Daugavpils
16.vidusskola

Mācību programmas

Programmas nosaukums Programmas kods,   akreditācijas Nr.
1. Pamatizglītības programma
 21011111
Nr.8807
2. Pamatizglītības mazākumtautību programma
 21011121
Nr.8806
3. Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma (Valsts aizsardzības mācība)
 31014021
Nr.9500
4. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
 31013021
Nr.9573
5. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
 21015621
Nr.8910