Daugavpils
16.vidusskola

Valsts aizsardzības mācība

2017./2018. mācību gads

 

 

22.septembrī mūsu skola piedalījās Bruņoto spēku sacensībās, kurās no mūsu skolas tika sagatavotas 2 komandas pa 6 cilvēki komandā – 11. un 12. klašu skolēni. Kopā no Daugavpils skolām piedalījās 16 skolas. Kopvērtējumā mūsu skola ieņēma  4. vietu. Vislabākie rādītāji mums bija granātas mešanā, šaušanā un šaušanā ar artilērijas lielgabalu. Konkursā piedalījās: A.Puķis, S.Šinkevičs, K.Prokofjeva, E.Saļkovska, A.Kuprijanovs, A.Viļkels, L.Škuts, G.Baranovs, E. Drizlionoks, D.Božko, D.Andrejeva, V.Trubovich.

 

2016./2017. mācību gads

 

 

Intervija ar Valsts aizsardzības mācības skolotāju Valēriju Baranovski

 

1. Cik sen mācāt Valsts aizsardzības mācību Daugavpils 16.vidusskolā?
“Valsts aizsardzības mācību” vadīšanu pārņemu no kolēģa  2016.gada oktobrī.
 
2.Kādi svarīgākie uzdevumi ir nosprausti 2016./2017. mācību gadam?
Es uzskatu, ka galvenais uzsvars jāliek uz patriotisko audzināšanu. To var darīt jebkuras tēmas ietvaros. Viens no galvenajiem patriotiskās audzināšanas elementiem ir Latvijas armijas vēsture mūsu valsts vēstures kontekstā.
 
3. Vai skolēni ar prieku apmeklē šīs nodarbības?
Ar “Valsts aizsardzības mācību” priekšmetu tāda pat situācija, kā ar citiem priekšmetiem – daži nāk ar lielāku prieku, daži ar mazāku.
 
4. Kādi mūsu skolas jaunatnes panākumi spēlē “Jaunie Rīgas sargi“ ?
Diemžēl godalgoto vietu nedabūjām, bet skolēni ļoti centās gan gatavošanās periodā, gan piedaloties spēlē.
 
5. Kādi ir nākotnes plāni?
Turpināt mācīt jaunatni un kopā ar viņiem mācīties pašam! 

 

* * *

 

Kopš 2006.gada Daugavpils 16.vidusskola visā valstī pazīstama ar profesionālo mācību virzienu, parakstīts līgums ar  Iekšlietu ministriju. Specializētajā klasē līdztekus vispārizglītojošajiem priekšmetiem notiek nodarbības ar robežsargiem, kuri dod pamatzināšanas šajā profesijā. Sadarbībā ar robežsargiem tika organizētas ekskursijas uz Valsts robežsardzes koledžu, Pāternieku un Silenes robežkontroles punktiem (Foto prezentācija ).

No 2015./16.mācību gada ieviests jauns mācību priekšmets „Valsts aizsardzības mācība” (mācību saturs), šī programma ir saskaņota ar Aizsardzības ministriju, Rekrutēšanas un jaunsardzes centru un Valsts izglītības satura centru (grani.lv raksts).

Šogad programmu apgūst 69  vidusskolas skolēni.

 Mācību priekšmeta mērķis

Veicināt  izglītojamo  interesi  par dienestu  Nacionālajos bruņotajos spēkos, militāro specialitāšu daudzveidību, pilnveidot  pašvērtējumu un nostiprināt pilsonisko apziņu.

Mācību priekšmeta uzdevumi

Veidot izpratni par valsts aizsardzību un dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos.

Pilnveidot zināšanas un prasmes, kas dod iespēju turpināt izglītību un veidot karjeru valsts aizsardzībā. Attīstīt patriotismu, pilsonisko apziņu, biedriskumu, drošsirdību un fiziskās spējas.

 

* * *

2015.gada 6.novembrī Daugavpils 16 vidusskolā viesojās viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots un Daugavpils 16. vidusskolas absolvents Viktors Dvorjančuks, kurš arī ir izvēlējies savu dzīvi saistīt ar militāro dienestu.

Viesi tikās ar skolēniem, pastāstīja par savu profesiju, atbildēja uz klātesošo jautājumiem. Tikšanās izvērtās ļoti sirsnīga un interesanta. Skolēniem bija iespējams klātienē uzdod interesējošos jautājumus un saņemt profesionālas atbildes, jo daudzi izglītojamie pēc skolas beigšanas vēlas apgūt profesijas, lai varētu dienēt bruņoto spēku struktūrās. Liela loma skolēnu ieinteresētībai nākāmās profesijas izvēli saistīt ar militāro jomu ir arī skolā licencētajai Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programmai, kurā apgūst dažādus mācībus priekšmetu un praktiskas iemaņas un prasmes valsts aizsardzības mācībā.

 

* * *

Vēl skolā aktīvi darbojas jaunsargu pulciņš, kurā no 10 gadu vecuma var piedalīties ikviens zēns vai meitene.

2015.gada 25.novembrī 33 jaunsargu pulciņa dalībnieki piedalījās 309. Daugavpils jaunsargu vienības organizētajā braucienā uz Kara muzeju Rīgā.

Nodarbības Daugavpils 16.vidusskolā notiek katru trešdienu no plkst. 15:00 līdz 17:00 (Jaunsardzes prezentācija).

Daugavpils 16.vidusskolas jaunsardze (video)