Daugavpils
16.vidusskola

Karjeras atbalsts


Pedagogu karjeras konsultantu darba grafiks

 

Anželika Anufrijeva Diāna Balalaikina
Pirmdiena
08.30 –10.50
13.00 – 16.32
13.30 – 16.54
Otrdiena
08.30 – 12.30
13.00 – 17.00
13.30 – 18.00
Trešdiena
08.30 – 11.50
11.30 – 15.00
Ceturtdiena
08.30 – 10.00
12.00 – 14.50
12.00 – 15.00
Piektdiena
12.00 – 15.40

209.kabinets


Noderīga informācija

 

Brīvprātīgais darbs Profesiju pasaule prakse.lv
Atvērto durvju dienas Izglītība Pieteikšanās studijām

 

 


Nodarbības „Karjera ir process”

 

2019.gada 14. un 21. novembrī projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Daugavpils 16.vidusskolas 9.a, 9.b un 12.klases skolēni piedalījās nodarbībās „Karjera ir process”, kuras vadīja Ruta Silapētere. Pasākuma mērķis – sniegt skolēniem iespēju apzināties karjeras veidošanas procesu, veikt savu spēju novērtēšanu, viedokļa aizstāvēšanu, attīstīt skolēnu prasmi pieņemt karjeras lēmumus.

Nodarbības sākumā skolēni aktīvi iesaistījās diskusijā par jautājumiem: Vai karjera ir process? Kā plānot savu karjeru? Viņiem bija iespēja apspriest un izprast karjeras veidošanas soļus: Plāno – Dari – Pārbaudi – Koriģē. Jaunieši tika rosināti aizdomāties, cik lielā mērā viņu šodienas rīcības un darbības ietekmē turpmāko dzīves un karjeras ceļu. Skolēni arī noklausījās pieredzes stāstu, kā plānot savu karjeru un kā to var  ietekmēt  dzīves situācijas un profesiju mainīgums mūsdienu darba tirgū. Pildot praktisku uzdevumu, jaunieši veica savu spēju novērtēšanu, nosakot, uz kā viņi var balstīties un kādas prasmes jāattīsta, lai veiksmīgi plānotu nākotnes dzīvi un karjeru. Darbojoties grupās, skolēni apsprieda, ko nozīmē atbildīga un bezatbildīga rīcība dažādās profesijās, diskutēja un risināja nestandarta situācijas, pieņēma lēmumus un prezentēja savu veikumu.

Gan stāstītais un dzirdētais, gan praktiskā darbošanās rosināja skolēnus aizdomāties par turpmākās profesionālās darbības jomas izvēli, par lēmumu pieņemšanu un to pārbaudi, kas īpaši svarīgi ir 9. un 12.klašu skolēniem.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante A. Anufrijeva

 


Viktorīna “Profesijas”

 

Tradicionāli Karjeras nedēļas noslēgumā 31. oktobrī mūsu skolā norisinājās viktorīna “Profesijas” 1.-2. klasēm, kurā šogad piedalījās 11 komandas.

Viktorīnas laikā izglītojamiem bija iespēja pārbaudīt savas šī brīža zināšanas par profesiju daudzveidību, kā arī pilnveidot sadarbības prasmes strādājot komandā. Izglītojamie lika puzles, meklēja profesiju nosaukumus burtu virknēs, minēja profesijas pēc to aprakstiem, meklēja profesijām atbilstošos pienākumus.

Pasākuma laikā tika novērots, ka ikviena komanda ar lielu degsmi un aizrautību veica uzdevumus un darbojās ļoti aktīvi. Iepriecina arī tas, ka katra komanda veiksmīgi tika galā ar daudzveidīgajiem uzdevumiem.

Paldies klašu audzinātājiem par atbalstu un piedalīšanos pasākumā.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

D.Balalaikina

 


Karjeras nedēļa “Ielogojies nākotnē”

 

No 14. līdz 18. oktobrim Daugavpilī norisinājās Karjeras nedēļa. Tas ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties dažādās diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos. Šogad Karjeras nedēļas tēma “Ielogojies nākotnē”. Skolēni, viņu vecāki un pedagogi tika aicināti iepazīt nākotnes profesijas un prasmes.

