Daugavpils
16.vidusskola

Pilsētas vokālās mūzikas konkurss “Balsis-2019”

Apsveicam

 

6.-11.klašu vokālo ansambli ar iegūto 2.pakāpi pilsētas vokālās mūzikas konkursā “Balsis-2019”! Ansambļa sastāvā: Jekaterina Čurakova (7.a), Katerīna Dobrovoļska (7.a), Artūrs Žerebkovs (6.a), Veronika Kazakeviča (6.a), Taisija Djagiļeva (11.).

Paldies skolotājām Lilijai Grakovai un Diānai Balalaikinai par skolēnu konkursam!

Nacionālais eTwinning projekts “Es – putnu draugs”

  4.februārī nacionālā projekta “Es – putnu draugs” dalībnieki, Daugavpils 16.vidusskolas 5.c klases skolēni, kopā ar projekta autori, klases audzinātāju Karīnu Gomola, mentoru Svetlanu Rudjko un sporta skolotāju Sergeju Kiseļovu devās uz Jēkabpils Meža parku, kur notika tikšanās ar Jaunjelgavas partneru skolas skolēniem un projekta autoriem Aniku un Inesi.

    Sākumā projekta dalībnieki, piekopjot veselīgu dzīvesveidu, piedalījās ziemas aktivitātēs Meža parkā. Tad devās uz Jēkabpils sporta centru, kur, pildot dažādus uzdevumus, tuvāk iepazina viens otru, dalījās iespaidos par projektu un tā gaitu, kā arī apmainījās ar nepabeigtām pasakām.  Lasīt tālāk…

Starptautiskais e-Twinning projekts “Vienādojumu mūzika”(“The music of equations”)

Daugavpils 16.vidusskola realizē starptautisko  e-Twinning projektu   “Vienādojumu mūzika”. Projekta autori – direktores vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja Regīna Urbanoviča, sadarbojoties   ar  mūzikas skolotāju Liliju Grakovu un ģeogrāfijas skolotāju Svetlanu Rudjko. Projekta dalībnieki – 10.klases skolēni.

      Pitagors izveidoja savu gudrības skolu, balstoties uz diviem priekšmetiem – mūziku un matemātiku. Mūsu projekts apvienoja skolēnus no dažādām valstīm, kuri ir ieinteresēti attīstīt matemātisko, loģisko domāšanu, padziļināt zināšanas par tēmu „Vienādojumi”, saistot matemātiku ar mūziku. Lasīt tālāk…

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” 16.vidusskolā – Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” apmeklējums

Šī gada 4.februārī iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” ietvaros 5.c, 8. un 10. klašu skolēniem, kuri aktīvi piedalās nacionālajos un starptautiskajos e-Twinning projektos, bija lieliska iespēja apmeklēt Neretas rakstnieka, dzejnieka un mākslinieka Jāņa Jaunsudrabiņa muzeju “Riekstiņi”. Braucienā piedalījās arī  skolotāji Svetlana Rudjko, Karīna Gomola un Sergejs Kiseļovs. Lasīt tālāk…

Starptautiskais e-Twinning (Erasmus+) projekts ģeogrāfijas jomā “Top 5 monuments in your city!” or Come on, promote your city!” (“Nāc, apdziedi savu pilsētu!”)

Daugavpils 16.vidusskola šajā mācību gadā realizē starptautisko  e-Twinning (Erasmus+) projektu “Nāc, apdziedi savu pilsētu!”.

Projekta galvenie mērķi:

  • padziļināt skolēnu zināšanas ģeogrāfijā, it sevišķi novadpētniecības un kultūras jomā;
  • uzlabot angļu valodas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes, lai veidotu saikni ar vienaudžiem no citām valstīm;
  • veidot videoblogus (VLOG), kas iepazīstinātu ar dzimtās pilsētas kultūrvēsturiskajiem un arhitektūras objektiem, kā arī ar vispopulārākajiem un izcilākajiem pieminekļiem partneru valstīs. (Mūsu partneri šogad ir komandas no Ukrainas un Turcijas.)
  • popularizēt pilsētu tūristu piesaistei.

Lasīt tālāk…

Projektu nedēļa “Nākotnes skola un mēs”

Šodien skolas aktu zālē visas klases prezentēja paveiktā darba rezultātu. Katrai klasei ir citādāka  projekta ideja un savs skatījums uz nākotnes skolu. Taču visi atzīmēja, ka nākotnē gan mācību procesam, gan pašam skolēnam jābūt atraktīvam, kreatīvam, interaktīvam un aizraujošam.  Lasīt tālāk…

Projektu nedēļas 3. un 4.dienas

Mēs turpinām iepazīstināt ar darbu pie projektiem.

2.a klases projekta nosaukums – “Nākotnes skola un Es”. Skolēni  veidoja sarunu par nepieciešamajām prasmēm nākotnē, respektīvi lasītprasmi. Lasīja un analizēja dažādas literārās pasakas. Apmeklēja  pasākumu “Grāmatu diena. Pūčumuiža” Piekrastes bibliotēkā.

7.c  klases skolēni izgatavoja putnu barotavas, izveidoja spēli “Tvister” un spēlēja to kopā ar sākumskolas skolēniem. Lasīja “Labestības stāstus” un diskutēja par izlasīto. Lasīt tālāk…

Projektu nedēļas 2.diena

Darbs pie projektiem turpinās.

4.a klases skolēni  izstrādāja stundu ciklu “Dzīvnieku vajadzības” dabaszinībās. Piedalījās  jautrā sporta stundā. Prezentēja darbu “Mans mīļākais dzīvnieks”.

5.b klašu audzēkņu projekta mērķis – skolēns nākotnē ir vesels gan fiziski, gan garīgi.  Lasīt tālāk…

Projektu nedēļa “Nākotnes skola un mēs”

Pirmdien mūsu skolā ir sākusies projektu nedēļa ar kopējo tematu “Nākotnes skola un mēs”. Katra klase izstrādās savu projektu, pievēršoties viņiem nozīmīgākajiem jautājumiem. Šī nedēļa ir vēl viena iespēja skolēniem atklāt un attīstīt savas personības jaunās šķautnes, apzināties savas stiprās puses, attīstīt radošās spējas, pētnieciskās prasmes, prasmi darboties komandā un publiski uzstāties. Klases atbilstoši savām interesēm veidos priekšstatu par nākotnes skolu, kāda tā būs, kādi būs skolēni. Lasīt tālāk…

25.vēstures olimpiāde (2.posms)

Apsveicam

 

9.a klases skolēnu Danilu Buli, 9.a klases skolnieci Mariju Cvetinsku un 10. klases skolēnu Danielu Siļčonoku ar iegūto 3.vietu un 11.klases skolēnu Valentīnu Petruseviču ar iegūto atzinību 25.vēstures olimpiādē (2.posmā)!

Paldies skolotājām Jeļenai Bernānei un Leonardai Krukovskai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!