Daugavpils
16.vidusskola

Starptautiskais e-Twinning projekts “Vienādojumu mūzika” (“The music of equations”)

Daugavpils 16.vidusskola realizēja starptautisko  e-Twinning projektu   “Vienādojumu mūzika”. Projekta autori – direktores vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja Regīna Urbanoviča, sadarbojoties   ar  mūzikas skolotāju Liliju Grakovu un ģeogrāfijas skolotāju Svetlanu Rudjko. Projekta dalībnieki – 10.klases skolēni.

Pitagors izveidoja savu gudrības skolu, balstoties uz diviem priekšmetiem – mūziku un matemātiku. Mūsu projekts apvienoja skolēnus no dažādām valstīm, kuri ir ieinteresēti attīstīt matemātisko, loģisko domāšanu, padziļināt zināšanas par tēmu „Vienādojumi”, saistot matemātiku ar mūziku. Lasīt tālāk…

Sveiciens skolēniem, skolotājiem un vecākiem Zinību dienā!

-Vai jūs zināt, kādas puķes
Rudenī visskaistākās?
Ja jūs zināt, ļoti lūdzu,
Vārdā nosauciet man tās!
-Bet es zinu! Tētis teica:
Skaistākās tās puķes šķiet,
Kuras pirmā skolas dienā
Skolas bērniem rokās zied!
                                   /J.Osmanis/

Ar krāsu burvību, krāšņajiem asteru, dāliju, gladiolu un mārtiņrožu ziediem ir klāt rudens. Skola plaši atver durvis zinātkāriem skolēniem, atbalstošiem vecākiem un viediem skolotājiem. Sākas jauns mācīšanās posms, kurā var gūt jaunas zināšanas, sasniegumus un kurā plaukst jaunas cerības. 2.septembrī Daugavpils 16.vidusskolā notika Zinību dienai veltīts svinīgais pasākums un klases stundas. Lasīt tālāk…

2.septembris – Zinību diena

1., 5.-12.kl.

Plkst. 9:40 klašu audzinātāji sagaida skolēnus kabinetos.

Plkst. 10:00 – Zinību dienai veltīts svinīgais pasākums uz laukuma pie centrālās ieejas.

Plkst. 10:30 – klases stundas.

2.-4.kl.

Plkst. 9:50 klašu audzinātāji sagaida skolēnus kabinetos.

Plkst. 10:00 – klases stundas.

Kabinetu saraksts   

PuMPuRS

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

 

21.augustā projekta PuMPuRS ietvaros mūsu skolā notika pirmā darbnīca, kurā piedalījās 23 pedagogi. Darbnīcas mērķis ir veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un  personalizētu pieeju izglītībā. Pedagogi mācījās, kā strādāt ar projekta PuMPuRS izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem, izmantot savā darbā dažādas mācību stundas struktūras un uzdevumus, lai identificētu un mazinātu PMP (priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas) riskus. Otrā tikšanās reize tiek plānota septembrī. Starp abām tikšanās reizēm pedagogiem ir uzdots individuāli veicams uzdevums. Pateicamies par lielisko iespēju profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem!

Liels paldies lektoram Rolandam Ozolam par jēgpilnām nodarbībām!

 Sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā A.Ivanova

Lasīt tālāk…

Aicinām 9.klašu absolventus turpināt mācības Daugavpils 16.vidusskolā

Iniciatīva “Latvijas skolas soma”16.vidusskolā: Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta apmeklējums. Neilgs ceļš kāpās

 

27.maijā 7. klašu skolēniem, e-Twinning projekta un Jauno ģeogrāfu kluba dalībniekiem iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros bija iespēja apmeklēt Vidzemes ievērojamās vietas.

Sākumā skolēni devās uz Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu. Tā ir vienīgā šāda veida īpaši aizsargājamā dabas teritorija Latvijā, kurā starptautiski nozīmīgas dabas un ainaviskās vērtības tiek saglabātas, nodrošinot ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību. Lasīt tālāk…

21. tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda” Alūksnē

25.maijā Daugavpils 16.vidusskolas 3.-4. klašu deju kolektīvs ”Strautiņš” viesojās Alūksnē, kur pulcējās 4105 dejotāji no dažādu Latvijas novadu 181 deju kolektīviem, lai kopā svinētu deju svētkus 21. tautas deju festivālā “Latvju bērni danci veda”. Šo svētku laikā pilsētu ielās un laukumos tika izdejotas kolektīvu iemīļotās dejas, varēja izbaudīt atrakcijas, sportiskās aktivitātes, iepazīt Alūksni un tās apkārtni, doties svētku gājienā, kā arī festivāla noslēgumā baudīt lielkoncertu “Deju kaleidoskops”. Lasīt tālāk…

Sporta svētki

SPORTA  SVĒTKI

30.maijā no plkst. 9:00 līdz 13:30

1.- 4.klases

9:00 – 9:25 Zibakcija Sporta zālē
9:30 – 10:30 Sporta rallijs (stacijas) Skolas sporta stadionā
10:30 – 11:00 Virves vilkšana Skolas sporta stadionā
10:55 – 11:20 Pusdienas  
11:20 – 12:00 Latvijas Veselības nedēļas ietvaros “Veselīgais dzīves veids” Klasēs

 

5.-8., 10.,  11.klases

9:00 – 9:40 Latvijas Veselības nedēļas ietvaros “Veselīgais dzīves veids” Klasēs
9:50 – 10:30 Virves vilkšana Skolas sporta stadionā
10:30 – 10:55 Zibakcija Sporta zālē
11:00 – 12:00 Sporta rallijs (stacijas) Skolas sporta stadionā
12:10 – 12:35 Pusdienas  
12:40 Futbols Skolas sporta stadionā

                                                                                                       

Skolas vadība

Mana Latvija

 

Apsveicam

 

4.a klases komandu ar iegūto  atzinību pilsētas konkursā “Mana Latvija”

Komandas sastāvā: Baklažanova Alina, Belouss Arturs, Gasjuļs Dmitrijs, Ivanovs Oļegs, Jadjalo Aleksandra, Maslo Darija, Mikulova Samanta, Pliska Artjoms, Vasiļjeva Darja, Žurņa Diana 

Paldies skolotājai Jeļenai Šilovai par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Pilsētas skolēnu futbola sacensības

Apsveicam

 

skolas komandu ar iegūto 3. vietu pilsētas skolēnu futbola sacensībās!

Komandas sastāvā: Maksims Kopilovs 5.b, Dmitrijs Zvorigins 5.b, Maksims Oladjko 5.b, Maksims Dumskis 5.b, Stanislavs Petkevičs 5.b, Ņikita Večorko 5.b, Arturs Ļutinskis 5.c, Iļja Bogdanovs 5.c, Oskars Lujāns 5.c, Arturs Pokšāns 4.c, Arturs Pokšāns 4.c, Romans Aleksejevs 3.c.

Paldies skolotājiem Sergejam KiseļovamLudmilai Mantulovai un Oksanai Gedzjunai par skolēnu sagatavošanu sacensībām!