Arī mūsu skolas audzēkņi iesaistījās dažādās aktivitātēs. Klases stundās skolēni runāja par profesiju mainīgumu, nākotnes profesijām, nepieciešamajām prasmēm. Viņi aktīvi piedalījās skolas un ārpusskolas pasākumos. Veidojot zīmējumus un plakātus, sākumskolas skolēni izdomāja, vizualizēja un raksturoja nākotnes profesijas.

14.oktobrī 7.b un 8.a klases skolēni piedalījās KN atklāšanas pasākumā „Nākotnes profesijas: Izaicinājumi un izvēle!” (projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros). Pasākuma laikā dažādu nozaru pārstāvji – fizioterapeits, inženieris, ķīmiķis, fiziķis, dizaineris – iepazīstināja skolēnus ar savas jomas  profesijām, tajās nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, sniedza ieskatu attīstības tendencēs. Klausoties profesionāļu prezentācijas, skolēni aizpildīja darba lapas ar jautājumiem un uzdevumiem. Viņi piedalījās aktivitātēs un vēroja demonstrējumus, gūstot priekšstatu un izpratni par katru no jomām. Diskusijas un sarunas laikā uzzināja sev interesējošo informāciju par šo jomu profesijām.

3.a klase devās mācību ekskursijā uz uzņēmumu “Daugavpils satiksme”, kur izglītojamie varēja vairāk uzzināt par šofera profesiju, tā specifiku, darbā nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un iemaņām. Viņiem bija iespēja vērot tramvaju dažādību – gan tos kādi pilsētā bija agrāk, gan pilnīgi jaunus tramvajus –, kā arī izstaigāt tramvajus un sajusties tajos kā pirmajiem pasažieriem un šoferiem. Skolēni varēja aplūkot darbnīcas, kurās tramvaji tiek laboti un tehniski sagatavoti ekspluatācijai pilsētā, kā arī noskaidrot, kādu profesiju pārstāvji ar to nodarbojas. Sākumskolas posmā ļoti vērtīgi izprast to, cik plaša profesiju daudzveidība sastopama vienā uzņēmumā un ka ikviens profesijas pārstāvis ir svarīga daļa no liela uzņēmuma.

Daugavpils 16.vidusskolas aktu zālē norisinājās nodarbība “Iepazīsti militāro dienestu”, kuru vadīja  Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona karavīri. 9.–12. klašu skolēniem tika sniegta iespēja iepazīties ar profesionālo dienestu, kā arī saprast atšķirību starp Zemessardzi un profesionālo dienestu, uzzināt, kā notiek nometnes, apmācības un pieteikšanās dienestam, noskaidrot, cik pieprasīti darba tirgū ir šīs nozares speciālisti, kāda ir nepieciešamā izglītība un darba prasmes. Interesanti bija tas, ka izglītojamiem tika sniegta iespēja praktiski pārbaudīt savu šī brīža fizisko sagatavotību dienestam, kā arī pielaikot pilno zemessarga ekipējumu. Skolēni tika aicināti uzdot sev interesējošos jautājumus, iesaistīties sarunās, kā arī izmantot iespēju un piedalīties 3 nedēļu apmācībās, lai izjustu un izprastu, kas ir profesionālais militārais dienests un vai tas patiešām ir tas, ko ir vēlme saukt par savu sirds darbu.

15.oktobrī 9.b un 10.klases skolēni piedalījās VIAA rīkotajā diskusijā “Šodien sākas nākotne”, kuras laikā viņiem bija iespēja iepazīties ar komunikācijas praktiķi Ivaru Svilānu un fitnesa treneri, moderatoru Dināru Zāģēru. Pasākuma laikā skolēni izzināja un diskutēja, kā sasniegt savus mērķus un veidot veiksmīgu karjeru nākotnes darba tirgū. Viņi noskaidroja – kāda nozīme ikdienā būs tehnoloģijām, mākslīgajam intelektam un kāda – cilvēkam.

2.a klases izglītojamie devās uz vienu no lielākajām zeķu izstrādājumu ražotnēm Baltijā – uzņēmumu “Aurora Baltika”. Skolēniem tika sniegts informatīvs ieskats zeķu izstrādājumu vēsturē un uzņēmuma būtībā. Mācību ekskursijas laikā izglītojamiem bija iespēja ielūkoties reālajā darba vidē un noskaidrot, cik daudzveidīgu profesiju pārstāvji strādā šajā uzņēmumā. Ir ļoti būtiski skolēniem parādīt profesiju daudzveidīgo pasauli un rosināt viņu interesi par to. Gatavojoties mācību ekskursijai izglītojamie klases stundā iejutās dizaineru lomā un paši veidoja dažādus zeķu dizainus klasē.

