Daugavpils
16.vidusskola

Tematiskais stends

Novembrī atzīmējam…

 

1. novembrī – Visu svēto diena

4. novembrī – UNESCO dibināšanas diena

4. novembrī – vācbaltu rakstniekam Aleksandram Johanam Stenderam – 275
(1744-1819)
10. novembrī – vācu rakstniekam Fridriham Šilleram– 260 (1759-1805)

7. novembrī – latviešu rakstniekam Kārlim Skalbem – 140 (1879-1945)

10. novembrī – Mārtiņdiena

11. novembrī – Lāčplēša diena

13. novembrī – Starptautiskā neredzīgo diena

16. novembrī – Starptautiskā tolerances diena

17. novembrī – Starptautiskā studentu diena

18. novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas diena

20. novembrī – Pasaules bērnu diena

20. novembrī – Starptautiskā filozofijas diena

21. novembrī – Starptautiskā televīzijas diena

21. novembrī – Pasaules sveicienu diena

23. novembrī – latviešu rakstniekam Kārlim Skalbem-140 (1879-1945)

26. novembrī – Pasaules informācijas diena