Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola

Latviešu valodas mozaīka “Raiba, raiba valodiņa”

Š.g. 4.aprīlī mūsu skolā notika Latviešu valodas mozaīka mazākumtautību skolu 7.-8.klašu skolēniem “Raiba, raiba valodiņa”, kurā piedalījās 9 pilsētas skolu lietpratēju komandas. Aktu zālē visus dalībniekus sveica mūsu skolas vokālais ansamblis ar dziesmu „Meitenes vēl pasakām tic” (vadītāja Lilija Grakova). Tad sākusies aktīva darbība.

Noklausījušies instrukciju par darba gaitu un saņēmuši komandu kartes, skolēni devās ceļojumā pa piecām darba stacijām, kurās bija jāpilda dažādi uzdevumi par tēmu „Pavasaris”. Aktīvi un kreatīvi darbojoties, viņiem bija iespēja pārbaudīt savas latviešu valodas prasmes: klausīšanos, lasīšanu, valodas lietojumu, rakstīšanu un runāšanu. Izrādās, ka nav tik vienkārši atbildēt uz jautājumiem pēc pasakas noklausīšanās, darināt salikteņus un atšķirt homonīmu nozīmes. Ir jābūt uzmanīgiem. Skolēni izmēģināja sevi rakstnieka lomā, veidojot tēlainu pavasara aprakstu un atjaunojot dzejoli, kā arī apliecināja, ka ir prasmīgi oratori.

Visām komandām veicās labi, skolēni pierādīja, ka ir zinoši un prasmīgi, tomēr jebkurā konkursā ir uzvarētāji. Grūtā cīņā 1.vietu ieguva Saskaņas pamatskolas komanda, 2.vietu – J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas komanda, 3.vietu – Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja komanda.

Izsakām pateicību visiem skolēniem par piedalīšanos pasākumā. Paldies Daugavpils 16.vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājiem par konkursa organizēšanu un novadīšanu! Paldies skolas vadībai par sniegto atbalstu!

 

Sagatavoja Anželika Anufrijeva, latviešu valodas un literatūras MK vadītāja