Daugavpils
16.vidusskola

Projekti

ES Erasmus+ dienas skolā

 
 
 
 
 
2019.gada Daugavpils 16.vidusskolā tika uzsākti jauni Erasmus+ projekti:
 • Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekts Nr.2019-1-LV01-KA229-060348_1  “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni”
 • Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekts Nr.2019-1-TR01-KA229-074760_3  “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs?”
 • Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts Nr.2019-1-LV01-KA101-060312 “Skolas izglītības kvalitātes paaugstināšana un pedagogu labā prakse skolēnu caurviju kompetenču attīstībā”

 

Mūsu skolā  šonedēļ notiks  Eiropas Savienības Erasmus+ dienām  2019. veltītie pasākumi:

 • 10. oktobrī plkst. 15:00 217.kab. un 315.kab. – projektu koordinatoru prezentācijas, sarunas ar skolēniem un pedagogiem par projektu mērķiem, kā arī darāmiem darbiem;
 • 11.oktobrī plkst. 11:00 7.-12.klašu skolēni piedalīsies Zibakcijā.

 

 

Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs?

 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs? ARE WE REALLY SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA?” Nr.2019-1-TR01-KA229-074760_3

 2019.gada 1.oktobrī Daugavpils 16.vidusskola uzsāks Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekta “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs? (Are we really social with social media?” Nr.2019-1-TR01-KA229-074760_3) īstenošanu.

Vairums cilvēku iesaistās sociālajos tīklos, neaizdomājoties, kāda ir viņu dzīves ietekme uz reģionu / valsts un Eiropas līmeni. Galvenais drauds ir sociālo mediju pārmērīga un ļaunprātīga izmantošana. Projektā tiek koncentrēta šī problēma, akcentējot atkarības pārvarēšanu un jauniešu motivēšanu mērķtiecīgai sociālo mediju izmantošanai. Projekta laikā skolēniem būs iespēja padziļināt izpratni par sociālo mediju pārmērīgas lietošanas trūkumiem, kā arī pilnveidot nepieciešamās kompetences to efektīvai izmantošanai.

Projekta mērķi ir:
 1. veidot izpratni par sociālo mediju pārmērīgu un nepareizu izmantošanu;
 2. uzlabot digitālās kompetences;
 3. izpētīt alternatīvus laika pavadīšanas veidus.
Projekta uzdevumi ir:
 • attīstīt digitālo datu un informācijas prasmi;
 • veicināt sadarbību, izmantojot digitālās tehnoloģijas;
 • palīdzēt, kā tīklā piekļūt ticamai informācijai;
 • pilnveidot komunikācijas prasmes;
 • attīstīt inovācijas un radošumu;
 • pilnveidot svešvalodu un dzimtās valodas zināšanas;
 • palielināt nodarbinātības potenciālu;
 • atbalstīt personīgo attīstību.

Projekta īstenošanas laikā paredzētas 3 kopīgas īstermiņa apmācības pedagoģiskajam personālam (Polijā, Horvātijā, Igaunijā) un 3 īstermiņa skolēnu grupu apmaiņas (Latvijā, Horvātijā, Turcijā).

Projektā tiks iesaistīti vadības pārstāvji, skolotāji, skolēni (14 – 18 g.) un to vecāki. Projekta kopējais finansējums ir 24433,00 EUR.

Projektu plānots īstenot līdz 2021.gada 30.septembrim.

Informāciju sagatavoja Žanna Špoģe

 

Mācīties vienam no otra – veidot nākotni

 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_1  “Voneinander lernen-Zukunft bauen“/“Mācīties vienam no otra – veidot nākotni”

 

2019.gada septembrī Daugavpils 16.vidusskola uzsākusi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerības projekta “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni”  (Nr.2019-1-LV01-KA229-060348_1) īstenošanu.

Projekta gaitā, sadarbojoties ar uzņēmumiem un piedaloties darba procesā, jauniešiem ir iespēja iegūt uzņēmējdarbības pieredzi, kā arī iepazīt “biznesa moduļus”, izveidojot miniuzņēmumus. Piedaloties projekta aktivitātēs, t.sk. Eiropas uzņēmējdarbības dienā, kas notiks partnervalstu skolās, jaunieši tiek mudināti attīstīt galvenās uzņēmējdarbības prasmes un iezīmes (zinātkāri, pašpaļāvību, iniciatīvu, komandas garu, biznesa pārliecību, neatkarību).

Projekta mērķi ir:

 • veicināt uzņēmējdarbības izglītību;
 • attīstīt pamatprasmes attiecībā uz uzņēmējdarbības domāšanu un rīcību;
 • veicināt sadarbību ar reģionālajiem uzņēmumiem un uzņēmējiem, kā arī jaunatnes kontaktus ar tiem, lai gūtu ieskatu uzņēmējdarbības reālajā pasaulē;
 • attīstīt mediju kompetences;
 • atbalstīt skolas novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu;
 • veicināt sociālo iekļaušanu sabiedrībā;
 • veicināt mūsdienu svešvalodu apguvi;
 • attīstīt starpkultūru kompetences;
 • stiprināt Eiropas sadarbību starp skolēniem un skolotājiem;
 • veicināt skolas internacionalizāciju, Eiropas dimensijas attīstību, pārņemot novatoriskas koncepcijas un Eiropas skolu metodisko pieredzi.

Skolu apmaiņas partnerībā piedalās 6 Eiropas skolas: koordinējošā skola – Daugavpils 16.vidusskola un partnerskolas – Daugavpils 15.vidusskola (Latvija), Stredni zdravotnicka skola a Obchodni akademie Trutnov (Čehija), IPS F.S. CABRINI (Itālija), 8th LYKEIO PERISTERIOU (Grieķija),  Städtisches Gymnasium Barntrup (Vācija). Projekta dalībnieki ir pieredzējuši dažādu priekšmetu skolotāji, kuri ir atvērti visiem jauninājumiem, skolas vadība, atbalsta personāls un 15–18 gadu veci skolēni, ieskaitot tos, kuri nāk no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm, kuriem ir zemā motivācija vai mācīšanās grūtības, kā arī potenciālā mācību pārtraukšana. Netieši ir iekļauti skolēni un skolu klases, kā arī biznesa pārstāvji, amatnieki, speciālisti, vecāki, valdības un valsts amatpersonas, politisko un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Projekta īstenošanas laikā paredzētas 3 kopīgas īstermiņa apmācības pedagoģiskajam personālam (Latvijā, Vācijā, Grieķijā), 5 īstermiņa skolēnu grupu apmaiņas (Latvijā, Grieķijā, Itālijā, Čehijā, Vācijā), kuros ir iekļautas:

