Daugavpils
16.vidusskola

Projekta „Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs?” aktivitātes

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs? ARE WE REALLY SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA?” Nr.2019-1-TR01-KA229-074760_3.

Erasmus+ programmas ietvaros 9., 11. un 12. klases skolēni kopā ar direktori Olgu Dukšinsku un angļu valodas skolotāju Žannu Špoģi projektu nedēļas laikā aktīvi darbojās pie projekta „Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs?”.

Ar radošu pieeju un kreatīvām idejām, lai veiksmīgāk piedalītos starptautiskajā projektā, tika ieplānota digitālo spēļu un elektronisko grāmatu par vispopulārākajiem sociālajiem tīkliem veidošana, intervija ar psihologu un aptauja. Lasīt tālāk…

Pilsētas skolēnu skatuves runas konkurss

Apsveicam

 

11.klases skolnieku Vitāliju Kondrašovu ar iegūto 1. vietu pilsētas skatuves runas konkursā!

Paldies skolotājai Tamārai Platkovai par skolēna sagatavošanu konkursam!

Iniciatīva „Latvijas skolas soma” 16.vidusskolā: “Ceļojums pa pilsētu ar tramvaju”


Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” ietvaros 2.b un 2.c klases skolēni 4. un 5. februārī piedalījās pasākumā “Ceļojums pa pilsētu ar tramvaju”, kura mērķis – iepazīstināt skolēnus ar pilsētas vēsturi un tramvaja rašanās vēsturi, kas ir viens no populārākajiem pilsētas sabiedriskā transporta veidiem. Lasīt tālāk…

Projekta īstenošanas ietvaros pilnībā pabeigti būvdarbi Daugavpils 16.vidusskolā

Saskaņā ar 2018.gada 2.augustā parakstīto vienošanos starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Daugavpils pilsētas domi, projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/026 „Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana, atbilstoši mūsdienīgām prasībām” ietvaros ir paredzēts īstenot piecu Daugavpils izglītības iestāžu modernizāciju, veicot sekojošas darbības:

  • Ergonomiskas mācību vides izveide, pilnībā vai daļēji (atsevišķā telpu grupā) atjaunojot inženiertīklus (ventilācija, apkures sistēma, apgaismojums), veicot telpu remontu un iegādājoties ergonomiskas mācību mēbeles. Būvdarbiem tiks nodrošināta būvuzraudzība un autoruzraudzība;
  • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;
  • Sporta infrastruktūras atjaunošana (Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, Daugavpils 16.vidusskola, Daugavpils Saskaņas pamatskola).

Lasīt tālāk…

Jaunsardzes kauss biatlonā 2020

2020. gada 24.janvārī sporta un atpūtas bāzē “Smeceres sils”, Madonā, notika sacensības “Jaunsardzes kauss biatlonā 2020”, ko rīkoja Latvijas Biatlona federācija sadarbībā ar Jaunsardzes centru. Sacensību mērķis ir popularizēt biatlonu bērnu un jauniešu vidū, kā arī noskaidrot labākos biatlonistus Jaunsardzes dalībnieku vidū.

Sacensībās piedalījās arī jaunsargi no Daugavpils pilsētas jaunsargu vienībām, tai skaitā arī no Daugavpils 16.vidusskolas. Lasīt tālāk…

Latgales Jauno ģeogrāfu Atklātā olimpiāde

Apsveicam

9.b klases skolnieku Artjomu Baklažanovu ar iegūto  3.vietu un 8.b klases skolnieci Kseniju Cvetinsku un 11.klases skolnieku Rostislavu Osipovu ar iegūto  atzinību Latgales Jauno ģeogrāfu Atklātajā olimpiādē!

Paldies skolotājai Svetlanai Rudjko par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

70.Valsts matemātikas olimpiāde (2.posms)

Apsveicam

 

11.klases skolnieku Rostislavu Osipovu ar iegūto atzinību 70.Valsts matemātikas olimpiādē (2.posms)!

Paldies skolotājai Regīnai Urbanovičai par skolēna sagatavošanu olimpiādei!

Starptautiskie e-Twinning projekti ir veiksmīgi noslēgušies

8.-11. klašu skolēni un 16. vidusskolas skolotāji Svetlana Rūdjko un Regīna Urbanoviča 2.semestrī veiksmīgi turpināja darbu pie starptautiskajiem e-Twinning projektiem “Values making us Valuable” un “Generation & School”, kas mācību gada beigās ir veiksmīgi noslēgušies.

Projekta “Values making us Valuable” koordinatori uzrunā tā dalībniekus: “Cienījamie kolēģi, skolēni un vecāki, kas jau no paša sākuma atbalsta projektu, mūsu projekts “Vērtības, kas mūs padara vērtīgus” ir noslēdzies. Kopš 2019. gada oktobra mēs esam strādājuši pie universālām vērtībām, kas mūs vieno un apvieno. Projekta galvenais mērķis bija sniegt iespēju mūsu izcilajiem jauniešiem novērtēt ētisko vērtību nozīmi un universālumu. Viss darbs, ko projekta laikā veica mūsu skolēni, bija brīnišķīgs un ļoti vērtīgs. Pateicamies visiem projektā iesaistītajiem skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Mēs ceram, ka empātija vienmēr apgaismos jūsu ceļu, godīgums vienmēr bruģēs ceļu taisnīgumam, laipnība vienmēr glorificēs jūsu pasauli, cieņa vienmēr cienīs jūsu personību, miers nesīs harmoniju jūsu iekšējā pasaulē un mīlestība liks jums spīdēt kā zvaigznēm visu mūžu.” Lasīt tālāk…

Projektu nedēļa “Es pasaulē, pasaule manī”

3. februārī Daugavpils 16.vudusskolā sākās projektu nedēļa “Es pasaulē, pasaule manī”. Tās mērķis ir iemācīt skolēniem apgūt pētnieciskā darba pamatprasmes, radot vidi, kurā veidojas skolēnu projektēšanas prasmes un iemaņas, attīstot skolēnu radošās spējas, mācīšanās un sadarbības prasmes, veidojot mācīšanās motivāciju un skolēnam atbilstošu vērtības izjūtu, ietverot  katra skolēna darbību, viņa pieredzi, domas un intereses. Lasīt tālāk…

Absolventu vakars

 

Mīļie absolventi, skolotāji un skolēni!

 

Šī gada 8.februārī plkst. 16:00 Jūs gaida skolā uz absolventu vakaru.

Programma:

16:00 – koncerts (aktu zālē)

17:00 – 19:00 – tikšanās ar skolotājiem