Daugavpils
16.vidusskola

Nākamo pirmklasnieku vecākiem


Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs 2018./2019. mācību gadā.