 • iepazīšanās ar partnervalstu skolām un skolas izglītības sistēmām;
 • profesionālā pedagogu apmācība, semināri, pieredzes apmaiņa ar Eiropas kolēģiem, stundu apmeklējumi;
 • meistarklases un apmācības skolēniem;
 • sadarbība ar partnervalstu reģionāliem uzņēmumiem;
 • kopējās tīmekļa vietnes izveidošana ar visiem projekta materiāliem un dokumentiem;
 • Eiropas uzņēmējdarbības dienas rīkošana partnervalstu skolās (vietējā līmenī);
 • publikācijas par projekta gaitu.

Projektu plānots īstenot līdz 2021.gada 31.augustam. Visi projekta rezultāti tiks publicēti tam paredzētā projekta vietnē un brīvi pieejami plašai auditorijai.

 

Informāciju sagatavoja Daugavpils 16.vidusskolas

projekta koordinatore Jeļena Sardiko

 

Skolā uzsākts jauns Erasmus+ projekts

 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts “Skolas izglītības kvalitātes paaugstināšana un pedagogu labā prakse skolēnu caurviju kompetenču attīstībā ” Nr.2019-1-LV01-KA101-060312

2019.gada 1.jūnijā Daugavpils 16.vidusskola uzsākusi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta “Skolas izglītības kvalitātes paaugstināšana un pedagogu labā prakse skolēnu caurviju kompetenču attīstībā”  (Nr.2019-1-LV01-KA101-060312, “Improving the quality of school education and good practice for educators in developing students’ transversal competences”) īstenošanu.

Lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu mācību procesu un sagatavotu konkurentspējīgus skolēnus mūsdienīgā Eiropas vidē, veiksmīgi realizētu skolas  STEM cikla, angļu un vācu valodas programmas, pedagogiem projekta ietvaros būs iespēja piedalīties starptautiskos apmācību kursos un semināros Spānijā, Portugālē, Itālijā un Maltā, paaugstināt profesionālās kompetences, pilnveidot savas valodu prasmes un iepazīties ar Eiropas valstu kultūru un tradīcijām. Projekta laikā tiks attīstītas  dalībnieku personīgās kompetences, t.sk.  iegūta Eiropas apziņa,  uzlabotas vācu un angļu valodas zināšanas, darbs ar skolēniem ar īpašām vajadzībām, sociālās, sadarbības, organizatoriskās un tehniskās prasmes.

Projekta mērķi ir:

 • skolas vadības un skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšana;
 • mācību procesa modernizēšana atbilstoši mūsdienu izglītības vajadzībām un prasībām;
 • inovatīvo metožu ieviešana;
 • pedagogu svešvalodu kompetences uzlabošana;
 • skolēnu atbalsta plānu, STEM un vācu valodas mācību programmu izstrādāšana un pilnveidošana;
 • labākās inovatīvās Eiropas pieredzes pārņemšana.

Projektā tiek iesaistīti  skolas direktors, divi direktora vietnieki izglītības jomā un 9 skolotāji, kas strādā pamatskolā un vidusskolā, aktīvi piedalās starptautisko projektu darbībā. Projekta kopējais finansējums ir 26457,00 EUR.

Projekts tiek realizēts vairākos posmos: sagatavošanās, īstenošana (mobilitātes) un labās prakses pārņemšana, rezultātu pielietošana, semināri un publicitāte. Paredzēta dalībnieku uzstāšanās pieredzes apmaiņas semināros un konferencēs, informēšana par projekta gaitu dažādos medijos.

Projektu plānots īstenot līdz 2020.gada 31.augustam.

 

Sagatavoja:

skolas direktore, projekta koordinatore Olga Dukšinska

pedagoģe karjeras konsultante Anželika Anufrijeva

 

Starptautiskais e-Twinning projekts “Vienādojumu mūzika” (“The music of equations”)

 

Daugavpils 16.vidusskola realizēja starptautisko  e-Twinning projektu   “Vienādojumu mūzika”. Projekta autori – direktores vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja Regīna Urbanoviča, sadarbojoties   ar  mūzikas skolotāju Liliju Grakovu un ģeogrāfijas skolotāju Svetlanu Rudjko. Projekta dalībnieki – 10.klases skolēni.

Pitagors izveidoja savu gudrības skolu, balstoties uz diviem priekšmetiem – mūziku un matemātiku. Mūsu projekts apvienoja skolēnus no dažādām valstīm, kuri ir ieinteresēti attīstīt matemātisko, loģisko domāšanu, padziļināt zināšanas par tēmu „Vienādojumi”, saistot matemātiku ar mūziku.

Projekta mērķi:

 • palielināt skolēnu interesi par matemātiku un attīstīt matemātisko domāšanu, padziļināt zināšanas par tēmu „Vienādojumi”,
 • uzlabot angļu valodas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes, lai izveidotu saikni ar vienaudžiem no citam valstīm, kas ir ieinteresēti matemātikā un mūzikā.
 • palielināt skolēnu interesi par tautasdziesmām un mūziku, kā arī attīstīt radošās un komunikācijas prasmes.

 

Projekta “Vienādojumu mūzika” gaitā skolēni sastādīja interesantus vienādojumus, kā arī teksta uzdevumus, kurus var atrisināt ar vienādojumu palīdzību. Vienādojuma saknēm (risinājumam) obligāti jābūt naturāliem skaitļiem no 1 līdz 7. Katram skaitlim tiek piešķirts nots nosaukums: do – 1, re – 2, mi – 3, fa – 4, sol – 5, la – 6, si – 7. Projekta dalībnieki apmainījās ar uzdevumiem tālākai atrisināšanai. Katra komanda sūtīja partneriem šifrētas (notis pārveidotas skaitļos) savas valsts tautasdziesmu melodijas, veidoja muzikālo video ar savas melodijas atskaņošanu un partneru uzminēto melodiju.

