Daugavpils
16.vidusskola

Ko palasīt vasarā

 1.- 4. klase

Auseklis U. Bante un tante.

                 Apaļš mēness apaļš runcis

                 Runcis Francis, jeb, Pasaule sēd uz velosipēda

Kļava M. Mazas pasaciņas

Indrāne I. Tipsis, Topsis un Tedis

Zvirgzdiņš J. Ahoi! Plūdi Daugavā

Blaitona E. Slavenais Pīlēns Tims

Grīva Ž. Pasaka par Diegabiksi

Stāraste M. Zīļuks.

                 Kas notiek Dižmežā?

                Tinte grib mācīties.

                Lācīša Rūcīša raibā diena

Vācietis O. Astoņi kustoņi

Aspazija. Dzejoļi bērniem

Cepu, cepu, kukulīti. Tautasdziesmas. Skaitāmpanti un pasakas

Plūdonis. Zaķīšu pirtiņa

Purvs Z. Juris un Muris

Kāda no J. Baltvilka grāmatiņām

Milns A. Vinnijs Pūks

Latviešu tautas pasakas, teikas.

Stepēna M. Rūķīši pret raganām

Rungulis M. Pasaka par Tebras bebru

                    Māja, kas dūc…

Veba H. Pazudušais kaķēns. Kaķēns, kuru neviens negribēja. Timija nedienas

Rinkule- Zemzare D. Gribulītis.

                              Kā Ņauva meklēja draugu

                              Iedomīgais sienāzis

Andersone G. Kā pūce uzzināja, kas ir diena

Štelmahere V. Gliemezīša Glika diena

Šmite L. Aušas un Tiepšas

Jundze A. Ķiparu Ļerpatu Čieps

Samauska I. Govs uz bagāžnieka

                    Kad kaķēnu sauc par pelīti?

Zandere I. Princešu piedzīvojumi. Kaķis brīvdienās

Jakubovska M. Rufis atrod mājas

Muižzemniece I.L. Kaķu meitene. Starp divām pasaulēm. Bez robežām

Kinnijs Dž. Grega dienasgrāmata