Daugavpils
16.vidusskola

Izglītojamo uzņemšana 1.klasē

Iesnieguma veidlapa