Daugavpils
16.vidusskola

PuMPuRS

2018./2019. mācību gada 2.semestrī Daugavpils 16.vidusskola turpina dalību projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/1/001). Projekta ietvaros konsultatīvo atbalstu saņem 9 skolēni, ar kuriem strādā  profesionāla pedagogu komanda: psihologs, sociālais pedagogs un dažādu  priekšmetu skolotāji.

Konsultatīvais atbalsts parasti ir tieši vai netieši vērsts uz to, lai skolēns sasniegtu vismaz lielāko daļu sekojošo mērķu. Lasīt tālāk…

Priecīgas Lieldienas!

Tikšanās ar Nacionālo bruņoto spēku pārstāvi

Š.g. 10. aprīlī skolas aktu zālē notika tikšanās ar Nacionālo bruņoto spēku Rekrutēšanas un atlases daļas pārstāvi, kurā piedalījās 10.–12. klašu skolēni. NBS ir valsts militārās aizsardzības sistēmas pamats un, sadarbojoties arī ar sabiedroto spēkiem, sargā Latvijas valsts suverenitāti un teritoriālo nedalāmību. Tas ir triju militāro formējumu – regulāro spēku, Zemessardzes un rezerves – kopums, kuru veido militāri organizēta, apmācīta un apbruņota tautas daļa. Lasīt tālāk…

Pilsētas mazo izpildītāju festivāls “Pīks un Pīka”

Apsveicam

 

Evitu Pimanovu (2.b), Anastasiju Solinu (2.b), Angelinu Rimoviču (2.b), Valeriju Burinsku (2.b) ar iegūto2.pakāpi pilsētas mazo izpildītāju festivālā “Pīks un Pīka”

Paldies skolotājai Veronikai Kaluginai-Romanovai par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Daugavpils pilsētas skolēnu sporta spēļu sacensības „Vidusskolu kauss”

Apsveicam

 

Daugavpils 16.vidusskolas meiteņu komandu ar izcīnīto  3.vietu Daugavpils pilsētas skolēnu sporta spēļu sacensībās „Vidusskolu kauss”! 

Komandas sastāvā: Zlata Pancerko 10.kl – 2.vieta 1000m distancē, Nadežda Jefimova  10.kl – 3.vieta 50m un  400m distancēs, Nataļja Tumanova 10.kl, Taisija Djagiļeva 11.kl, Diana Skribina 11.kl

Apsveicam 11.klases skolnieku Vjačeslavu Ivanovu ar izcīnīto 3.vietu ( 400m)! Lasīt tālāk…

Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu valsts konference

 

Apsveicam Valēriju Pečonku ar iegūto III pakāpi Valsts ZPD konferencē!

 

12.aprīlī Rīgā notika Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu 3. posms – Valsts ZPD konference, kurā piedalījās reģionālo ZPD konferenču 1. un 2. pakāpes ieguvēji. Tā tika organizēta, lai veicinātu vispārējās izglītības iestāžu skolēnu individuālo kompetenču un talantu attīstību, iepazīstinātu viņus ar mūsdienu zinātniskās pētniecības darba tematiku un metodēm un veidotu viņos prasmi patstāvīgai darbībai zinātniskās pētniecības darbu izstrādē.

Konferences laikā skolēni prezentēja stendu referātus kādā zinātņu nozarē, tos izvērtēja stingra attiecīgās nozares pieaicināto ekspertu un speciālistu komisija, kā arī uzdeva jautājumus par izstrādāto ZPD. Lasīt tālāk…

Iniciatīva “Latvijas skolas soma”16.vidusskolā: filmas “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” skatījums.

4.aprīlī  2.a, 4.a-4.b, 5.a, 6.b un 7.klašu skolēniem,  pateicoties iniciatīvai “Latvijas skolas soma “, bija iespēja noskatīties filmu “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”.

Noskatoties mākslas filmu “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”, 4.b klases skolēni organizēja diskusiju, kurā aktīvi apsprieda mūsdienu bērnu problēmas, kas saistītas ar pārmērīgu datora lietošanu ikdienā. Lasīt tālāk…

DAUGAVPILS OPEN’ 2019 «BALTIC CYPHER»

6. un 7. aprīlī Daugavpilī notika mūsdienu deju turnīrs “DAUGAVPILS OPEN 2019 – BALTIC CYPHER”. Tas ir 9.Starptautiskais deju turnīrs, kas norisinājās 2 dienas Daugavpils Olimpiskajā centrā. Reģistrēto dejotāju skaits bija vairāk nekā 1000 dalībnieku no 6 valstīm. Pasākuma organizators – Biedrība “STOPTIME Dance Studio”, atbalsta Daugavpils pilsētas domes Sporta pārvalde. Nominācijā – Hip Hop Formation / STREETDANCE/ I vietu ieguva komanda STRIKE TEAM. Ļoti patīkami, ka komandas sastāvā ir divas mūsu skolas skolnieces: Aleksandra Jadjalo (4.a) un Darja Maslo (4.a). Apsveicam meitenes un novēlam jaunus sasniegumus.

Sagatavoja skolas avīzes redakcija

Latviešu valodas mozaīka “Raiba, raiba valodiņa”

Š.g. 4.aprīlī mūsu skolā notika Latviešu valodas mozaīka mazākumtautību skolu 7.-8.klašu skolēniem “Raiba, raiba valodiņa”, kurā piedalījās 9 pilsētas skolu lietpratēju komandas. Aktu zālē visus dalībniekus sveica mūsu skolas vokālais ansamblis ar dziesmu „Meitenes vēl pasakām tic” (vadītāja Lilija Grakova). Tad sākusies aktīva darbība. Lasīt tālāk…

e-Twinninga jaunumi

Daugavpils 16.vidusskolas sākumskolas skolotāja Karīna Gomola, projekta “Es – putnu draugs” autore, tika uzaicināta uz Starptautisko e-Twinning skolu konferenci  Dublinā /Īrijā/, kas notiks no 9. līdz 11.maijam. Tajā piedalīsies e-Twinning jaunie skolu skolotāji un vadītāji no visas Eiropas.

Jāatzīmē, ka no valsts pārstāvēt Latviju Īrijā tika uzaicināti divi jaunie e-Twinning skolotāji – jaunpienācēji, kas pirmo reizi īstenoja projektu. Ir lepnums par to, ka starp vairākiem desmitiem projektu īstenotāju tika izvēlēta Karīna. Tas liecina, ka projekts bija ļoti interesants un veikts augstā līmenī. Lasīt tālāk…