Daugavpils
16.vidusskola

Karjeras atbalsts


Pedagogu karjeras konsultantu darba grafiks

 

Anželika Anufrijeva Diāna Balalaikina
Pirmdiena
08.30 –10.50
13.00 – 16.32
13.30 – 16.54
Otrdiena
08.30 – 12.30
13.00 – 17.00
13.30 – 18.00
Trešdiena
08.30 – 11.50
11.30 – 15.00
Ceturtdiena
08.30 – 10.00
12.00 – 14.50
12.00 – 15.00
Piektdiena
12.00 – 15.40

209.kabinets

 


Piesakies karjeras konsultācijai!

 

Daugavpils 16. vidusskolas pedagogi karjeras konsultanti ir gatavi Tev palīdzēt.

Ja Tev ir jautājumi:

 • kādas Tev ir iespējas,
 • kā plānot un vadīt savu karjeru,
 • ko darīt pēc skolas absolvēšanas,
 • kur Tu vari attīstīties.

 

Sazinies ar mums:

 • e-klasē
 • WhatsApp
 • telefoniski.

 

Kontakti:

Pedagoģe karjeras konsultante Anželika Anufrijeva – m.t. 29529706.

 


Karjeras izglītība

 

Karjeras izglītības mērķis ir organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu, nodrošinot izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei, plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām līdzsvarotu personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību. Karjeras izglītība ir harmoniski jāintegrē visā izglītības procesā, lai nodrošinātu plānotu un pēctecīgu pasākumu kompleksu, kas palīdzētu jauniešiem noteikt savas karjeras izglītības vajadzības, apzināti izvēlēties līdzekļus savas karjeras plānošanai, izmantojot izglītības procesa un programmas līdzekļus.

Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs.

Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiski nosacījumi:

 • lai profesija būtu interesanta un saistoša,
 • lai profesija atbilstu spējām,
 • lai varētu atrast darbu šajā profesijā.

Karjeras konsultants ir speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto cilvēkus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu karjeras plānošanā un veidošanā, kā arī palīdz attīstīt karjeras vadības, tai skaitā, darba meklēšanas prasmes.

Karjeras konsultants:

 • palīdz izglītojamajiem iegūt, izskaidrot un izmantot informāciju, kas ir būtiska viņu personīgās un sociālās, izglītības un karjeras attīstībai, palīdz apgūt karjeras vadības prasmes, izstrādāt rīcības plānu, motivējot uz aktīvo iesaistīšanos un virzot uz atbildīgu lēmumu pieņemšanu;
 • vada nodarbības, individuālās un grupu konsultācijas izglītojamajiem;
 • sniedz atbalstu vecākiem, skolotājiem, skolas vadībai un visām institūcijām, kas ir iesaistītas skolēnu personīgās un sociālās, izglītības un karjeras attīstības veicināšanā. Atbalsts attiecas uz skolas karjeras izglītības programmas izstrādi, pasākumu plānošanu un īstenošanu;
 • piedalās dažādu testu un citu vērtēšanas instrumentu izvēlē, lai nodrošinātu skolas karjeras izglītības programmas pasākumu attiecīgo mērķu sasniegšanu.

 


Noderīga informācija

 

Brīvprātīgais darbs Profesiju pasaule prakse.lv
Atvērto durvju dienas Izglītība Pieteikšanās studijām

 

 

 


Skolēns izvēles priekšā

 

Daugavpils pilsētas karjeras konsultanti  ir izveidojuši 2 infografikas (infografika – ir grafisks informācijas pasniegšanas veids, kas ir viegli lasāms un uztverams). Apkopotā informācija ir atbalsta materiāls, pirmkārt, lai skolēnam palīdzētu izvēlēties pareizo ceļu, otrkārt, lai vecāks varētu sniegt atbalstu bērnam turpmākā dzīves ceļa izvēlē.

Infografika “Tava pieaugušā bērna ceļš” noderēs 9.klašu un 12.klašu skolēniem un vecākiem ierosmei un pārdomām.

Infografika “10 soļi vispārējās vidējās izglītības izvēlei!” paredzēta 9.klašu skolēniem, kuri plāno tālāk apgūt vispārējo vidējo izglītību. Infografika izveidota, lai  skolēniem būtu vieglāk saprast un pārliecināties par savas izvēles pareizību.

