Daugavpils
16.vidusskola

Tematiskais stends

Maijā atzīmējam… 

                                 

1. maijā – Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā

1. maijā – Darba svētki

3. maijā – Saules diena (UNESCO no 1994.g.)

4. maijā – LR Neatkarības atjaunošanas diena

5. maijā – matemātiķim, pedagogam Jānim Mencim – 100 (1914–2011)

6. maijā – latviešu rakstniekam Jānim Klīdzējam – 105 (1914–2000)

8. maijā – nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena

9. maijā – Eiropas diena

9. maijā – krievu dzejniekam Bulatam Okudžavam – 95 (1924–1997)

12. maijā – Mātes diena

12. maijā – latviešu rakstniekam Vilim Lāčim – 115 (1904–1966)

15. maijā – Starptautiskā ģimenes diena

17. maijā – ugunsdzēsēju un glābēju diena

18. maijā – Starptautiskā muzeju diena

22. maijā – angļu rakstniekam Arturam Konanam Doilam – 160 (1859–1930)

29. maijā – dzejniecei, tulkotājai Mārai Cielēnai – 60 (1954)

31. maijā – Pasaules kultūras diena

31. maijā – Pasaules diena bez tabakas

 

 

1.maijs – Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena

 

Pirms 97 gadiem, 1920.gada 1.maijā, uz savu pirmo sēdi sanāca pirmais Latvijas tautas vēlētais parlaments – Satversmes Sapulce. Tās galvenais uzdevums bija izstrādāt un pieņemt Latvijas Republikas pamatlikumu – Satversmi, likumdošanas ceļā nostiprināt agrāro reformu, valsts simbolus un to lietošanu, veicināt Latvijas Republikas starptautisko atzīšanu, sagatavot Pirmās Saeimas vēlēšanas, kā arī veikt citus  Latvijas valstiskuma nostiprināšanas uzdevumus.

 

 

4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena

 

1990. gada 4. maijā 134 no 201 Augstākās padomes deputāta pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Augstākā padome noteica valsts varas “de facto” atjaunošanai pārejas periodu, kas beidzās ar Latvijas Republikas 5.Saeimas sasaukšanu.

 

 

Eiropas diena Latvijā

 

1950.gada 9. maijā Parīzē Francijas ārlietu ministrs Robērs Šūmans, apzinoties trešā pasaules kara draudus, kas varētu aptvert visu Eiropu, starptautiskajai presei nolasīja deklarāciju, kurā Francija, Vācija un citas Eiropas valstis tika aicinātas apvienot savu ogļu un tērauda ražošanu, tādējādi ieliekot “pirmo pamatakmeni Eiropas Savienības izveidē”.

Viņš piedāvāja izveidot pārvalstisku Eiropas iestādi, kuras pārraudzībā būtu ogļu un tērauda nozare, kas tolaik veidoja visas militārās varas pamatu. Valstis, ko viņš uzrunāja, bija gandrīz iznīcinājušas sevi briesmīgā konfliktā, kurš bija radījis materiālas un morālas postažas sajūtu.

Šajā dienā sākās Eiropas projekts. Tāpēc arī ES valstu un valdību vadītāju augstākā līmeņa sanāksmē Milānā 1985.gadā tika pieņemts lēmums svinēt 9. maiju kā “Eiropas dienu”.

Katru gadu maijā visā Eiropā, tajā skaitā Latvijā norisinās dažādi informatīvi pasākumi, kuros valsts iestādes, nevalstiskās organizācijas, ES institūcijas, kā arī ES valstu vēstniecības informē par ES un Latvijas dalību tajās, iepazīstina ar aktuālajiem jautājumiem, prezentē kultūru un valodas dažādību ES, Latvijas iedzīvotāju iespējas ES.

 

 

Mātes diena

 

Labi, silti vārdi ir jāprot pasacīt vienmēr, taču šī diena ir vēl viena iespēja katram pateikties savai mammai par gādību un nesavtīgām rūpēm kopš pirmā dzīves mirkļa līdz pilnbriedam. Tāpēc turpmāk  mazs ieskats Latvijas Mātes dienas (māmiņdiena) vēsturē,  fragmenti no dažādu auto dzejas mātei.

Mātes dienu Latvijā sāka svinēt 1922. gadā, bet ar 1934. gadu tika noteikts, ka šī diena svinama katra maija otrajā svētdienā līdzīgi kā citās Eiropas valstīs. Taču ir arī valstis, kurās Mātes dienu svin citā laikā. Piemēram, Spānijā Mātes diena ir 8.decembrī, kad baznīca godina Jaunavu Mariju – Jēzus Kristus māti. Francijā Mātes dienas svinības ir pēdējā maija svētdienā, ko atzīmē ar kūku, ziediem un kopīgu laika pavadīšanu ģimenē. 1938. gadā pēc prezidenta Kārļa Ulmaņa ierosinājuma Mātes dienu sāka dēvēt par Ģimenes dienu, uzsverot mātes lielo lomu ģimenes pavarda veidošanā un uzturēšanā. Padomju Latvijas laikā šī tradīcija tika aizmirsta, bet šie svētki atkal atjaunoti 1992.gadā.

 

No Tavas saules, Tava siltā, siltā smaida,

Es nezinu, vai kādreiz atteiktos.

Tā tikai cilvēks rīta stundu gaida,

Lai visai dzīvei pateiktos.

/V.Ļūdēns/

 

 

Starptautiskā ģimenes diena

 

Ģimenes diena kā oficiāli svētki Latvijā tiek svinēti salīdzinoši nesen – kopš 2008. gada. Ik gadu šo dienu atzīmē 15. maijā, tajos godinot ģimeni un aicinot iedzīvotājus aizdomāties par tās lielo nozīmi cilvēku ikdienā, attiecībās un dzīvē, kā arī vairāk laika un uzmanības veltīt vecākiem, brāļiem, māsām un bērniem – saviem ģimenes locekļiem. Starptautiskajā ģimenes dienā sabiedrība aicināta rūpēties par ģimenes vērtībām, novērtēt tās nozīmību.

Apvienoto Nāciju Organizācija Starptautisko ģimenes dienu sāka atzīmēt jau pirms 20 gadiem. Ik gadu otrajā maija svētdienā iedzīvotāji tiek aicināti atkārtoti apzināties, ka ģimene ir nozīmīga vērtība mūsu ikdienā un mūsu tuvajiem dažkārt ir nepieciešama uzmanība.

Aicinu ikvienu rūpēties par ģimenes vērtībām un novērtēt tās nozīmību, jo ģimene ir pamats ne tikai valsts attīstībai nākotnē, bet arī pamats kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai.

 

 

Starptautiskā muzeju diena – Muzeju nakts

 

Starptautiskā muzeju diena pasaulē tiek svinēta katru gadu maija vidū. Tās aizsākumi meklējami 1977. gadā, kad ICOM (International Council of Museums) iedibināja šādu tradīciju. Idejas mērķis ir 18.maijā vai, saskaņā ar katras valsts tradīciju, iespējām, paredzamajiem notikumiem, dienās pirms vai pēc šī datuma, rīkot īpašus notikumus, akcijas, atklāt izstādes, ekspozīcijas, ļaut muzeju apmeklēt bez maksas. ICOM Sekretariāts aicina muzeju dienas svinības rīkot uzsverot, ka muzejs ir svarīgs kultūras saziņas līdzeklis, kas bagātina un attīsta sapratni, sadarbību un mieru starp cilvēkiem.

Muzeju nakts ir starptautisks Eiropas mēroga pasākums, kas vienā un tajā pašā laikā notiek gandrīz visu Eiropas valstu muzejos.