Projekta plānotais rezultāts tika sasniegts – izveidota elektroniskā grāmata ar vienādojumiem un to risinājumiem un video albums ar tautas dziesmām. Projekta gaitā izstrādāta unikāla metodika – izveidota elektroniskā grāmata ar vienādojumiem un to risinājumiem, kas palīdzēs izprast un nostiprināt zināšanas par tēmu „Vienādojumi”, iepazīstināt skolēnus ar citu valstu tautasdziesmām.

        

Sagatavoja Regīna Urbanoviča, direktores vietniece
izglītības jomā, matemātikas skolotāja

 

Erasmus+ projekta dalībnieki Polijā

ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projekts “Vecāku dalība bērnu izglītošanā, labāko rezultātu sasniegšanai” (Nr. 2016-1-TR01-KA219-034898_3)(ParentInvolvement in Education- To Get Sweet    Results).

No šī gada 6. maija  līdz 12. maijam Daugavpils 16.vidusskolas pedagogu un skolēnu grupa apmeklēja Poznaņu (Polija). Erasmus+  ietvaros uz kārtējo aktivitāti sapulcējās pedagogi un skolēni no Latvijas, Grieķijas, Spānijas, Portugāles, Turcijas un Rumānijas.  Mūsu skolas pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar  Polijas skolām un  mācību-audzināšanas procesa organizēšanu valstī.

http://daug16vsk.lv/wp-content/themes/HostHub/images/Ivanovs/Images/2017-18/2018-05-17_2.jpgPirmajā projekta darba dienā mēs apmeklējām Brīvības parku, kur mums izdevās kopīgi nofotografēties. Tad  aizbraucām uz visskaistāko vietu – tā bija Imperatora pils, kura dibināta 1910. gadā.

Poznaņā  atrodas Ādama  Mickeviča universitāte, kura  dibināta 1919. gadā. Tas ir viens no lielākajiem Polijas Akadēmiskajiem centriem.  Studentu skaits universitātē ir ap 4,7 tūkstošiem.

 Tajā pašā dienā mēs braucām uz pilsētas centru, kur bija paredzēta ekskursija pa veco pilsētu. Bija interesanti  uzzināt, ka Polijas simbols ir kazas un ka  rogali  (kruasāni) tika izcepti tieši Polijā. Interaktīvās stundas laikā bija iespēja iemācīties gatavot rogalus ar mandelēm. Rezultātā iemācījāmies gatavot šo nacionālo ēdienu. Dienas beigās visas delegācijas satikās  kopīgās vakariņās, kur varējām tuvāk iepazīties.

Otrā diena mums sākās ļoti agri, jo devāmies  ekskursijā pa Poznaņu. Ceļš bija ilgs, tomēr jautrs, jo  ceļā mēs sarunājāmies un dziedājām dziesmas. Apskatījām pilsētas populārākās vietas, tad devāmies kruīzā pa Odru. Vakarā mēs kopā ar  citu valstu projekta dalībniekiem  pastaigājāmies pa pilsētu un tās bija fantastiskas emocijas.

Trešdien mums bija iespēja apmeklēt poļu skolu. Tā bija integrētā stunda, kuras mērķis bija uzlabot komunikācijas prasmes angļu valodā, kā arī pielietot dažādus komunikācijas veidus ikdienas dzīvē. Pusdienu laikā visiem projekta dalībniekiem bija iespēja http://daug16vsk.lv/wp-content/themes/HostHub/images/Ivanovs/Images/2017-18/2018-05-17_2.jpgpastaigāties gar ezeru un spēlēt volejbolu. Sporta aktivitātes mūs satuvināja.

Ceturtdien skolā tika piedāvātas praktiskas nodarbības. Vēlāk mēs piedalījāmies sacensībās “Pilsētas spēle”, kur bija daudz aizraujošu uzdevumu un jautājumu. Vakarā  atvadīšanās ballītē  jautri pavadījām laiku – dziedājām, dejojām, kā arī saņēmām sertifikātus par piedalīšanos projektā.

Piektdien – pēdējā dienā  mēs viesojāmies  Koszutach   muzejā, kurš dibināts 1966.gadā.  Tur izstādīti eksponāti, kas ir saistīti ar dažādiem Polijas reģioniem. Vēl  mēs apmeklējām Kornikas pili un Arboterum dārzu.

        Esam gandarīti par iespēju darboties Erasmus+  projektā. Pateicamies  mūsu direktorei Olgai  Dukšinskai par šī interesantā projekta realizēšanu!

 

Sagatavoja

Daugavpils 16.vidusskolas 10.klases skolēni:

N.Červinska

V.Petrusevičs

J.Pitkevičs

 

Daugavpils 16. vidusskola – eTwinning skola 2018.-2019.

eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. eTwinning tika uzsākts 2005. gadā kā galvenā darbība Eiropas Komisijas eMācību Programmā.  No 2014. gada eTwinning ir integrēts Eiropas Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmā Erasmus+.

eTwinning Eiropas skolu sadarbības tīkls šogad uzsāka jaunu iniciatīvu – skolas, kurās darbojas aktīva skolotāju komanda, kasīsteno projektus un papildus skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību, varēja pieteikties “eTwinning Skola” statusam.  Pēc rūpīgas atlases šādu statusu saņems 24 Latvijas vispārējās, profesionālās un interešu izglītības iestādes. Starp tām ir Daugavpils 16.vidusskola.

Mūsu mācību iestādē tika izstrādāti   veiksmīgi  starptautiskie  eTwinning  projekti. Šo projektu dibinātāji  un   autori  – Regīna Urbanoviča, direktora vietniece izglītības jomā un matemātikas skolotāja, Svetlana Rudjko, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja, kā arī  sadarbība ar Nadeždu  Dzalbi un Žannu Špoģi –  angļu valodas skolotājām.  Šogad skola  veic šādus  projektus:

 • Brīnumainā četrstūru pasaule (The magic world of quadrangles)-autors Regīna Urbanoviča.
 • Pozitīvās Uzvedības Atbalsts ( “APU- Challenge!’’) – autors Svetlana Rudjko.
 • Manas valsts simtgade (projekts veltīts Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Polijas neatkarības simtgadei) – autors Valentīna Lipkoviča.

Mūsu mācību iestādes eTwinning komandas darbs  ir atzīmēts Eiropā. Daugavpils 16.vidusskola   ieguva  eTwinning  skolas statusu!   Apsveicam  eTwinning dalībniekus -skolēnus un skolotājus, kā arī  skolas  vadības komandu.

