Daugavpils
16.vidusskola

2018./2019.mācību gada valsts un novada olimpiāžu, konkursu un sacensību laureātu apbalvošanas pasākums

Pilsētā notika 2018./2019.mācību gada valsts un novada olimpiāžu, konkursu un sacensību laureātu apbalvošanas pasākums. Mūsu skolu pārstāvēja:

* jomā “Izglītojamo zinātniskās konferences” – Valērija Pečonka,11. klases skolniece, un Jeļena Bernāne, vēstures un sociālzinību skolotāja. Valērija ieguva III vietu Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konferencē, nozarē “Vēsture un arheoloģija”. Lasīt tālāk…

Pilsētas jauniešu sporta spēles “Pilsētiņas ieņemšana”

Apsveicam

 

8.b un 10. klašu komandas ar iegūto 1.vietu pilsētas jauniešu sporta spēlēs “Pilsētiņas ieņemšana”!

8.b komandas sastāvā: Jegors Afoničs, Artjoms Baklažanovs, Artūrs Beļskis, Vladislavs Gaiļevskis.

10. komandas sastāvā: Zlata Pancerko, Nadežda Jefimova, Kristina Mjagkova, Nataļja Tumanova.

Paldies skolotājām Tatjanai Soldatjonokai un Jeļenai Bernānei par skolēnu sagatavošanu spēlēm!

Tradicionālās mūzikas ansambļa uzstāšanās

“Mans zelts ir mana tauta, mans gods ir viņas gods”. Šīs Rūdolfa Blaumaņa poēmas “Tālavas taurētājs” rindiņas izsaka katra Latvijas iedzīvotāja visdziļāko uzticību sev un Latvijas tautai. Šī gada Muzeju nakts tēma “Tālavas taurētājs” atspoguļo tautas un ikkatra cilvēka godu, kas stiprina un vieno mūs.   Lasīt tālāk…

Mēs esam talantīgi

Apsveicam

 

6.a klases komandu ar uzvaru radošajā konkursā “Mēs esam talantīgi”!

Komandas sastāvā: Bogdane Olesja, Čornijs Pāvels, Kaverskis Maksims, Kazakeviča Veronika, Korsaka Veronika, Kozlova Amālija, Logovska Laurentija, Martinkina Viktorija, Muhtarova Samira, Ruskulis Vladimirs, Sokolova Marija, Trane Jana, Vanagele Adriana, Zaicevs Daniels, Zenkova Irina, Žerebkovs Arturs

Paldies skolotājai Allai Nipānei par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” 16.vidusskolā: baleta “Apburtā princese” apmeklējums.

Viens no iniciatīvas „Latvijas skolas soma” mērķiem – veikt ieguldījumu brīvas, radošas un atbildīgas sabiedrības tapšanā. Liela nozīme šīs programmas ietvaros ir sasaistei ar kultūru, kas palīdz izglītot mūsdienu skolu jaunatni, akcentējot mūsu vērtību daudzveidību. Lasīt tālāk…

4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

4.maijs – diena, kas mainīja Latvijas likteni: Latvijas PSR Augstākajā Padomē pieņēma tautas izsapņotu lēmumu – Deklarāciju Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Par deklarāciju nobalsoja 138 deputāti. No 1990. gada 4.maija LPSR kļuva par Latvijas Republiku.

Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienas priekšvakarā, 3.maijā, mūsu skolā notika koncerts, Lasīt tālāk…

Pēdējais zvans

17.maijā

Pēdējais zvans  9.klasēm
plkst. 10:10 – Tiek aicināti skolotāji, kuri strādā 9.klasēs un 5.A, 6.A, 6.B, 8.A, 10. klašu skolēni, kā arī tie 1.klašu skolēni, kuri piedalās pasākumā.
Pēdējais zvans  12.klasei
plkst. 12:00 – Tiek aicināti skolotāji, kuri strādā 12.klasē un  5.B, 7.A, 7.B, 7.C, 8.B, 10., 11. klašu skolēni, kā arī tie 1.klašu skolēni, kuri piedalās pasākumā.

Stendu modeļu konkurss “Papīra pasaule”

Apsveicam

 

6.a klases skolnieku Daniilu Docenko ar iegūto 3.vietu  un 8.b klases skolnieku Antoniju Akuntjevu ar iegūto 3.vietu pilsētas stendu modeļu konkursā Papīra pasaule!

Paldies skolotājai Galinai Želabovskai par skolēnu sagatavošanu konkursam!

“Mana pils – Dinaburga – Daugavpils”

Apsveicam

 

8.b klases komandu ar iegūto 1.vietu pilsētas spēlē “Mana pils – Dinaburga – Daugavpils”!

Komandas sastāvā: Artjoms  Baklažanovs, Evelīna  Vasiļjeva, Oļegs  Zeļenko, Andrejs  Piļščikovs, Vladislavs Gaiļevskis, Loreta Rosļaka, Karīna Rumjanceva, Jegors Afoničs, Maija Kuzņecova, Ērika Matisāne.

Paldies skolotājai Jeļenai Bernānei par skolēnu sagatavošanu spēlei!

 

 

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” 16.vidusskolā: izrādes “Hamlets” apmeklējums

3. maijā mūsu skolas 11. klases skolēniem iniciatīvas „Latvijas skola soma” ietvaros bija iespēja noskatīties izrādi „Hamlets” Daugavpils teātrī.

„Būt vai nebūt?” – frāze, ko ir dzirdējis ikviens. Pirms vairākiem gadsimtiem sarakstīta Viljama Šekspīra luga „Hamlets” vēl aizvien nav zaudējusi savu aktualitāti. Iestudējumā tiek attēlota galvenā varoņa Hamleta iekšējā cīņa starp vēlmi atriebt sava tēva nāvi un bezspēcību pret visas karaļvalsts samaitātību. Lasīt tālāk…