Daugavpils
16.vidusskola

Arhīvi par mēnesi novembris, 2019

Pirmā tikšanās ar projekta partneriem Vācijā

No 01.09.2019. līdz 31.08.2021. Daugavpils 16. vidusskolā tiek īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” (Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_1).

Projekta “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” ietvaros no 17. līdz 21.novembrim Barntrupas pilsētas ģimnāzijā notika pirmā tikšanās ar projekta partneru skolām no Latvijas, Čehijas, Grieķijas, Itālijas un Vācijas. Mūsu skolu pārstāvēja direktores vietniece izglītības jomā Aļona Proščenko, angļu valodas skolotāja Jeļena Abramova un projekta koordinatore Jeļena Sardiko. Lasīt tālāk…

Sporta deju sacensības “Dinaburgas kauss”

Apsveicam

 

Arturu Hodaņonoku 2.a, Sofiju Stoli 2.a, Sanitu Eisaku 5.c ar iegūto 2. vietu un Maksimu Bojarovu 4.c, Nikoļetu Kaufmani 4.b, Aleksandru Navickaiti 4.b, Arturu Jodčiku 2.c, Varvaru Žukovsku 2.a ar iegūto 3. vietu sporta deju sacensībās  Dinaburgas kauss”!

Paldies skolotājai Marinai Meduņeckai par skolēnu sagatavošanu sacensībām!

Daugavpils pilsētas skolēnu sporta spēļu sacensības volejbolā

Apsveicam

16. vidusskolas komandu ar izcīnīto 3.vietu Daugavpils pilsētas skolēnu sporta spēļu sacensībās volejbolā!

Komandas sastāvā: Vladislavs Ovčiņņikovs (7.b), Konstantins Vasjukevičs (7.b), Danila Mironovs (7.c), Daniels  Zaicevs (7.a), Arturs Kolosovskis (6.a), Arturs Tumanovs (6.b), Maksims Petkevičs (5.b).

Latvijas Republikas Neatkarības proklamēšanas 101.gadadienai veltīts pasākums

Š.g. 18.novembrī mūsu skolas koris piedalījās Latvijas Republikas Neatkarības proklamēšanas 101.gadadienai veltītā pasākumā, kas norisinājās Vienības laukumā.

Pasākumu atklāja profesionālā pūšamo instrumentu orķestra „Daugava” koncerts. Turpinājumā, sveicot visus svētkos un uzsverot katra lomu un nozīmi Latvijas labklājības veicināšanā, pilsētas iedzīvotājus uzrunāja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš. Plkst. 21.00 tradicionāli skanēja Latvijas Valsts himna, ko šogad kopā ar pilsētas iedzīvotājiem dziedāja Daugavpils 16. vidusskolas un Daugavpils 12. vidusskolas koru dalībnieki. Tālāk svinīgā un patriotiskā noskaņojumā visi devās baudīt svētku salūtu Daugavmalā.

Paldies mūsu skolas 5.-12. klašu kora dalībniekiem un tā vadītājai Lilijai Grakovai par piedalīšanos pilsētas svētku pasākumā!

Sagatavoja skolas avīzes redakcija

 

Ekskursija uz Daugavpils pilsētas pašvaldības policiju

13.novembrī 4.c klases skolēni devās ekskursijā uz Daugavpils pilsētas pašvaldības policiju, kur  iepazinās ar tās darbu. Policijas darbinieki pastāstīja par profesionālās darbības virzieniem: likumpārkāpumu profilaksi; sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanu; palīdzības sniegšanu valsts policijai jautājumos, kas saistīti ar sabiedrības drošību un noziedzības apkarošanu; lēmumu pieņemšanu un rīkošanos nozieguma novēršanai gadījumos, kad saņemta informācija par iespējama nozieguma sagatavošanu. Policijas darbinieki  īsteno patrulēšanu pilsētā, fiksē administratīvus pārkāpumus, strādā ar nepilngadīgajām personām un pieaugušajiem. Lasīt tālāk…

Iniciatīva “Latvijas skolas soma”16.vidusskolā: izrādes “Apķērīgā mīlniece” apmeklējums

2019.gada 15.novembrī iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 9.-12.klašu skolēni devās uz Daugavpils teātri, lai iepazītu teātra mākslu un tās īpatnības, paaugstinātu savu kultūras līmeni un paplašinātu redzesloku. Lasīt tālāk…

Iniciatīva “Latvijas skolas soma”16.vidusskolā: deju izrādes “Čipolīno” apmeklējums

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 14. novembrī 4.c klases  skolēni apmeklēja Daugavpils teātri, kurā noskatījās deju izrādi “Čipolīno” (pēc Džani Rodari pasaku motīviem). Daudziem tas bija pirmais teātra apmeklējums dzīvē, un mēs zinām, ka pirmais iespaids ir svarīgs. Lasīt tālāk…

LJĢS Latgales regiona konkurss “Daba starp tropu lokiem”

 Apsveicam

 

8.b klases skolnieci Kseniju Cvetinsku ar iegūto  2.vietu Latgales Jauno ģeogrāfu skolas konkursā “Daba starp tropu lokiem”

Paldies skolotājai Svetlanai Rudjko par skolnieces sagatavošanu konkursam.

Latvijai 101

Mācību kurss “Radošuma un inovāciju ieviešana mācībās” Barselonā

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts “Skolas izglītības kvalitātes paaugstināšana un pedagogu labā prakse skolēnu caurviju kompetenču attīstībā ” Nr.2019-1-LV01-KA101-060312

 Daugavpils 16.vidusskolas ģeogrāfijas un dabaszinātņu skolotāja Svetlana Rudjko no 4. līdz 9.novembrim apmeklēja mācību kursu “Integrating Creativity and Innovation into Teaching” (“Radošuma un inovāciju ieviešana mācībās”), kas notika Barselonā (Spānijā), par ko arī ieguva sertifikātu. Šis kurss tika izveidots skolotājiem, lai sniegtu iespēju apzināties, kā pielietot jaunrades metodes un inovatīvus lēmumus savā stundā. Mācībās piedalījās skolotāji no 5 valstīm: Dienvidāfrikas, Vācijas, Rumānijas, Igaunijas un Latvijas. Mēs esam guvuši praktisku pieredzi,  kā attīstīt skolēnu mīkstās iemaņas, kritisko un radošo domāšanu, kā lietderīgi izmantot  IKT izglītībā. Lasīt tālāk…