Daugavpils
16.vidusskola

Starptautiskās sporta deju sacensības “Deju vilnis 2018”

Apsveicam

Vladislavu Ignatjevu 1.c, Viktoriu Sadovsku 2.c, Elizabeti Polovinkinu 1.c,  Maksimu Bojarovu 2.b, Liliānu Guļāni 2.c ar iegūto 1.vietu

un

Nikoļetu Kaufmani 2.b, Andri Labutu 2.c, Arianu Nurku 1.a, Aleksandru Navickaiti 2.b, Vladislavu Pilatu 1.a, Vladislavu Vasiļjevu 2.c ar iegūto 3.vietu starptautiskajās sporta deju sacensībās Deju vilnis 2018!

Paldies skolotājai Marinai Meduņeckai par skolēnu sagatavošanu sacensībām!

Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference

Apsveicam

11. klases skolnices Margaritu Mihailovu, Dianu Gorkinu, Mariju Nipāni, Viktoriju Andrejevu, Tatjanu Čumičkinu ar iegūtiem III pakāpes diplomiem Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē!

Paldies skolotājai-konsultantei Jeļenai Markovai par ieguldīto darbu sagatavojot skolēnus Lasīt tālāk…

Latgales novada 15.atklātā matemātikas olimpiāde

Apsveicam

6.a klases skolēnu Rihardu Pimanovu ar iegūto atzinību Latgales novada 15.atklātajā matematikas olimpiādē!

Paldies skolotājai Alīnai Boleiko par skolēna sagatavošanu olimpiādei!

Erasmus+ projekta dalībnieki Grieķijā

 

No šī gada 3. līdz 9.martam Daugavpils 16.vidusskolas pedagogu un skolēnu grupa apmeklēja Chios salu Grieķijā. Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta Nr.2016-1-TR01-KA219-034898_3  “PIE – Parent Involvement in Education – To Get Sweet Results” (“Vecāku dalība bērnu izglītošanā labāko rezultātu sasniegšanai”) ietvaros uz kārtējo aktivitāti sapulcējās pedagogi un skolēni no Latvijas, Polijas, Spānijas, Portugāles, Turcijas, Rumānijas. Mūsu skolas pārstāvjiem bija iespēja apmeklēt Grieķijas skolas un iepazīties ar mācību un audzināšanas procesa organizēšanu valstī. Lasīt tālāk…

Matemātiskā pēcpusdiena “Skaitļa π svētki” 5.-7.klašu skolēniem

Š.g. 7.martā Daugavpils 16.vidusskolas skolēni kopā ar skolotājiem. organizēja pilsētas matemātisko pēcpusdienu “Skaitļa π svētki”. Šis pasākums bija veltīts Starptautiskajai skaitļa π dienai. Pasākumā bija visas tradicionālās daļas: svinīga runa un atjautības uzdevumu risināšana, spēles un pīrāga baudīšana. Skolēni varēja uzzināt interesantus faktus par skaitli π, sajust prieku no intelektuālās piepūles un atklājumiem. 16.viduskolas aktu zālē valdīja svētku un sacensību Lasīt tālāk…

Apsveikums starptautiskajā sieviešu dienā

59.Valsts ķīmijas olimpiāde (2.posms)

Apsveicam

9.b klases skolēnu Andreju Terehovu ar iegūto atzinību 59.valsts ķīmijas olimpiādē!

Paldies skolotājai Jeļenai Markovai par skolēna sagatavošanu olimpiādei!

Pilsētas skatuves runas konkurss

Apsveicam

5.a  klases skolnieci  Olesju Bogdani  ar iegūto 2.vietu  pilsētas skatuves runas konkursā!

Paldies skolotājām  Allai Nipānei un Valentīnai Lipkovičai par skolnieces  sagatavošanu konkursam!

Sporta deju sacensības “Dance star”

Apsveicam

Arianu Nurku (1.a), Artūru Ņikitu Beķeru (1.a), Vladislavu Vasiļjevu (2.c), Aleksandru Navickaiti (2.b), Maksu Raienu Dimitriu (2.a), Kseniju Verigo (1.a), Vladislavu Pilatu (1.a) ar iegūto 2.vietu

un 

Vladislavu Pilatu (1.a), Kseniju Griščenko (1.a), Kseniju Verigo (1.a) ar iegūto 3.vietu pilsētas sporta deju sacensībās Dance star!

Paldies skolotājai Marinai Meduņeckai par skolēnu sagatavošanu sacensībām!

Sporta deju sacensības “Draugu lokā”

Apsveicam

Aleksandru Navickaiti 2.b ar iegūto 1.vietu

un

Nikoļetu Kaufmani 2.b, Andri Labutu 2.c, Kseniju Verigo 1.a, Arianu Nurku 1.a, Artūru Ņikitu Beķeru 1.a, Vladislavu Pilatu 1.a, Kseniju Griščenko 1.a ar iegūto 3.vietu un pilsētas sporta deju sacensībās Draugu lokā!

Paldies skolotājai Marinai Meduņeckai par skolēnu sagatavošanu sacensībām!