Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola

4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

4.maijs – diena, kas mainīja Latvijas likteni: Latvijas PSR Augstākajā Padomē pieņēma tautas izsapņotu lēmumu – Deklarāciju Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Par deklarāciju nobalsoja 138 deputāti. No 1990. gada 4.maija LPSR kļuva par Latvijas Republiku.

Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienas priekšvakarā, 3.maijā, mūsu skolā notika koncerts, kurā piedalījās skolēni un skolotāji. Pasākumā skanēja latviešu dziesmas, latgaliešu un latviešu tautasdziesmas, varēja baudīt gan mūsdienīgu mūziku, gan mūsu senču muzikālo mantojumu. Koncertā uzstājās skolas koris, 3.klašu skolēnu ansamblis, meiteņu trio no 7.klases, puišu duets no 10.klases, skolas tradicionālās mūzikas ansamblis, kura spēlē un dzied gan skolēni, gan skolotāji.

Paldies skolēniem un skolotājām L.Grakovai, D.Balalaikinai, J.Grāvītei par tik brīnišķīgu dāvanu, par viņu skaistajām balsīm, kas sniedza baudu un uzlaboja garastāvokli ikvienam klausītājam.