 

Erasmus+ projekta dalībnieki Grieķijā

No šī gada 3. līdz 9.martam Daugavpils 16.vidusskolas pedagogu un skolēnu grupa apmeklēja Chios salu Grieķijā. Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta Nr.2016-1-TR01-KA219-034898_3  “PIE – Parent Involvement in Education – To Get Sweet Results” (“Vecāku dalība bērnu izglītošanā labāko rezultātu sasniegšanai”) ietvaros uz kārtējo aktivitāti sapulcējās pedagogi un skolēni no Latvijas, Polijas, Spānijas, Portugāles, Turcijas, Rumānijas. Mūsu skolas pārstāvjiem bija iespēja apmeklēt Grieķijas skolas un iepazīties ar mācību un audzināšanas procesa organizēšanu valstī.

Pirmajā projekta darba dienā mēs apmeklējām Volissos ciematu. Tas ir vislielākais ciemats ziemeļrietumu Hiosā. Protams, ka mūs interesēja skola. Tajā atrodas telpas pirmskolai, sākumskolai un vidusskolai. Skolā mācās tikai 150 skolēni.Tālāk turpinājām darbu projekta partnerskolā, kas atrodas Kardamilā. Mūs sagaidīja skolēni ar tradicionālajiem saldumiem. Tika sarīkota atklāšanas ceremonija. Ceremonijas laikā viesus uzrunāja administrācija, bet visiem projekta dalībniekiem bija iespēja dziedāt dziesmas grieķu valodā un dejot tradicionālās grieķu dejas, ko piedāvāja projekta organizatori. Skolēniem no 7 projekta dalībvalstīm bija iespēja labāk  uzzināt vienam  otru. Mēs izveidojām koku: līmējām zaros lapiņas ar saviem vārdiem un stāstījām par sevi, savu valsti un ģimeni.Jauki bija pastaigāties pa skolu un apmeklēt mācību klases. Šajā laikā visiem skolēniem notika stundas, tāpēc mums bija iespēja novērot mācību procesu un parunāt ar skolēniem.Jaunatnei notika aizraujoša  programmēšanas nodarbība, kur  iepazināmies ar daudzām programmām, kā arī bija iespēja pašiem darboties programmā un iemācīties, kā var veidot dažādus skaitļus ar spēles „Domino” figūriņām.Vēlāk devāmies pastaigāties pa  Kardamila ciematu. Redzējām monumentus un uzzinājām ciemata vēsturi. Ļoti interesanti visiem bija apmeklēt un uzzināt daudz jauna par pareizticīgo baznīcu „Moni Moundan of Diefha St. John Prodormoe”. Nav zināms, kad tā tika uzcelta. Bet ir pieņemts, ka ir uzcelta Bizantijas laikos – 968.g. Un par vīna ražošanas darbnīcu „Kafelas P. Estate”. Šajā darbnīcā tiek gatavots Grieķijas tradicionālais vīns. Uzzinājām par vīna ražošanas procesu.

Viena no izzinošākajām ekskursijām bija pa pašu Hiosu. Pilsētā apmeklējām Hiosa Nacionālo bibliotēku, kur tiek glabātas  vecas grāmatas. Bibliotēkā varējām redzēt dažādu ciematu nacionālo apģērbu, gleznas, kurās tika attēloti Hiosa valdnieki un darbarīkus no Bizantijas laikiem. Visi darbarīki tika atrasti ziemeļu Hiosā. Pēc tam devāmies ekskursijā uz muzeju „Mosque”. Tas ir veltīts atradumiem no Bizantijas laikiem. Muzejā glabājas trauki, darbarīki, svētbildes un  arhitektūras elementi. Bija iespēja iepazīties ar Hiosa pili, kas tika uzcelta 10.gs.. Tagad tā tiek restaurēta. Mūsdienās pils ēkās atrodas bibliotēka, veikali un arhitektu organizācija. No šīs pils tika saglabātas Turku pirtis, un tās tika restaurētas. Apmeklējot Turku pirtis, uzzinājām, kā dzīvoja cilvēki senajos laikos. Devāmies uz 

Kamposu, kur atrodas bijušo valdnieku vasaras māja. Šī vieta ir īpaša, jo šeit aug mandarīnu, apelsīnu un citronu koki. Kamposā apmeklējām muzeju, kur iepazināmies  ar rīkiem, kuri ir pielietojami, gatavojot sulas un saldumus no šiem augļiem.

Trešdienu uzsākām ar tradicionālo grieķu deju studijas apmeklēšanu, kur iemācījāmies 4 dažādas dejas. Arī noskatījāmies filmas par iemācītajām dejām, kā arī uzzinājām, ka katrā Hiosa ciematā ir savs tradicionālais tērps, kas piemērots dejošanai.

Ceturtdienu uzsākām ar ekskursiju uz mastikas muzeju, kas tika atklāts 2016.gadā. Muzejs atrodas Pyrgi ciematā, dienvidu Hiosā. Tā ir vienīgā vieta pasaulē, kur aug mastikas koki. Uzzinājām, kā aug mastikas koki, kā iegūst un savāc mastiku, un uzzinājām produktu ražošanas procesu. Muzejā redzējām darbarīkus, ar kuru palīdzību gatavo produktus no mastikas. Mastiku lieto medicīnas, kosmētikas un produktu ražošanā. Mums bija iespēja nopirkt suvenīrus un saldumus, kā arī pastaigāties pa dārzu, kur aug mastikas koki.Vēlāk apmeklējām pašu Pyrgi ciematu. Tas ir viens no lielākajiem ciematiem Hiosā, un tas ir pazīstams kā krāsains ciemats, jo katra māja ir izkrāsota melnās un baltas krāsās, un uz mājām ir izveidotas dažāda veida figūriņas. Apmeklējām  Mesta ciematu – tas ir Hiosa tradicionālais ciemats, kur cilvēku galvenā nodarbošanās ir mastikas apstrāde. Ciematā visas ieliņas ir šauras un ceļi, sanākot kopā, veido labirintu. Mestas centrā atrodas vislielākā baznīca Hiosā, kuru mums bija iespēja apmeklēt. Šajā dienā katra valsts varēja parādīt savus talantus un nodziedāt dziesmu dzimtajā valodā. Mēs nodziedājām dziesmu „Auga, auga rūžeņa”.

