Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola

Starptautiskais e-Twinning (Erasmus+) projekts ģeogrāfijas jomā “Top 5 monuments in your city!” or Come on, promote your city!” (“Nāc, apdziedi savu pilsētu!”)

Daugavpils 16.vidusskola šajā mācību gadā realizē starptautisko  e-Twinning (Erasmus+) projektu “Nāc, apdziedi savu pilsētu!”.

Projekta galvenie mērķi:

  • padziļināt skolēnu zināšanas ģeogrāfijā, it sevišķi novadpētniecības un kultūras jomā;
  • uzlabot angļu valodas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes, lai veidotu saikni ar vienaudžiem no citām valstīm;
  • veidot videoblogus (VLOG), kas iepazīstinātu ar dzimtās pilsētas kultūrvēsturiskajiem un arhitektūras objektiem, kā arī ar vispopulārākajiem un izcilākajiem pieminekļiem partneru valstīs. (Mūsu partneri šogad ir komandas no Ukrainas un Turcijas.)
  • popularizēt pilsētu tūristu piesaistei.

Projekta gaidāmie rezultāti: VLOG publikācijas Twinspace.

Projekta autore ir ģeogrāfijas skolotāja Svetlana Rudjko, kura īsteno to kopā ar direktora vietnieci izglītības jomā, matemātikas skolotāju Regīnu Urbanoviču un Daugavpils 16. vidus-skolas Jauno Ģeogrāfu Kluba dalībniekiem (8. un 10. kl.).

Cik bieži jums bija nācies iepazīstināt ārzemju viesus ar mūsu dzimtās pilsētas ievērojamākajām vietām? Mēs nolēmām sākt ar pašu vienkāršāko uzdevumu, t.i., izveidot mūsu pilsētas pieminekļu topu. Projekta dalībnieki pēta savu pilsētu un iepazīstina ar arhitektūras pieminekļiem savus projekta partnerus, apmainoties ar informāciju un radot kopīgu videoblogu.

Skolas projektu nedēļas laikā (4.02.– 8.02.2019.) mēs izveidojām mūsu pilsētas 5 populārāko pieminekļu sarakstu; sadarbojāmies ar e-Twinning Nacionālā projekta partneriem no Jaunjelgavas, tiekoties Jēkabpils mežaparkā. Mēs izveidojām informāciju par sevi,  projekta logo, prezentāciju par mūsu skolu, spēles un vingrinājumus par projekta tēmu, VLOGu par mūsu pilsētas kultūrvēsturiskajiem un artobjektiem, lai piedāvātu to mūsu ārzemju partneriem. Paveiktais darbs ir atspoguļots e-Twinspace projekta lapās un žurnālā.

 

Sagatavoja Svetlana Rudjko, e-Twinning projekta autore
un vadītāja, ģeogrāfijas un dabaszinības skolotāja