Daugavpils
16.vidusskola

Kontakti

654-76140, 288-00450

Adrese:
Aveņu 40
Daugavpils
Latvija
LV-5422

 
Autobusi: 11, 17, 17A, 19, 20.
 
 
 
Fakss:
654-76140
 
vsk16@inbox.lv
 

 

Direktore
Olga Dukšinska
654-76141
Personāla lietu pārzine
Skaidrīte Mukāne
654-76140 288-00450
Direktora vietniece izglītības jomā
Zigrīda Panfilova
288-00-453
26-52-3754
Direktora vietniece izglītības jomā
Aļona Proščenko
288-00-452
29-39-4667
Direktora vietniece audzināšanas jomā
Regīna Urbanoviča
288-00454
Direktora vietnieks informātikas jomā
Ivans Aļohno
22-100-315
Ēdnīcas vadītāja
Inna Skladova
288-00456
Direktora vietniece admin. saimniec. darbā
 Tatjana Pečonka
 288-00457
Sociālā pedagoģe
Ludmila Voicehovska
288-00445
Skolas māsa
Irīna Terentjeva
288-00451
Dežurants, ēkas uzraugs
 
288-00460
Baseins
Irīna Grodze
288-00459

 

Rekvizīti:

Preču saņēmējs:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Reģistrācijas numurs:
LV90009737220
Juridiskā adrese:
Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401
Kredītiestādes nosaukums:
CITADELE banka
Kods:
PARXLV22
Norēķinu konts:
LV13PARX0000850062460 (budžets) LV73PARX0000850068461 (maksas pakalpojumi)
Preču saņemšanas adrese:
 
Daugavpils 16.vidusskola, Aveņu iela 40, Daugavpils,     LV-5422