Devāmies ekskursijā uz Marijas māju, kura tika uzcelta 18.gs. Tā tika restaurēta, un tagad tur atrodas vislielākā kuģniecības aģentūra pasaulē. Marijas mājā iepazināmies ar kuģu vēsturi un kā attīstījās kuģniecība pasaulē.  Apmeklējām Anavatos ciematu, kur atrodas vislielākais klosteris Hiosā. Uzzinājām klostera vēsturi un redzējām saglabājušās mozaīkas svētbildes. Anavatosā apmeklējām pilsdrupas. Pili uzcēla Hiosa iedzīvotāji, jo viņi baidījās un bēga prom no pirātiem. Augonimi ciematā  pastaigājāmies pa  ieliņām, kur redzējām vecas mājas un skaistas dabas ainavas. 

Daugavpils 16.vidusskolas 10.klašu grupai bija ko pastāstīt Chios pašvaldības vadībai par mūsu skolu, Daugavpils pilsētu un dzimteni Latviju. No savas puses Chios vadība stāstīja  par to, ka mūsu projekts ir svarīgs Hiosam. Bija iespēja noskatīties videofilmu par Hiosa salu.  Esam ļoti pateicīgi par sadarbību. Paldies viņiem par atbalstu!

Mūsu atmiņā paliks brīnišķīgie grieķi, skaistā arhitektūra, ziedošie kalni un gaiši zilā Egejas jūra, lietderīgie kontakti ar jaunatni un pedagogiem  no Polijas, Rumānijas, Portugāles, Spānijas, Grieķijas, Turcijas.

Pateicamies mūsu direktorei Olgai Dukšinskai par šī interesantā projekta realizēšanu!

 

Sagatavoja 10. kl. skolnieces

Valērija Pečonka, Laura Matuseviča

***

ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projekts “Vecāku dalība bērnu izglītošanā, labāko rezultātu sasniegšanai” (Nr. 2016-1-TR01-KA219-034898_3) (Parent Involvement in Education- To Get Sweet Results).

Projektu nedēļas laikā 10.klases skolēni kopa ar skolotāju Ž.Špoģi veica darbu Erasmus+ projektā, kurā plānotais rezultāts bija kalendāra publicēšana, video prezentācija par Latviju, mūsu pilsētu un Daugavpils 16.vidusskolu, kā arī apkopot informāciju par tēmu „Interesanti fakti par cilvēka smadzenēm”.

Pirmdienas aktivitātes bija iepazīšanās ar darba gaitu, pienākumu sadale un kalendāra lappuses pārbaude. Pirmdienas rezultāts bija kalendāra nodošana publicēšanai.

Otrdien skolēniem bija darbs ar internetu, ka arī PowerPoint prezentācija. Internetā atrasto materiālu par tēmu ” Interesanti fakti par cilvēka smadzenēm” skolēniem izdevās sistematizēt. Dienas beigās bija atskaite par darba gaitu.

Trešajā dienā skolēnu darbs bija vieglāks, jo vajadzēja izveidot prezentāciju par Latviju, mūsu pilsētu un Daugavpils 16.vidusskolu. Darbs bija izpildīts ātri, jo 10.klases skolēni jau zināja daudz informācijas par šo tēmu un viņiem bija daudz materiāla.

Ceturtdienas mērķis bija izanalizēt un sistematizēt visu atrasto informāciju. Kā arī bija darbs ar dokumentāciju.

Pēdējā projektu nedēļas dienā skolēniem būs jāprezentē darba rezultāti uz skolas skatuves. Skolēni prezentēs kalendāra lappuses, video prezentāciju par Latviju, mūsu pilsētu un Daugavpils 16.vidusskolu, kā arī tēmu ” Interesanti fakti par cilvēka smadzenēm”.

Projektu nedēļas laikā padarītais darbs 10.klases skolēniem un Ž.Špoģei noderēs braucienam uz Grieķiju un Poliju.

Sagatavoja: Nikole Červinska, 10.kl.

 

 

Erasmus+ projekta dalībnieku tikšanās Rumānijā

 

ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projekts “Vecāku dalība bērnu izglītošanā, labāko rezultātu sasniegšanai” (Nr. 2016-1-TR01-KA219-034898_3) (Parent Involvement in Education- To Get Sweet Results).

Jau otro gadu mūsu skola piedalās starptautiskajā Erasmus + projektā “Parent involvement in education to get sweet results”. Novembra beigās norisinājās 5. starptautiskā tikšanās projekta ietvaros Rumānijas pilsētā Jasi.

Pirmā tikšanās diena bija ļoti intensīva un aizraujoša. Bija patīkami atkal redzēties pēc pēdējās tikšanās reizes Turcijā kopš diviem mēnešiem. Pirmajā dienā mūs laipni sagaidīja Hirlau tehnoloģiskā liceja skolēni tradicionālos kostīmos ar maizi un sāli. Pēc oficiālās uzņemšanas bija lieliska iespēja iepazīties ar skolu un apmeklēt ķīmijas, matemātikas, mākslas un reliģijas stundas.

Tad apmeklējām Rātsnamu un tikāmies ar Hirlau pilsētas mēru. Pēc draudzīgas sarunas ar pilsētas mēru, atgriezāmies skolā. Apmeklējām nodarbības, kurās bērni apguva prasmi strādāt ar koku un metālu. Meitenes parādīja šūšanas meistarklasi. Bērni iepriekš sagatavoja mums dāvanas, ko darināja savām rokām. Tas bija ļoti patīkami! Pēc vietējo tradīciju prezentācijas, devāmies uz maizes cepšanas meistarklasi un ar prieku piedalījāmies šajā procesā. Sliktu laika apstākļu dēļ mūsu ceļojums beidzās ar Svētā Georgija baznīcas apmeklējumu.

Otrā diena Rumānijā bija ļoti piesātināta. Agri no rīta mēs devāmies izbraucienā ar autobusu. Mihaela sagatavoja stāstu par valsts vēsturi, vēsturiskiem un kultūras objektiem. Apmeklējām vietējo mazo zooloģisko dārzu un baudījām  brīnišķīgu skatu uz Sarkano ezeru.

