Daugavpils
16.vidusskola

Skolotāji

 

  

   1. Aizbalte Biruta Latviešu val. un literatūra
   2. Aļohno Ivans Direktora vietnieks informātikas jomā
   3. Anufrijeva Anželika Latviešu val. un literatūra
   4. Anufrijeva Tatjana Sākumskola
   5. Balalaikina Diāna Sākumskola
   6. Baranovskis Valērijs Valsts aizsardzības mācība
   7. Bernāne Jeļena Vēsture
   8. Bleidelis Juris Matemātika
   9. Boleiko  Alīna Matemātika
  10. Budreviča Ludmila Izglītības psihologs
  11. Dukšinska Olga Direktore
  12. Dzalbe Nadežda Angļu valoda
  13. Fellaha Inese Latviešu val. un literatūra
  14. Gedzjuna Oksana Sports
  15. Gomola Karīna Sākumskola
  16. Grakova Lilija Mūzika
  17. Grāvīte Jolanta Sākumskola
  18. Grodze Irina Informātika
  19. Ivanova Aļona Direktora vietniece izglītības jomā
  20. Jegorova Valentīna Sākumskola
  21. Kalugina-Romanova Veronika Mūzika
  22. Kiseļovs Sergejs Sports
  23. Krasovska Raisa Angļu valoda
  24. Krukovska Leonarda Vēsture
  25. Kvjatkovska Janīna Angļu valoda
  26. Leonova Anastasija Izglītības iestādes bibliotekāre
  27. Lipkoviča Valentīna Krievu valoda
  28. Mantulova Ludmila Sports
  29. Markova Jeļena Bioloģija
  30. Mickeviča Natālija Sākumskola
  31. Mikuļina Viktorija Sākumskola
  32. Nipāne Alla Latviešu val. un literatūra
  33. Ņikitina Zinaīda Latviešu val. un literatūra
  34. Osipova Jadviga Mājturība un tehnoloģijas
  35. Osipova Jeļena Sākumskola
  36. Panfilova Zigrīda Direktora vietniece izglītības jomā
  37. Pauliņa Ārija Latviešu val. un literatūra
  38. Platkova Tamāra Latviešu val. un literatūra
  39. Požarska Alla Krievu valoda
  40. Privaļihina Natālija Matemātika
  41. Ribakova Valentīna Latviešu val. un literatūra
  42. Romanseviča Laila Latviešu val. un literatūra
  43. Rudjko Svetlana Ģeogrāfija
  44. Saveļjeva Veronika Vācu valoda
  45. Savkina Irina Angļu valoda
  46. Soldatjonoka Tatjana Krievu valoda
  47. Šestaka Ilona Sākumskola
  48. Šilova Jeļena Bioloģija
  49. Špoģe Žanna Angļu valoda
  50. Šumilo Alīna Sākumskola
  51. Ugarenko Žanna Krievu valoda
  52. Urbanoviča Regīna Direktora vietniece audzināšanas jomā
  53. Vasiļonoka Vita Sākumskola
  54. Viļķele Tatjana Matemātika
  55. Voicehovska Ludmila Sociālais pedagogs
  56. Zarjanova Svetlana Krievu valoda
  57. Želabovska Gaļina Vizuālā māksla