Daugavpils
16.vidusskola

Ekskursija uz Daugavpils pilsētas pašvaldības policiju

13.novembrī 4.c klases skolēni devās ekskursijā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības policiju, kur  iepazinās ar tās darbu. Policijas darbinieki pastāstīja par profesionālās darbības virzieniem: likumpārkāpumu profilaksi; sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanu; palīdzības sniegšanu valsts policijai jautājumos, kas saistīti ar sabiedrības drošību un noziedzības apkarošanu; lēmumu pieņemšanu un rīkošanos nozieguma novēršanai gadījumos, kad saņemta informācija par iespējama nozieguma sagatavošanu. Policijas darbinieki  īsteno patrulēšanu pilsētā, fiksē administratīvus pārkāpumus, strādā ar nepilngadīgajām personām un pieaugušajiem. Lasīt tālāk…

Iniciatīva “Latvijas skolas soma”16.vidusskolā: izrādes “Apķērīgā mīlniece” apmeklējums

2019.gada 15.novembrī iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 9.-12.klašu skolēni devās uz Daugavpils teātri, lai iepazītu teātra mākslu un tās īpatnības, paaugstinātu savu kultūras līmeni un paplašinātu redzesloku. Lasīt tālāk…

Iniciatīva “Latvijas skolas soma”16.vidusskolā: deju izrādes “Čipolīno” apmeklējums

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 14. novembrī 4.c klases  skolēni apmeklēja Daugavpils teātri, kurā noskatījās deju izrādi “Čipolīno” (pēc Džani Rodari pasaku motīviem). Daudziem tas bija pirmais teātra apmeklējums dzīvē, un mēs zinām, ka pirmais iespaids ir svarīgs. Lasīt tālāk…

LJĢS Latgales regiona konkurss “Daba starp tropu lokiem”

 Apsveicam

 

8.b klases skolnieci Kseniju Cvetinsku ar iegūto  2.vietu Latgales Jauno ģeogrāfu skolas konkursā “Daba starp tropu lokiem”

Paldies skolotājai Svetlanai Rudjko par skolnieces sagatavošanu konkursam.

Latvijai 101

Mācību kurss “Radošuma un inovāciju ieviešana mācībās” Barselonā

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts “Skolas izglītības kvalitātes paaugstināšana un pedagogu labā prakse skolēnu caurviju kompetenču attīstībā ” Nr.2019-1-LV01-KA101-060312

 Daugavpils 16.vidusskolas ģeogrāfijas un dabaszinātņu skolotāja Svetlana Rudjko no 4. līdz 9.novembrim apmeklēja mācību kursu “Integrating Creativity and Innovation into Teaching” (“Radošuma un inovāciju ieviešana mācībās”), kas notika Barselonā (Spānijā), par ko arī ieguva sertifikātu. Šis kurss tika izveidots skolotājiem, lai sniegtu iespēju apzināties, kā pielietot jaunrades metodes un inovatīvus lēmumus savā stundā. Mācībās piedalījās skolotāji no 5 valstīm: Dienvidāfrikas, Vācijas, Rumānijas, Igaunijas un Latvijas. Mēs esam guvuši praktisku pieredzi,  kā attīstīt skolēnu mīkstās iemaņas, kritisko un radošo domāšanu, kā lietderīgi izmantot  IKT izglītībā. Lasīt tālāk…

Pilsētas skolēnu spēle “Mana dzimtene Latvija”

Apsveicam

 

5.c klases komandu ar iegūto 1. vietu pilsētas spēlē Mana dzimtene Latvija”!

Komandas sastāvā: Sanita Eisaka, Anastasija Smirnova, Polina Martinkeviča, Jeļizaveta Žukovska.

Paldies skolotājai Alīnai Šumilo par skolēnu sagatavošanu spēlei!

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” 16.vidusskolā: Krāslavas  apmeklējums.

2019.gada 9. novembrī iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 6.b un 7.a klases skolēni apmeklēja vienu no krāšņākajām Latgales pilsētām – Krāslavu. Mācību ekskursijas mērķis bija iepazīt pilsētas, kuru sauc par “Latgales Šveici”, vēsturi un kultūru. Lasīt tālāk…

Pedagoģiskās meistarības pilnveidošana ASV

Mūsu skolas angļu valodas skolotāja Nadežda Dzalbe septembrī – oktobrī apmeklēja nodarbību ciklu ASV. Lūk, ko viņa pastāstīja skolas avīzes redakcijai par šo unikālo iespēju.

 „2018. gada pavasarī es aizpildīju pieteikumu dalībai The Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (Fulbright TEA, skolotāju meistarības pilnveidošanas programma). Fulbright TEA sponsorē ASV Valsts departaments ar ASV valdības nodrošinātu finansējumu un administrē IREX (International Research & Exchanges Board – Starptautiskā pētījumu un apmaiņas pārvalde). Programma piedāvā skolotājiem no visas pasaules pavadīt ASV sešas nedēļas, apmeklējot profesionālās pilnveides akadēmiskus seminārus universitātē, novērojot stundas un daloties pieredzē ar skolotājiem un studentiem universitātē un vietējās vidusskolās. Lasīt tālāk…

Saruna par izglītības jautājumiem

2019.gada  8.novembrī raidījumā “TOP Latgale” notika saruna ar Daugavpils 16.vidusskolas direktori Olgu Dukšinsku par izglītības jautājumiem.