Daugavpils
16.vidusskola

Tematiskais stends

Aprīlī atzīmējam… 

1.aprīlī – latviešu rakstniekam Vikam – 80 (1939)

1.aprīlī – krievu rakstniekam Ņikolajam Gogolim – 210 (1809 – 1852)

1.aprīlī – matemātika diena

1.aprīlī – Starptautiskā putnu diena

2.aprīlī – Starptautiskā bērnu grāmatas diena

4.aprīlī – rakstniekam Jānim Širmanim – 115 (1904–1992)

5.aprīlī – dzejniekam Laimonim Vāczemniekam – 90 (1929 – 1998)

7.aprīlī – Pasaules veselības diena

8.aprīlī – latviešu dzejniecei Broņislavai Martuževai – 95 (1924 – 2012)

12.aprīlī- Starptautiskā aviācijas un kosmonautikas diena

14.aprīlī – krievu dramaturgam Denisam Fonvizinam– 275 (1744 – 1792)

15.aprīlī – Pasaules kultūras diena

18.aprīlī – Starptautiskā pieminekļu un ievērojamu vietu diena

21.aprīlī – Pirmās Lieldienas

22.aprīlī –Otrās Lieldienas

21.– 27. aprīlī – Bibliotēku nedēļa

23.aprīlī –angļu dramaturgam un dzejniekam Viljamam Šekspīram – 455 (1564 – 1616)

29.aprīlī – Starptautiskā deju diena

 

 

Starptautiskā bērnu grāmatas diena

 

Pēc Starptautiskās bērnu un jaunatnes literatūras padomes (SBJLP) aicinājuma kopš 1967. gada daudzās pasaules valstīs 2. aprīlis, Hansa Kristiana Andersena dzimšanas diena, ir Starptautiskā bērnu grāmatu diena. Katru gadu kāda no SBJLP dalībvalstīm izvēlas tēmu un uzaicina kādu savas valsts pazīstamu autoru uzrakstīt vēstījumu pasaules bērniem, savukārt mākslinieks zīmē atbilstošu plakātu. Šie materiāli noder publikācijām presē, kā arī tiek pielietoti dažādos pasākumos bibliotēkās grāmatu popularitātes un lasīšanas veicināšanai.

 

 

Es esmu pasaule

 

Es esmu pasaule, un pasaule esmu es

Cauri savai grāmatai

Es varu būt jebkas, kas vien vēlos.

Vārdi un bildes, dzeja un proza

Vediet mani gan uz tālām, gan tuvām vietām.

 

Sultānu un zelta zemēs

Atklāj tūkstoš stāstu.

Lidojoši paklāji, burvju lampas,

Džini, vampīri un Simbads

Stāsta noslēpumus Šeherezādei.

 

Ar katru vārdu un katru lappusi

Es ceļoju cauri laikam un telpai.

Un uz fantāzijas spārniem

Mans gars šķērso zemi un jūru.

 

Jo vairāk es lasu, jo es zinu,

Ka ar savu grāmatu

Es vienmēr būšu

Labākajā sabiedrībā.

(Hani D. El-Masri)

 

 

7.aprīlis – Pasaules Veselības diena

 

No 1950.gada 7. aprīļa visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules Veselības diena. Pasaules Veselības dienas mērķis – atzīmēt Pasaules Veselības organizācijas (PVO) dibināšanas dienu. Šī diena tiek uzskatīta par lielisku PVO iespēju katru gadu pievērst uzmanību veselībai pasaules mērogā. Katru gadu Pasaules Veselības diena ir veltīta kādai konkrētai veselības tēmai.

 

 

23.aprīlis – Pasaules grāmatu diena

 

23.aprīlī tiek svinēta Pasaules Grāmatu un autortiesību diena, kuras mērķis ir godināt autorus, kā arī aicināt cilvēkus pievērsties gan grāmatu lasīšanai, gan rakstīšanai, gan autoru tiesību aizsardzībai. 1995. gadā UNESCO 23. aprīli ir noteikusi par Pasaules Grāmatu un autortiesību dienu.

Mūsu skolas bibliotēka aicina ikvienu klasi dāvināt vienu jaunu grāmatu, lai papildinātu grāmatu krājumu un iesaistītu skolēnus apmeklēt bibliotēku un lasīt. Dāvinātās grāmatas tiks izvietotas atsevišķā plauktā un tās varēs lasīt visi bibliotēkas lietotāji.

 

 

29.aprīlis – Starptautiskā Dejas diena

 

29.aprīlis ir UNESCO organizācijas un CID pasludināta starptautiskā Dejas diena, kuru atzīmē visā pasaulē. Šajā dienā tiek rīkoti dažādi pasākumi ar mērķi popularizēt deju kā radošas izpausmes un relaksācijas veidu. Pasākumu ietvaros tiek nojauktas robežas starp skatītāju un izpildītāju. Kā arī tiek veicināta brīva, radoša un neformāla gaisotne un jaunu mākslas tendenču parādīšanās Latvijas radošo aprindu procesos.