Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola

Metodiskā konference

6.jūnijā skolā notika metodiskā konference. Šajā konferencē pedagogiem tika dota iespēja popularizēt savu pieredzi, parādīt mācību metodes un paņēmienus, kuri motivē skolēnus mācību darbam.

Šogad viens no mācību un audzināšanas darba uzdevumiem skolā bija paaugstināt kvalitatīvu latviešu valodas īpatsvaru apgūstamajos mācību priekšmetos bilingvāli un ārpusstundu darbā, lai sagatavotu skolēnus turpmākās izglītības iegūšanai, tāpēc metodiskās konferences tēma bija  “Valsts valodas izmantošana mācību un ārpusstundu darbā”. Konferences uzdevumi: popularizēt skolotāju pozitīvo pieredzi, veicināt pedagogu profesionālo kompetenču attīstību, pilnveidot latviešu valodas zināšanas un prasmes.

Mūsu pedagogi strādā profesionāli, radoši, viņiem ir vēlme dalīties savā pieredzē. Konferencē uzstājās 9 skolotāji.

Marina Paļčevska, Tatjana Anufrijeva “Matemātiskais ceļojums”

Lilija Grakova “Mēs mīlam Latviju”

Leonarda Krukovska “Dabas stihijas”

Jeļena Markova “Globālās ekoloģiskās problēmas bioloģijas stundās”

Svetlana Rudjko “Mūsu dzīves moto ir cieņa”

Ārija Pauliņa, Laila Romanseviča “Lieldienu tradīcijas”

Aļona Ivanova “Tilti”

 

Paldies par paveikto darbu!

Darīsim katrs, ko spējam un mācīsimies no tā, ko darām!

 

Direktores vietniece Zoja Rodčenko