Daugavpils
16.vidusskola

Atklātais pasākums “Grāmatu pasaulē”

20. aprīlī plkst. 13:20 Daugavpils 16.vidusskolas aktu zālē notiks atklātais pasākums sākumskolas posmam “Grāmatu pasaulē”.

Tiek aicināti klases audzinātāji un direktoru vietnieki audzināšanas jomā.