Trešajā dienā mēs pamodāmies greznajā Brana miestā, 30 km attālumā no Brašovas un apmeklējām Branas pili, ko sauc arī par Drakulas pili.  Leģenda vēsta, ka pilī nakšņoja  slavenais karavadonis Vlads Tepešs (Cepešs), sauktais arī par Drakulu, savu pārgājienu laikā, bet Brana pils apkārtne bija viņa iecienītākā medību vieta. Tad devāmies uz skaisto Brašovas pilsētu un  Melno baznīcu, kur mums bija iespēja klausīties burvīgās ērģeles melodijas.

Pēdējais dienas pārsteigums bija  brauciens uz Piata Mare tirdziņu Sibiu pilsētā, kur dažādu gardumu smaržas un Ziemassvētku apgaismojums radīja burvīgu atmosfēru.

Nākamajā dienā bija ļoti saspringts darba grafiks. Mēs apspriedām projektā paveikto darbu un iepazināmies ar mūsu kopīgā kalendāra demo-versiju. Tika apspriests turpmākais darbs pie projekta un nākamo divu kopīgo sanāksmju rīkošana ar skolēniem Grieķijā un Polijā. Dienas beigās  gaidīja kopīgas, svinīgas tradicionālās vakariņas ar svētku koncertu un sertifikātu pasniegšanu, ko sagatavoja skolēni un mūsu rumāņu draugi. Vakars bija ļoti piesātināts un spilgtu emociju pilns.

Tikšanās beigās kopā ar rumāņu draugiem, Hirlau tehnoloģiskā liceja skolēniem devāmies pastaigā pa Jasi pilsētu un  apmeklējām grieķu-romiešu baznīcu, kur atrodas Svētās Paraskevas pīšļi. Tad apmeklējām Svētās Marijas katedrāli – ļoti neparastu un interesantu arhitektūras objektu.

Laiks pagāja ātri un nākamajā dienā vajadzēja atvadīties no Rumānijas un doties uz mūsu dzimto Latviju ar lieliem plāniem turpmākajam darbam un gatavību nākamajam kopīgam braucienam ar mūsu Daugavpils 16. vidusskolas skolēniem uz Grieķiju.

Sirsnīgs paldies mūsu skolas direktorei Olgai Dukšinskai par Erasmus+ projekta “Parent  involvement in education to get sweet results’’ aktivitātēm!

                                                                                                                                                          Sagatavoja:  Žanna Špoģe un Regīna Urbanoviča

 

Erasmus+ projekta aktivitātes

 

ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerības projekts “Vecāku dalība bērnu izglītošanā, labāko rezultātu sasniegšanai” (Nr. 2016-1-TR01-KA219-034898_3) (Parent Involvement in Education- To Get Sweet Results).

Erasmus+ projekta ietvaros projekta dalībnieki, t.sk. Daugavpils 16.vidusskolas Eiropas klubs, izveidoja videomateriālu par Latvijas nacionālajiem ēdieniem. Skolēni,  sadarbībā  ar profesionāliem pavāriem, ar prieku gatavoja garšīgus ēdienus: auksto zupu, kāpostus ar kupatiem, kartupeļus, saldo ēdienu no rupjmaizes, cepa pīrādziņus un vārīja ķimeņu tēju. Šī filma tiks nosūtīta visām projekta dalībvalstīm.

Paldies vecākiem, skolēniem, pedagogiem un pavāriem par atbalstu!  (video)

Sagatavoja Žanna Špoģe

 

 Erasmus+ pieredzes apmaiņas seminārs Portugālē

 

Pavisam nesen pedagogiem no 6 valstīm (Polija, Turcija, Spānija, Rumānija, Latvija, Grieķija) Erasmus+  Eiropas projekta “PIE – Parent Involvement in Education – To Get Sweet Results” (“Vecāku dalība bērnu izglītošanā, labāko rezultātu sasniegšanai”) ietvaros bija iespēja apmeklēt pilsētu Funšalu  Madeirā (Portugālē). No Latvijas delegāciju pārstāvēja divi  Daugavpils 16.vidusskolas pedagogi.

Madeira – vulkāniskas izcelsmes salu arhipelāgs, ko veido Madeira un Portu Santu, kā arī divas nelielas neapdzīvotas saliņas, kurās apmetas gājputni. Arhipelāgs atrodas 1000 km uz DR no Lisabonas un 700 km attālumā no Āfrikas piekrastes. Smaragdzaļo salu sauc arī par “mūžīgā pavasara salu” Atlantijas okeāna vidū.

Vizīte Portugālē sākās ar sengaidītu projekta dalībnieku tikšanos Funšalas vidusskolā. Skolā mācās 1500 motivēti skolēni un strādā 142 profesionāli un radoši pedagogi. Skolēni kopā ar pasniedzējiem sagatavoja brīnišķīgu koncertu: bērni spēlēja ģitāru, uzstājās svilpotāju ansamblis, 9.klašu skolēni dziedāja dziesmas par skolu, ģimeni un draugiem. Šai skolai patīk uzņemt viesus.

Dalībnieku sapulcē projekta Erasmus+ vadītāja no Turcijas Selma Ture parādīja kompetences bloknota bukletu (skolēnu, vecāku, pedagogu personīgās dienasgrāmatas). Lietišķs bukleta dizains – tas ir milzīgs visu Eiropas projekta dalībnieku darbs un ieguldījums. Maijā katra dalībnieku valsts publicēs un izplatīs bukletu divās valodās – angļu un dzimtajā valodā. Gribētos atzīmēt, ka Daugavpils 16.vidusskolas  Eiropas klubs jau sen ir sagatavojis visus materiālus projektam.

Tikšanās gaitā projekta dalībnieki  iepazīstināja ar savu paveikto darbu, kas saistīts ar kopīgo  kalendāru, kurš drīzumā tiks publicēts un piedāvāts visiem projekta dalībniekiem nākamajam 2017./2018. mācību gadam. Apspriešanas laikā Selma Ture  un kolēģi no Portugāles, Rumānijas, Spānijas prezentēja mums nelielas filmas, speciāli sagatavotas nākamajam projekta pasākumam – konferencei, kura notiks maijā.