 

 


Mācības vidusskolā

 

No 2020.gada 1.septembra 10.klašu skolēni uzsāks mācības, apgūstot jau pilnveidoto vispārējās izglītības standartu, kur būs izmaiņas gan saturā, gan mācību procesa organizēšanā. Īpaši svarīga un atbildīga izvēle būs jāveic 9.klašu skolēniem. Kā tad notiks mācības?

Plašākā informācija un buklets “Kā turpmāk notiks mācības vidusskolā?” pieejams šeit.

 


Veido karjeru Valsts robežsardzē

 

Valsts robežsardze, tā ir stabila dienesta vieta, sociālās garantijas, plašas izaugsmes iespējas, pilnveides iespējas un dalība starptautiskās operācijās ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs.

JA VĒLIES KĻŪT PAR ROBEŽSARGU, RĪKOJIES ŠĀDI:

 1. Iegūsti informāciju par akreditētas profesionālās tālākizglītības programmas “Robežsardze” ( 1 mācību gads) uzņemšanas noteikumiem Valsts robežsardzes koledžas mājas lapā: www.vrk.rs.gov.lv, sadaļā “Reflektantiem, uzņemšanas noteikumi”.
 2. Izvēlies Valsts robežsardzes teritoriālo pārvaldi, kurā vēlies uzsākt dienestu, kārtot pārbaudījumus, un PIESAKIES.
 3. Nokārto atlases pārbaudījumus.
 4. Nāc mācīties uz Valsts robežsardzes koledžu.

Mācību laikā kadeti saņem atalgojumu no 588 EUR (pirms nodokļu nomaksas), ir nodrošināti ar dienesta formas tērpu, mācību materiāliem un izmitināti dienesta viesnīcā. Uzsākot dienestu uz valsts robežas, atalgojums sākot no 823 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pamatprasības:

 • Latvijas Republikas pilsonība;
 • Vecums 18 gadi vai kuri līdz 2020. gada 7.septembrim nav sasnieguši 40 gadu vecumu;
 • Ar savām personiskajām īpašībām, fizisko sagatavotību, veselības stāvokli ir piemēroti dienestam Valsts robežsardzē;
 • Vidējā izglītība (izglītības dokumentā nedrīkst būt nesekmīgs vērtējums);
 • Nokārtoti centralizētie eksāmeni latviešu valodā un angļu valodā;
 • Nav sodīti, notiesāti vai saukti pie kriminālatbildības par tīšu noziedzīgu nodarījumu.

Tālrunis uzziņām: 65403749

 


Izglītības izstāde “Skola 2020”

 

Izstāde „Skola” ir nozīmīgākais izglītības iespēju notikums Latvijā, kas piedāvā aktuālu, plašu un kvalitatīvu informāciju par mācībām Latvijā un ārzemēs. Izstādes apmeklējums ir iespēja klātienē satikt augstskolu mācībspēkus, studentus un iztaujāt visu par interesējošo mācību iestādi, uzzināt profesiju meistarstiķus, atklāt daudz jauna un gūt iedvesmu turpmākai karjeras attīstībai. Valsts un privātās augstskolas, profesionālās izglītības kompetences centri, koledžas, tehnikumi un profesionālās vidusskolas, mācību centri jauniešiem prezentē vairākus simtus izglītības programmu un visdažādāko nozaru mācību kursus. Izstādes laikā var arī iepazīties ar inovatīviem mācību papildlīdzekļiem un jaunākajām mācību tehnoloģijām. Jauniešiem tiek piedāvātas nodarbības, darbnīcas un individuālās konsultācijas par izglītības un karjeras izvēles jautājumiem.

2020.gada 28. februārī mūsu skolas 10.–12.kl. skolēnu grupa projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros apmeklēja starptautisko izglītības izstādi „Skola 2020” Ķīpsalā. Viņiem bija iespēja izpētīt un salīdzināt dažādas mācību programmas, aprunāties ar studējošiem, noskatīties prezentācijas par mācību iestādēm un aktuālo studiju un mācību programmu piedāvājumu, kā arī gūt priekšstatu par dažādām profesijām un atklāt sev arī ko pilnīgi jaunu, izmēģinot roku vienā vai otrā arodā, “pielaikojot” mediķa, karavīra, jūrnieka u. c. profesijas.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante A. Anufrijeva

 


Ēnu diena 2020

 

Ēnu dienaĒnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Šogad Ēnu diena norisinājās 12. februārī. Tajā piedalījās arī mūsu skolas izglītojamie.

