Daugavpils
16.vidusskola

Tematiskais stends

Martā atzīmējam…

 

1.martā – Pasaules kaķu diena

2.martā – Zemes diena

4.martā – latviešu dzejniekam Kārlim Veidenbaumam– 155 (1865-1901)                                                       

6.martā – krievu rakstniekam Pjotram Jeršovam-205 (1815-1875)                                                                    

16.martā –latviešu dzejniecei Aspazijai– 155 (1865-1943)

20.martā – Starptautiskā laimes diena

21.martā Pasaules dzejas diena

21.martā – Starptautiskā mežu diena

22.martā – Pasaules ūdens diena

27.martā – Starptautiskā teātra diena

 

Šodien, 1. martā, Pasaules kaķu diena! Apsveicam!
Pavasara pirmajā dienā, proti, 1. martā, kopš 2004. gada tiek svinēta Pasaules kaķu diena! Svētki visiem kaķiem, viņu saimniekiem un visiem, kuriem patīk kaķi!
Kaķi, iespējams, ir populārākie mājdzīvnieki pasaulē. Tiek uzskatīts, ka pasaulē kopā varētu būt ap 600 miljoniem kaķu.
Vispasaules kaķu dienā lasām grāmatas par saviem mīluļiem.

 

20. martā – Starptautiskā laimes diena
Šie ir vieni no visburvīgākajiem svētkiem gadā‒Starptautiskā laimes diena. ANO Ģenerālā Asambleja 2012. gada 28. jūnijā iniciēja šos svētkus ar mērķi atbalstīt ideju, ka tiekšanās pēc laimes ir neatņemama katra cilvēka vēlme uz šīs planētas.
Laimi nedrīkst atlikt uz rītdienu – laimīgam ir jābūt jau šodien!
Kā liecina Ģenerālās asamblejas rezolūcija, valstīm ieteikts svētkus atzīmēt atbilstoši dienas nosaukumam, tostarp ar izglītojošu pasākumu palīdzību. Kāpēc par datumu šai dienai izvēlēts 20.marts, gan īsti nav zināms.

 

21.martā tiek atzīmēta PASAULES DZEJAS DIENA!

Apsveicam visus dzejniekus un dzejas mīļotājus ar šiem radošuma svētkiem!

 

22. marts – Pasaules ūdens diena

Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas iniciatīvas 22. marts ir pasludināts par Pasaules ūdens dienu.
Pasaules ūdens dienu UNESCO aicina atzīmēt, izceļot ar ūdens kvalitāti saistītos jautājumus.

 

27. martā – Starptautiskā teātra diena!
27. martā teātra ļaudis atzīmēs Starptautisko teātra dienu, kuru 1961. gadā izveidoja Starptautiskais Teātra Institūts (International Theatre Institute UNESCO).
Kas ir teātris?
Teātris – mākslas veids, skatuves māksla; mākslas iestāde, kas rīko izrādes. Teātra izteiksmes veids ir skatuviskā darbība, kas, pastāvot abpusējai saiknei starp aktieri un skatītāju katrreiz notiek it kā pirmoreiz. Teātris ir saistīts ar tautas dzīvi, tās vēsturi un kultūru.
Par godu šiem svētkiem tiek organizēti nacionāli un starptautiski pasākumi, īstenotas dažādas aktivitātes. Viena no nozīmīgākajām tradīcijām ir izplatīt Starptautiskās teātra dienas vēstījumu pasaulei, ar kura palīdzību kāda ITI izvēlēta ietekmīga, pasaulē zināma persona dalās savās pārdomās par tematu – teātris kā miera kultūra