Nākamajā dienā notika aizraujoša stunda: portugāļu valoda kā svešvaloda, kur katrs varēja iemācīties jaunus vārdus un frāzes, iepazīties ar portugāļu kultūru un vēsturi. Nopietna skolotāja pacietīgi atbildēja uz daudziem jautājumiem, laboja nepareizi pateiktos vārdus  un ar prieku mācīja sarežģīto portugāļu valodu. Stundas nobeigumā viņa iepazīstināja ar portugāļu nacionālajiem ēdieniem un interesējās par katra dalībnieka valsts tradīcijām un kultūru. 

Svarīgi  bija iepazīties ar Funšalas  skolas vadības, metodiķu, Universitātes karjeras speciālistu darbu, apmeklēt ķīmijas, bioloģijas un robotikas nodarbības. Jāatzīmē, ka  skolēni ir ļoti sabiedriski, atklāti un  labi prot angļu valodu.

Mums bija liels gods apmeklēt  Madeiras salas vadības pili un ar Madeiras galvu parunāt par katrai valstij svarīgiem jautājumiem: par ekonomiku, kultūru, izglītību, atalgojuma sistēmu, sportistiem un slaveniem cilvēkiem. Funšalas pilsētas iedzīvotāji lepojas ar savu tautieti, slaveno portugāļu futbolistu Cristiano Ronaldo.

Gribētos pateikties portugāļu kolēģiem par  iespēju iepazīties ar izglītības sistēmu Portugālē un izklāstīto informāciju par valsts tradīcijām, kultūru,  ekonomiku, kā arī par iespēju piedalīties ekskursijā pa Madeiras salu, apmeklēt botānisko dārzu, prezidenta pils parku, portugāļu laukus un izbaudīt valsts kolorītu.

 

Daugavpils 16.vidusskolas projekts “PIE – Parent Involvement in Education – To Get Sweet Results ” (“Vecāku dalība bērnu izglītošanā, labāko rezultātu sasniegšanai”)
(Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) starpskolu stratēģiskās partnerības projekta finansējuma  līgums Nr.2016-1-TR01-KA219-034898_3)  līdzfinansē Eiropas Savienība.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+

Sagatavoja: Ž.Špoģe, O.Dukšinska

 

 

* * *

 

No š.g. 20. līdz 24.februārim notika  Erasmus+ projekta 2.mobilitāte Spānijā (Seviljā). No Daugavpils 16.vidusskolas piedalījās skolas direktore Olga Dukšinska un angļu valodas skolotāja Žanna Špoģe. Pirmajā dienā projekta dalībnieki no Latvijas, Portugāles, Polijas, Rumānijas un Grieķijas izbaudīja jauku dienu skolā I.E.S. Antonio Dominguez Ortiz.

Darbs Seviljas skolā ir ļoti nopietns un atbildīgs, jo šeit mācās imigrantu bērni ar neparastu likteni un skolotāji, strādājot ar šiem bērniem,  vēlas sasniegt labākus rezultātus, iemācīt viņus būt tolerantiem, mērķtiecīgiem un tāpēc liela uzmanība tiek veltīta sadarbībai ar vecākiem un sabiedrību. Visas dienas garumā varējām dzirdēt atslēgvārdus: uzticība viens otram, interešu izglītība, atbalsts ģimenei un skolēniem.

Gribētos atzīmēt, ka pilsētas pašvaldība ļoti nopietni plāno darbu ar šiem bērniem un uz pasākumu ir ieradušies gan pilsētas galva, gan izglītības pārvaldes pārstāvji, kā arī izglītības inspektors. Bija interesanti uzklausīt viņu viedokli, dzirdēt novēlējumus projekta dalībniekiem.

Mēs apmeklējām skolas izstādi ar slavenā spāņu mākslinieka – Bartolome Esteban Murillo darbu kopijām, skolēnu izpildījumā. Noklausījāmies skolas kora dalībnieku priekšnesumu. Bērnu izpildījumā skanēja Flamenko dziesmas. Vēlāk visi projekta dalībnieki prezentēja sagatavotos savas valsts mājas darbus: kluba aktivitātes, personīgās dienasgrāmatas, logo izstrādes jautājumus, kā arī vienota kalendāra izstrādi 2017.gadam ar skolēnu, vecāku un valsts slaveno cilvēku izteicieniem.

Spāņu draugi sagatavoja ļoti interesantu programmu: bija iespēja apmeklēt Seviljas pilsētas domi, kur mūs sagaidīja pilsētas vadība un bija organizēta ekskursija. Pilsētas domes ēka uzcelta 1527.gadā skaistā spāņu renesanses stilā.

Atstāja patīkamu priekšstatu Seviljas katedrāle. Tā ir lielākā katedrāle Spānijā un trešā lielākā Eiropā. Ēka aizņem 1 ha lielu platību un iekļauta  Ginesa rekordu grāmatā.

Projekta organizatori  organizēja kopēju ekskursiju ar skolēniem un vecākiem, kā arī ar projekta dalībniekiem uz Kordobu.

Mūsu ekskursija sākās no Medinas Azaharas apmeklēšanas. Šī pils-cietoksnis ir dibināta 10.gadsimtā. Bija iespēja noskatīties informatīvo video un  pēc tam pastaigāties pa pilsdrupām. Nākošā apmeklējuma vieta bija Kordobas katedrāle mošejā  (Mezquita). Pateicoties bagātai vēsturei un daudzveidīgai ietekmei mošeja savieno sevī dažādu laikmetu arhitektūras stilus. Tā ir unikāla katedrāle, jo atrodas musulmaņu mošejas vidū un ir uzcelta 16.gadsimtā.

Nākamajā dienā Erasmus+ starptautiskā komanda atkal ir sapulcējusies I.E.S. Antonio Dominguez Ortiz skolā. Projekta dalībnieki kopā ar spāņu skolotājiem varēja izteikt savu viedokli par skolēniem un vecākiem. Katra grupa un katra valsts prezentēja savu viedokli par skolēnu vajadzībām, izglītības iespējām valstī, kādu atbalstu viņi sagaida no pedagogiem, runāja par sadarbību ar ģimenēm, par problēmām un ieguvumiem, par tālākizglītības iespējām un karjeras izvēli. Katrā valstī ir savas nianses un īpatnības. Nepārtraukti skanēja vārdi: tolerance, izglītība, vide, intereses un karjera.

Semināra noslēgumā atbildīgā par visu projektu Selma Ture no Turcijas nosprauda mērķus turpmākajam darbam un kopā ar skolas direktoru un spāņu kolēģiem pasniedza sertifikātus.

