Daugavpils
16.vidusskola

Nākamo pirmklasnieku vecākiem

 

Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs 2020./2021.mācību gadā