Daugavpils
16.vidusskola

Uzņemšana 10. klasē

 

Noteikumi par kartību un kritērijiem kādā izglītojamie tiek uzņemti 10.-12.klasē 2020./2021. mācību gadā

 

 2020./2021. mācību gadā visā valstī tiks mainīts vidusskolas modelis, pārmaiņas skars 10.klašu skolēnus. Tiks dota iespēja izvēlēties un apgūt tos mācību priekšmetus, kuri ir saistīti ar nākotnes plāniem. Skolēni apgūs pamatkursus visās mācību jomās un 3 izvēlētos padziļinātos kursus (kursu komplektu piedāvājums var tikt precizēts)