Vladislavs Gaiļevskis (9.b): „Ēnu diena ir izglītojošs profesionālās orientācijas pasākums, kurā skolēniem ir iespēja apmeklēt dažādas darba vietas un kļūt par darbinieku „ēnām”. Lai ēnotu kādas profesijas pārstāvi, vispirms es izpētīju piedāvājumus, atradu sev vēlamo un pieteicos. Sarežģītākas bija pareizi uzrakstīt motivācijas vēstuli. Mans pieteikums tika apstiprināts, un man radās iespēja ēnot Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja darbu.

12.februārī es devos ēnot, grupa bija liela. Sākumā Domes priekšsēdētājs A.Elksniņš pastāstīja mums par savu darba ikdienu, pienākumiem un veicamajiem darbiem. Mēs diskutējām par jauniešiem un pilsētai svarīgiem jautājumiem, uzzinājām, kā organizēts darbs Daugavpils pilsētas domē. Viena no darba sastāvdaļām ir vizītes uz pilsētas uzņēmumiem, tāpēc mums organizēja ekskursiju pa pilsētas uzņēmumiem. Mēs apmeklējām „Spec.Atu’’, ,,Latvijas Maiznieku’’ un ,,Tramvaju depo’’, iepazīstot uzņēmumu darbības specifiku.

Man šī diena bija lietderīga, es uzzināju daudz jaunā par Domes un dažu pilsētas uzņēmumu darbību. Tā bija iespēja saprast, kādas rakstura īpašības jāattīsta sevī, kādas zināšanas un prasmes būs pieprasītas nākotnē.”

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante A. Anufrijeva

 


Nodarbības “Uz sliekšņa: mani lēmumi!”

 

2020.gada 5. un 6. februārī 8. klašu skolēni piedalījās nodarbībās „Uz sliekšņa: mani lēmumi!”, kas notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākuma mērķis bija sniegt skolēniem informāciju par jaunākajām tendencēm izglītības un darba tirgū, veidot izpratni par karjeras veidošanu, mērķa izvirzīšanu un tā sasniegšanu, praktiskā darbībā apzināties savas stiprās puses, to izmantošanas iespējas karjeras veidošanā.

Nodarbību laikā skolēni iesaistījās diskusijā par izzūdošām un neparastām profesijām, guva informāciju par Latvijas darba tirgus kopējo ainu un nākotnes prognozēm, jaunākajām tendencēm izglītībā un darba tirgū, pieprasītāko nozaru attīstības perspektīvām, par personības tipiem un profesionālo piemērotību. Interaktīvās spēles laikā skolēniem bija iespēja apzināties savas stiprās puses, kā tās var efektīvi izmantot karjeras veidošanā. Viņi mācījās izvirzīt mērķi, ieskicēja savas nākotnes karjeras vīziju, apsprieda, kādas prasmes un zināšanas nepieciešamas dažādās profesijās.

Šis pasākums rosināja skolēnus aizdomāties par nepieciešamību attīstīt sevi, savas prasmes, gūt zināšanas un paplašināt redzesloku, tālākās izglītības iespējām un profesionālās jomas izvēli.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante A. Anufrijeva

 


Nodarbības “Mana nākotnes profesija”

 

2020.gada 05.februārī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 7.klašu skolēni piedalījās nodarbībās „Mana nākotnes profesija”, mēģinot rast atbildes uz jautājumiem: Kas es būšu? Ko izvēlēties? Kāda būs mana dzīve, profesija, karjera?

Pasākuma laikā skolēni diskutēja par tādiem jēdzieniem kā profesija, karjera, darbs, guva informāciju par izmaiņām profesiju pasaulē un darba tirgū. Kopā ar nodarbības vadītāju A.Šmitiņu viņi veidoja sarunu par prasmēm, iemaņām un pieredzi, to nozīmi, plānojot un veidojot savu karjeras ceļu. Skolēniem bija iespēja izprast savu spēju, interešu un talantu nozīmi nākotnes izglītības ceļa un profesijas izvēlē, apzināsies sev piemērotāko karjeras jomu, balstoties uz savām stiprajām pusēm.

