Daugavpils
16.vidusskola

Skolotāji

 

  

   1. Aizbalte Biruta Latviešu val. un literatūra
  2. Aļohno Ivans Direktora vietnieks informātikas jomā
   3. Anufrijeva Anželika Latviešu val. un literatūra
   4. Anufrijeva Tatjana Sākumskola
   5. Balahonova Inese Latviešu val. un literatūra
   6. Balalaikina Diāna Sākumskola
   7. Baranovskis Valērijs Valsts aizsardzības mācība
  8. Bernāne Jeļena Vēsture
   9. Bleidelis Juris Matemātika
  10. Boleiko  Alīna Matemātika
  11. Budreviča Ludmila Izglītības psihologs
   12. Delvere Ausma Sākumskola
   13. Dukšinska Olga Direktore
  14. Dzalbe Nadežda Angļu valoda
  15. Gedzjuna Oksana Sākumskola
  16. Gomola Karīna Sākumskola
   17. Grakova Lilija Mūzika
   18. Grodze Irina Informātika
   19. Ivanova Aļona Direktora vietniece izglītības jomā
   20. Jegorova Valentīna Sākumskola
   21. Kalugina Veronika Mūzika
   22. Kiseļovs Sergejs Sports
   23. Krasovska Raisa Angļu valoda
   24. Krukovska Leonarda Vēsture
   25. Kvjatkovska Janīna Angļu valoda
   26. Leonova Anastasija Izglītības iestādes bibliotekāre
   27. Lipkoviča Valentīna Krievu valoda
   28. Mantulova Ludmila Sports
   29. Markova Jeļena Bioloģija
   30. Mickeviča Natālija Sākumskola
   31. Mikuļina Viktorija Sākumskola
   32. Nipāne Alla Latviešu val. un literatūra
   33. Ņikitina Zinaīda Latviešu val. un literatūra
   34. Osipova Jadviga Mājturība un tehnoloģijas
   35. Osipova Jeļena Sākumskola
   36. Panfilova Zigrīda Direktora vietniece izglītības jomā
   37. Pauliņa Ārija Latviešu val. un literatūra
   38. Platkova Tamāra Latviešu val. un literatūra
   39. Požarska Alla Krievu valoda
   40. Privaļihina Natālija Matemātika
   41. Ribakova Valentīna Latviešu val. un literatūra
   42. Romanseviča Laila Latviešu val. un literatūra
   43. Rudjko Svetlana Ģeogrāfija
   44. Saveļjeva Veronika Vācu valoda
   45. Savkina Irina Angļu valoda
   46. Soldatjonoka Tatjana Krievu valoda
   47. Šestaka Ilona Sākumskola
   48. Šilova Jeļena Bioloģija
   49. Špoģe Žanna Angļu valoda
   50. Šumilo Alīna Sākumskola
   51. Ugarenko Žanna Krievu valoda
   52. Urbanoviča Regīna Direktora vietniece audzināšanas jomā
   53. Vasiļonoka Vita Sākumskola
   54. Viļķele Tatjana Matemātika
   55. Voicehovska Ludmila Sociālais pedagogs
   56. Zarjanova Svetlana Krievu valoda
   57. Želabovska Gaļina Vizuālā māksla