Daugavpils
16.vidusskola

Konkurss “Slepeno aģentu skola”

Apsveicam 

2.klašu komandu ar iegūto 2.vietu latviešu valodas konkursā “Slepeno aģentu skola”. Komandas sastāvā: Darja Ivanova 2.A, Alina Baklažanova 2.A, Jana Pinta 2.C,  Sanita Eisaka 2.C.

Paldies par atbalstu latviešu valodas un literatūras skolotājām Allai Nipānei, Zinaīdai Ņikitinai, Alīnai Šumilo!

Konkurss “No karietes līdz raķetei”

No 4.līdz 24.martam  BJC “Jaunība” organizēja tehniskās modelēšanas konkursu “No karietes līdz raķetei”. Konkursā piedalījās Daugavpils skolu 1.-12.klašu skolēni un BJC “Jaunība” pulciņu audzēkņi. Skolēniem bija jāizgatavo dažādi tehnikas modeļi no kartona, papīra, koka, finiera vai arī no otrreizējās pārstrādes materiāla. Lasīt tālāk…

Konkurss „Cilvēki – Latvijas novadu dārgumi”

2017.gada februārī pēc Okupācijas muzeja iniciatīvas Latvijā notika radošo darbu konkurss „Cilvēki – Latvijas novadu dārgumi”. Konkursā piedalījās 8.A klases skolnieces J.Ragele un A.Zaharova, kuras izveidoja filmu par Viju Kudiņu, Aglonas Maizes muzeja vadītāju, kā arī 10.klases skolēni G.Baranovs un L.Škuts ar filmu par Daugavpils novadpētnieku un skolotāju Josifu Ročko. Lasīt tālāk…

Matemātikas un dabaszinību spēle “CLIL game”

29.martā 8.A klases komanda (A.Kaufmans, R.Osipovs, A.Zaharova, J.Ragele, A.Vasiļjeva) skolotāju S.Rudjko un R.Urbanovičas vadībā pilsētas matemātikas un dabaszinību spēlē “CLIL game” izcīnīja 2. vietu.

Spēle noritēja pa stacijām, katrā no tām vajadzēja veikt uzdevumu matemātikā un dabaszinībās, pie tam viss bija jāpilda angļu valodā. Lasīt tālāk…

Krievu valodas un literatūras nedēļa

No 20. līdz 24.martam skolā noritēja krievu valodas un literatūras nedēļa.

Pirmdien, 20.martā, 4. -10. klašu skolēniem garo starpbrīžu laikā tika piedāvāts pārbaudīt savas zināšanas un prasmes radošajās darbnīcās “No pirmās rotaļlietas līdz pirmajai grāmatai”, “Ceļojums krievu sakāmvārdu pasaulē”, “Runājam pareizi!”, “Nenopietni par nopietno”. Lasīt tālāk…

Latgales reģiona debašu turnīrs

Apsveicam

11.klases skolnieces Olgu Kaļiņinu, Olgu Naumovu, Jeļizavetu Kaļiņinu ar iegūto 2. vietu Latgales reģiona debašu turnīrā 10.-12.klasēm latviešu valodā “Sociālie mediji veicina jauniešu izpratni par politiskiem procesiem”.

Pateicība skolotājai Inesei Suhanei par atbalstu!

Skolēnu skatuves runas konkurss

21.martā Daugavpils BJC “Jaunība” notika skolēnu skatuves runas konkurss. Mūsu skolas audzēkņi arī rādīja savu talantu, izteiksmīgi runājot dzeju un prozas fragmentus. Mēs esam gandarīti, ka skolēnu darbs tika atzinīgi novērtēts.

2. vietu ieguva 4.A klases skolniece Olesja Bogdane.

3.vietu ieguva 1.C skolnieks Deniss Anufrijevs, 2.A klases skolniece Alina Baklažanova, 9.B klases skolniece Valērija Pečonka un 10.klases skolniece Diana Božko. Lasīt tālāk…

Latgales reģiona izglītojamo zinātniskajā konferencē

Apsveicam ar panākumiem

Latgales reģiona izglītojamo zinātniskajā konferencē

 

17.martā Daugavpils Universitātē jau septīto reizi notika Latgales reģiona izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā arī mūsu skolas audzēkņi prezentēja savu pētījumu.

Mēs esam gandarīti ar sasniegtajiem rezultātiem. Lasīt tālāk…

Ērika Volonta gleznu izstāde “Pagātnes un nākotnes metamorfoze”

16.martā Latgales Centrālās bibliotēkas periodikas sektorā tika atklāta mūsu skolas 9.B klases audzēkņa Ērika Volonta gleznu izstāde “Pagātnes un nākotnes metamorfoze”.

Kādu tu redzi pasauli? Ar vārdiem to nevar pateikt, bet var … uzzīmēt. Milzīgs prieks, ja tu vari pārnest uz audekla to, ko jūti, izpaust savu iekšējo pasauli. Ērika gleznas ir spilgtas, enerģiskas, Lasīt tālāk…

Darbs pie starptautiskā projekta turpinās!

14.martā divu e-twinning (Erasmus+) projektu ietvaros skolā notika online tikšanās ar ukraiņu partneriem, pie tiem strādā 8.A klases skolēni un viņu skolotājas Regīna Urbanoviča un Svetlana Rudjko. Sākumā audzēkņi  sarunājās ar matemātikas projekta komandu, pēc tam – ar ģeogrāfijas. Lasīt tālāk…