Pasākums bija lietderīgs skolēniem, jo lika aizdomāties par savām spējām un prasmēm, nepieciešamību tās nemitīgi attīstīt, lai varētu pieņemt karjeras lēmumu, izvēloties tālāko izglītības ceļu un profesiju šajā mainīgajā pasaulē.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante A. Anufrijeva

 


Nodarbības „Karjera ir process”

 

2019.gada 14. un 21. novembrī projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Daugavpils 16.vidusskolas 9.a, 9.b un 12.klases skolēni piedalījās nodarbībās „Karjera ir process”, kuras vadīja Ruta Silapētere. Pasākuma mērķis – sniegt skolēniem iespēju apzināties karjeras veidošanas procesu, veikt savu spēju novērtēšanu, viedokļa aizstāvēšanu, attīstīt skolēnu prasmi pieņemt karjeras lēmumus.

Nodarbības sākumā skolēni aktīvi iesaistījās diskusijā par jautājumiem: Vai karjera ir process? Kā plānot savu karjeru? Viņiem bija iespēja apspriest un izprast karjeras veidošanas soļus: Plāno – Dari – Pārbaudi – Koriģē. Jaunieši tika rosināti aizdomāties, cik lielā mērā viņu šodienas rīcības un darbības ietekmē turpmāko dzīves un karjeras ceļu. Skolēni arī noklausījās pieredzes stāstu, kā plānot savu karjeru un kā to var  ietekmēt  dzīves situācijas un profesiju mainīgums mūsdienu darba tirgū. Pildot praktisku uzdevumu, jaunieši veica savu spēju novērtēšanu, nosakot, uz kā viņi var balstīties un kādas prasmes jāattīsta, lai veiksmīgi plānotu nākotnes dzīvi un karjeru. Darbojoties grupās, skolēni apsprieda, ko nozīmē atbildīga un bezatbildīga rīcība dažādās profesijās, diskutēja un risināja nestandarta situācijas, pieņēma lēmumus un prezentēja savu veikumu.

Gan stāstītais un dzirdētais, gan praktiskā darbošanās rosināja skolēnus aizdomāties par turpmākās profesionālās darbības jomas izvēli, par lēmumu pieņemšanu un to pārbaudi, kas īpaši svarīgi ir 9. un 12.klašu skolēniem.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante A. Anufrijeva

 


Viktorīna “Profesijas”

 

Tradicionāli Karjeras nedēļas noslēgumā 31. oktobrī mūsu skolā norisinājās viktorīna “Profesijas” 1.-2. klasēm, kurā šogad piedalījās 11 komandas.

Viktorīnas laikā izglītojamiem bija iespēja pārbaudīt savas šī brīža zināšanas par profesiju daudzveidību, kā arī pilnveidot sadarbības prasmes strādājot komandā. Izglītojamie lika puzles, meklēja profesiju nosaukumus burtu virknēs, minēja profesijas pēc to aprakstiem, meklēja profesijām atbilstošos pienākumus.

Pasākuma laikā tika novērots, ka ikviena komanda ar lielu degsmi un aizrautību veica uzdevumus un darbojās ļoti aktīvi. Iepriecina arī tas, ka katra komanda veiksmīgi tika galā ar daudzveidīgajiem uzdevumiem.

Paldies klašu audzinātājiem par atbalstu un piedalīšanos pasākumā.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante

D.Balalaikina

 


Karjeras nedēļa “Ielogojies nākotnē”

 

No 14. līdz 18. oktobrim Daugavpilī norisinājās Karjeras nedēļa. Tas ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties dažādās diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos. Šogad Karjeras nedēļas tēma “Ielogojies nākotnē”. Skolēni, viņu vecāki un pedagogi tika aicināti iepazīt nākotnes profesijas un prasmes.

