpils domi un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi. Pasākuma mērķis – dot jauniešiem iespēju iepazīt dažādu uzņēmumu darbību, darba specifiku, tajos pārstāvētas profesijas. Arī mūsu skolas 8.-11. klašu skolēni aktīvi iesaistījās sarunās ar uzņēmējiem.

Šoreiz sarunās ar skolēniem piedalījās pārstāvji no šādiem uzņēmumiem: viesnīca „Park Hotel Latgola”, SIA „Urbanfoods”, SIA „Čilli Pizza”, SIA „Zieglera mašīnbūve”, SIA „Funny Land”, atpūtas parks „Silene”, biedrība „D–Juno”, Biznesa inkubators. Pasākuma gaitā jauniešiem bija iespēja iztaujāt visu uzņēmumu pārstāvjus, uzdodot dažādus interesējošus jautājumus par karjeras veidošanu un izaugsmi, nepieciešamo izglītību, prakses vietām, darbinieku pienākumiem u.c.

Skolēni augsti novērtēja pasākumu, jo iegūtā informācija viņiem būs noderīga gan profesijas izvēlē, gan arī tuvākajā nākotnē, meklējot darbu vasaras periodā.

 Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


 

Pasākums „Uzņēmēju dienas Latgalē”

 

2017.gada 15.-16.septembrī Daugavpilī norisinājās pasākums „Uzņēmēju dienas Latgalē”. Lietainā 15. septembrī mūsu skolas 10. klases skolnieces (A.Apanoviča, J.Baranovska, V.Fedarenkava) devās uz Daugavpils Olimpisko centru, lai apmeklētu prezentāciju „Kā būt veiksmīgam jaunietim mūsdienu darba tirgū” un izstādi–gadatirgu (ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros).

Prezentācijas laikā portāla www.visidarbi.lv klientu menedžere Dace Kalniņa iepazīstināja skolēnus ar veiksmīgas karjeras pamatprincipiem, akcentējot darbus, kuri jāpaveic skolas laikā. Viņa pastāstīja par kopējām tendencēm mūsdienu darba tirgū, par to, kā izvēlēties piemēroto profesiju, atrast, izvērtēt un izvēlēties darbavietu, noformēt CV, kā sagatavoties darba intervijai, kādas prasmes pieprasa darbadevēji un kā tās attīstīt. Viņa arī iepazīstināja dalībniekus ar digitālajiem resursiem, izvēloties profesiju un darbavietu. Īpaši tika akcentēta pašizglītošanās un pašattīstības nepieciešamība, izglītība mūža garumā. D.Kalniņa mudināja jauniešus meklēt, analizēt, izvērtēt, mēģināt un tad izvēlēties.

Pēc tam skolnieces apmeklēja uzņēmēju izstādi, kur varēja iepazīties ar Latgales reģiona attīstības tendencēm, uzņēmumu un mājražotņu piedāvāto produkciju, studiju un darba iespējām.

Informāciju sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


 

Pieredzes apmaiņas seminārs “Karjeras atbalsts un digitālo resursu daudzveidība darbā ar izglītojamiem”

 

Rudenīgajā 14. septembrī Daugavpils 16. vidusskolā sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi norisinājās karjeras konsultantu metodiskās apvienības sanāksme/seminārs “Karjeras atbalsts un digitālo resursu daudzveidība darbā ar izglītojamiem” (ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros).

 

Pasākuma ievadā skolas direktore O. Dukšinska uzrunāja Daugavpils pilsētas pedagogus-karjeras konsultantus, novēlot izbaudīt semināru un paplašināt savu redzesloku digitālo resursu daudzveidībā. Pasākuma dalībniekus priecēja arī muzikālais sveiciens no skolas vokālā ansambļa, ko vada skolotāja L. Grakova.

Tiek uzskatīts, ka digitālie resursi ne tikai spēj modernizēt mācību vidi, tādejādi padarot to skolēniem pieejamāku un interesantāku, bet arī palīdz padarīt mācību procesu maksimāli pietuvinātu laikmetam, kurā dzīvojam. Līdz ar to skolas pedagoģes-karjeras konsultantes D.Balalaikina un A.Anufrijeva piedāvāja iespēju Daugavpils pilsētas PKK ielūkoties daudzveidīgajos digitālajos resursos un to izmantošanas iespējās darbā ar skolēniem. Ikviens varēja smelties jaunas un radošas idejas, ko izmantot savā darbā. Semināra turpinājumā norisinājās MA darba plāna apspriede, ko aktualizēja DPIP atbalsta nodaļas pedagoģe-karjeras konsultante S. Čeirāne.

Informāciju sagatavoja pedagoģes karjeras konsultantes

Diāna Balalaikina, Anželika Anufrijeva

 


 Karjeras izglītība 2016.-2017.m.g.