 

Daugavpils 16.vidusskolas projekts “PIE – Parent Involvement in Education – To Get Sweet Results (“Vecāku dalība bērnu izglītošanā, labāko rezultātu sasniegšanai”)
(Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) starpskolu stratēģiskās partnerības projekta finansējuma  līgums Nr.2016-1-TR01-KA219-034898_3)  līdzfinansē Eiropas Savienība.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+

Sagatavoja: Ž.Špoģe, O.Dukšinska

 

Spānija - 2017

 

* * *

14.martā divu e-twinning (Erasmus+) projektu ietvaros skolā notika online tikšanās ar ukraiņu partneriem, pie tiem strādā 8.A klases skolēni un viņu skolotājas Regīna Urbanoviča un Svetlana Rudjko. Sākumā audzēkņi  sarunājās ar matemātikas projekta komandu, pēc tam – ar ģeogrāfijas.

Partneri veselu stundu stāstīja par sevi, savu vaļasprieku, skolu, ģimeni, pilsētu, nākotnes plāniem, mīļākajām grāmatām, filmām, televīzijas pārraidēm, mūziķiem. Izrādījās, ka mūsu un Ukrainas skolēniem ir daudz kopīga.

Skolēni apsprieda daudzas tēmas un norunāja tikties vēlreiz. Jāatzīmē, ka sarunas ar partneriem noritēja angļu valodā, tā ir lieliska iespēja skolēniem pilnveidot svešvalodas zināšanas.

Informāciju sagatavoja Svetlana Rudjko

 

 

* * *

Daugavpils 16.vidusskolas projekts “PIE – Parent Involvement in Education – To Get Sweet Results (“Vecāku dalība bērnu izglītošanā, labāko rezultātu sasniegšanai”)

 (Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) starpskolu stratēģiskās partnerības projekta finansējuma  līgums Nr.2016-1-TR01-KA219-034898_3)

Cilvēks ir bagāts tad, kad viņam ir mīloša ģimene un labi draugi. Atrast jaunus draugus, iepazīties ar Eiropas valstu kultūru ,tradīcijām, uzzināt par inovācijām izglītībā – šo iespēju deva projekts Erasmus+, kurā piedalās mūsu skola.

Iespējams, ka ne visi vēl zina, kas slēpjas aiz vārda „ERASMUS”. Tas mūs noved 16. gs. ziemeļu renesanses laikmetā pie tā laika „domu pavēlnieka”- nīderlandiešu humānista Roterdamas Erasma. Viņu var nosaukt par pirmo globālistu cilvēces vēsturē; filozofs apbraukāja visu Eiropu, pasniedza un mācījās daudzās tā laika Eiropas universitātēs, gūstot jaunas zināšanas un pārņemot citu valstu kultūras pieredzi.

No 2016. gada 21. līdz 25.novembrim mūsu skola uzņēma viesus no Eiropas valstīm: Spānijas, Turcijas, Portugāles, Rumānijas, Polijas un Grieķijas. Atklātie, smaidošie, draudzīgie viesi ar interesi iepazinās ar mūsu skolēniem, skolotājiem un vecākiem; apmeklēja stundas un ārpusklases nodarbības. Viņiem tika sagatavota interesanta kultūras programma.

Pirmdien pēc iepazīšanās ar skolu mūsu viesi devās uz Daugavpils Māla mākslas centru. Podniecība ir sena un tradicionāla Latgales nodarbe, spilgta kultūras dzīves pazīme. Tāpēc tik interesanti bija iepazīties ar brīnišķīgajiem podnieku meistarības paraugiem un arī pašiem pamēģināt izveidot savu šedevru. Katrs veidoja kaut ko citu, atklājot savas dvēseles noslēpumu. Ir tik patīkamai, ka šodien dažādos lielās Eiropas nostūrīšos stāv māla figūriņas, kas atgādina par mūsu Latviju.

Otrdien delegāciju svinīgi uzņēma Daugavpils pilsētas domē, tas vēlreiz apliecina šī projekta nozīmīgumu.

Trešdienu ilgi atcerēsies ne tikai viesi, bet arī daudzi 8. – 9. klases skolēni, jo šajā dienā mēs visi kopā devāmies ekskursijā pa Latgali. Aglona – mūsu novada pērle, tā garīgais centrs un pasaules mēroga svētvieta –  mūs sagaidīja ar pelēkām debesīm. Taču pēc dievnama apmeklējuma sirdī kļuva gaiši.

Pēc tam mūs sagaidīja Andrupenes lauku sēta – etnogrāfisks muzejs, kur zem klajas debess var aplūkot XX gs. celtnes, instrumentus, sadzīves priekšmetus. Interesantais stāsts par latgaliešu ikdienu, garšīgās pusdienas, latgaliešu dziesmas un izklaides nevienu neatstāja vienaldzīgu. Priecājās visi.

Ceturtdien viesi apmeklēja muzeju, kurš ir mūsu pilsētas lepnums un vizītkarte. Marka Rotko mākslas centrs – vienīgā vieta Austrumeiropā, kur var iepazīties ar visā pasaulē pazīstamā mākslinieka, abstraktā impresionista, oriģināldarbiem. Apskatījām arī pazīstamu Latvijas un ārzemju mākslinieku darbu izstādes. Te bija gan gleznas, gan grafika, gan tekstils, keramika un fotogrāfijas. Palaimējās redzēt arī izstādi no Aleksandra Vasiļjeva tērpu kolekcijas. Šajā dienā mēs atvadījāmies, apmainījāmies ar adresēm, telefoniem, dāvanām. Bet pats galvenais – ar sirds siltumu. Mēs esam tik dažādi, mums ir dažāda ādas krāsa, valoda, taču mēs kļuvām tuvāki cits citam, jo galvenā valoda uz zemes ir mīlestības valoda.

Projekts deva mums iespēju saprast, ka Eiropa esam mēs! Eiropa – tās ir mūžīgās vērtības: ģimene, tolerance, brīvība, kultūra. Un vēl – jauni draugi un iespējas.

Mūsu projekts ceļā ir jau trīs mēnešus. Priekšā daudz jauna darāmā un veicamā. Kurš ar mums? Pievienojieties, mēs jūs gaidām! Garlaicīgi nebūs!

Informāciju sagatavoja Svetlana Zarjanova un skolas avīze AGU