Arī mūsu skolas audzēkņi iesaistījās dažādās aktivitātēs. Klases stundās skolēni runāja par profesiju mainīgumu, nākotnes profesijām, nepieciešamajām prasmēm. Viņi aktīvi piedalījās skolas un ārpusskolas pasākumos. Veidojot zīmējumus un plakātus, sākumskolas skolēni izdomāja, vizualizēja un raksturoja nākotnes profesijas.

14.oktobrī 7.b un 8.a klases skolēni piedalījās KN atklāšanas pasākumā „Nākotnes profesijas: Izaicinājumi un izvēle!” (projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros). Pasākuma laikā dažādu nozaru pārstāvji – fizioterapeits, inženieris, ķīmiķis, fiziķis, dizaineris – iepazīstināja skolēnus ar savas jomas  profesijām, tajās nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, sniedza ieskatu attīstības tendencēs. Klausoties profesionāļu prezentācijas, skolēni aizpildīja darba lapas ar jautājumiem un uzdevumiem. Viņi piedalījās aktivitātēs un vēroja demonstrējumus, gūstot priekšstatu un izpratni par katru no jomām. Diskusijas un sarunas laikā uzzināja sev interesējošo informāciju par šo jomu profesijām.

3.a klase devās mācību ekskursijā uz uzņēmumu “Daugavpils satiksme”, kur izglītojamie varēja vairāk uzzināt par šofera profesiju, tā specifiku, darbā nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un iemaņām. Viņiem bija iespēja vērot tramvaju dažādību – gan tos kādi pilsētā bija agrāk, gan pilnīgi jaunus tramvajus –, kā arī izstaigāt tramvajus un sajusties tajos kā pirmajiem pasažieriem un šoferiem. Skolēni varēja aplūkot darbnīcas, kurās tramvaji tiek laboti un tehniski sagatavoti ekspluatācijai pilsētā, kā arī noskaidrot, kādu profesiju pārstāvji ar to nodarbojas. Sākumskolas posmā ļoti vērtīgi izprast to, cik plaša profesiju daudzveidība sastopama vienā uzņēmumā un ka ikviens profesijas pārstāvis ir svarīga daļa no liela uzņēmuma.

Daugavpils 16.vidusskolas aktu zālē norisinājās nodarbība “Iepazīsti militāro dienestu”, kuru vadīja  Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona karavīri. 9.–12. klašu skolēniem tika sniegta iespēja iepazīties ar profesionālo dienestu, kā arī saprast atšķirību starp Zemessardzi un profesionālo dienestu, uzzināt, kā notiek nometnes, apmācības un pieteikšanās dienestam, noskaidrot, cik pieprasīti darba tirgū ir šīs nozares speciālisti, kāda ir nepieciešamā izglītība un darba prasmes. Interesanti bija tas, ka izglītojamiem tika sniegta iespēja praktiski pārbaudīt savu šī brīža fizisko sagatavotību dienestam, kā arī pielaikot pilno zemessarga ekipējumu. Skolēni tika aicināti uzdot sev interesējošos jautājumus, iesaistīties sarunās, kā arī izmantot iespēju un piedalīties 3 nedēļu apmācībās, lai izjustu un izprastu, kas ir profesionālais militārais dienests un vai tas patiešām ir tas, ko ir vēlme saukt par savu sirds darbu.

15.oktobrī 9.b un 10.klases skolēni piedalījās VIAA rīkotajā diskusijā “Šodien sākas nākotne”, kuras laikā viņiem bija iespēja iepazīties ar komunikācijas praktiķi Ivaru Svilānu un fitnesa treneri, moderatoru Dināru Zāģēru. Pasākuma laikā skolēni izzināja un diskutēja, kā sasniegt savus mērķus un veidot veiksmīgu karjeru nākotnes darba tirgū. Viņi noskaidroja – kāda nozīme ikdienā būs tehnoloģijām, mākslīgajam intelektam un kāda – cilvēkam.

2.a klases izglītojamie devās uz vienu no lielākajām zeķu izstrādājumu ražotnēm Baltijā – uzņēmumu “Aurora Baltika”. Skolēniem tika sniegts informatīvs ieskats zeķu izstrādājumu vēsturē un uzņēmuma būtībā. Mācību ekskursijas laikā izglītojamiem bija iespēja ielūkoties reālajā darba vidē un noskaidrot, cik daudzveidīgu profesiju pārstāvji strādā šajā uzņēmumā. Ir ļoti būtiski skolēniem parādīt profesiju daudzveidīgo pasauli un rosināt viņu interesi par to. Gatavojoties mācību ekskursijai izglītojamie klases stundā iejutās dizaineru lomā un paši veidoja dažādus zeķu dizainus klasē.