1.b klases skolēniem bija iespēja iepazīt profesijas un apgūt prasmes, kuras būs aktuālas arī nākotnē. Viņi piedalījās meistarklasē “Ielogojies nākotnē!”, kurā, veicot praktiskus uzdevumus, izzināja, kādu profesiju pārstāvji strādā būvniecībā, arhitektūrā un dizainā, kādas zināšanas viņiem nepieciešamas.

9.–11. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Park Hotel „Latgola”. Ekskursijas laikā viņiem bija iespēja iepazīties ar uzņēmuma darbību un funkcijām. Izstaigājot viesnīcas funkcionālās telpas, skolēni noskaidroja, kādu profesiju pārstāvji strādā uzņēmumā, kāda ir to darba ikdiena, kāda izglītība nepieciešama. Viņi arī noklausījās iedvesmas stāstu par to, kā parasts kurjers var kļūt par viesnīcas īpašnieku.

16. oktobrī 9. klašu interesenti apmeklēja pasākumu “Īsteno sapni par savu biznesu”, kas norisinājās Daugavpils Valsts ģimnāzijā. Pasākuma laikā bija fantastiska iespēja ieklausīties vairākos pieredzes stāstos, piedalīties erudīcijas spēlē, pievērst uzmanību izaicinājumiem un izaugsmes iespējām nākotnē, kas saistās ar sava biznesa izveidi. Uzdot sev interesējošus jautājumus, kas saistās ar uzņēmējdarbību un rast atbildes uz jautājumiem, kā kļūt par uzņēmēju. Jaunieši tika aicināti nebaidīties sapņot un pārvērst savus sapņus realitātē.

17. oktobrī 9.a klase piedalījās nodarbībā “Autotransportlīdzekļu konstrukciju darbnīca”, kuru vadīja RTU pārstāvis. Skolēni iepazinās ar autotransporta inženiera profesiju, uzzināja par tajā nepieciešamajām prasmēm, zināšanām un izglītību, noskaidroja, cik pieprasīti darba tirgū ir šīs nozares speciālisti. Skolēni veica arī dažus uzdevumus: veica krāsas slāņu biezumu mērījumu, izmērīja protektora dziļumu un veica spiediena mērījumu automobiļa riepās.

Daugavpils Krievu licejā norisinājās izglītojošā spēle “Kas? Kur? Kad? Futurologi runā”, kurā mūsu skolas 9.-12.klašu komanda ieguva godpilno 3.vietu. Sacensība norisinājās starp Daugavpils pilsētas skolu komandām un cīņa bija spraiga visas spēles garumā. Veicamie uzdevumi saistījās ar darba tirgus attīstības tendencēm, futurologu pētījumiem dažādās zinātniskajās jomās, profesiju izmaiņām, kā arī attīstības tendencēm. Mūsdienu mainīgajā pasaulē ir ļoti būtiski sekot līdzi aktualitātēm un nākotnes profesijām, lai varētu izdarīt pārliecinošus lēmumus, veidojot savu karjeru nākotnē.

18. oktobrī 8.b klases skolēni piedalījās spēlē “Radošā domāšana biznesā”, kuras laikā skolēniem bija iespēja uzzināt un izprast, kas ir sociālā uzņēmējdarbība, gūt izpratni par nepieciešamajām prasmēm biznesā un uzņēmējdarbībā. Grupās viņi izstrādāja biznesa ideju, kuru pēc tam prezentēja iespējamiem investoriem un klientiem. Skolēni guva atziņu, ka radošā domāšana ir svarīga biznesā un karjeras veidošanā.

Sagatavoja pedagoģes karjeras konsultantes

A.Anufrijeva, D.Balalaikina

 


 

 

Karjeras attīstības atbalsts 2018.-2019.m.g.

 

 Karjeras attīstības atbalsts 2017.-2018.m.g.

 Karjeras attīstības atbalsts 2016.-2017.m.g.