Daugavpils
16.vidusskola

Rīgas teātra izrāde skolā

Š.g. 27.aprīlī plkst. 12.30 skolas aktu zālē notiks Rīgas teātra izrāde “Īkstītes jaunie piedzīvojumi”. Tiek aicināti sākumskolas skolēni.