1.b klases skolēniem bija iespēja iepazīt profesijas un apgūt prasmes, kuras būs aktuālas arī nākotnē. Viņi piedalījās meistarklasē “Ielogojies nākotnē!”, kurā, veicot praktiskus uzdevumus, izzināja, kādu profesiju pārstāvji strādā būvniecībā, arhitektūrā un dizainā, kādas zināšanas viņiem nepieciešamas.

9.–11. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Park Hotel „Latgola”. Ekskursijas laikā viņiem bija iespēja iepazīties ar uzņēmuma darbību un funkcijām. Izstaigājot viesnīcas funkcionālās telpas, skolēni noskaidroja, kādu profesiju pārstāvji strādā uzņēmumā, kāda ir to darba ikdiena, kāda izglītība nepieciešama. Viņi arī noklausījās iedvesmas stāstu par to, kā parasts kurjers var kļūt par viesnīcas īpašnieku.

16. oktobrī 9. klašu interesenti apmeklēja pasākumu “Īsteno sapni par savu biznesu”, kas norisinājās Daugavpils Valsts ģimnāzijā. Pasākuma laikā bija fantastiska iespēja ieklausīties vairākos pieredzes stāstos, piedalīties erudīcijas spēlē, pievērst uzmanību izaicinājumiem un izaugsmes iespējām nākotnē, kas saistās ar sava biznesa izveidi. Uzdot sev interesējošus jautājumus, kas saistās ar uzņēmējdarbību un rast atbildes uz jautājumiem, kā kļūt par uzņēmēju. Jaunieši tika aicināti nebaidīties sapņot un pārvērst savus sapņus realitātē.

17. oktobrī 9.a klase piedalījās nodarbībā “Autotransportlīdzekļu konstrukciju darbnīca”, kuru vadīja RTU pārstāvis. Skolēni iepazinās ar autotransporta inženiera profesiju, uzzināja par tajā nepieciešamajām prasmēm, zināšanām un izglītību, noskaidroja, cik pieprasīti darba tirgū ir šīs nozares speciālisti. Skolēni veica arī dažus uzdevumus: veica krāsas slāņu biezumu mērījumu, izmērīja protektora dziļumu un veica spiediena mērījumu automobiļa riepās.

Daugavpils Krievu licejā norisinājās izglītojošā spēle “Kas? Kur? Kad? Futurologi runā”, kurā mūsu skolas 9.-12.klašu komanda ieguva godpilno 3.vietu. Sacensība norisinājās starp Daugavpils pilsētas skolu komandām un cīņa bija spraiga visas spēles garumā. Veicamie uzdevumi saistījās ar darba tirgus attīstības tendencēm, futurologu pētījumiem dažādās zinātniskajās jomās, profesiju izmaiņām, kā arī attīstības tendencēm. Mūsdienu mainīgajā pasaulē ir ļoti būtiski sekot līdzi aktualitātēm un nākotnes profesijām, lai varētu izdarīt pārliecinošus lēmumus, veidojot savu karjeru nākotnē.

18. oktobrī 8.b klases skolēni piedalījās spēlē “Radošā domāšana biznesā”, kuras laikā skolēniem bija iespēja uzzināt un izprast, kas ir sociālā uzņēmējdarbība, gūt izpratni par nepieciešamajām prasmēm biznesā un uzņēmējdarbībā. Grupās viņi izstrādāja biznesa ideju, kuru pēc tam prezentēja iespējamiem investoriem un klientiem. Skolēni guva atziņu, ka radošā domāšana ir svarīga biznesā un karjeras veidošanā.

Sagatavoja pedagoģes karjeras konsultantes

A.Anufrijeva, D.Balalaikina

 


 

 

Karjeras attīstības atbalsts 2018.-2019.m.g.

 

 Karjeras attīstības atbalsts 2017.-2018.m.g.

 Karjeras attīstības atbalsts 2016.-2017.m.g.