Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola

Pirmā tikšanās ar projekta partneriem Vācijā

No 01.09.2019. līdz 31.08.2021. Daugavpils 16. vidusskolā tiek īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” (Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_1).

Projekta “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” ietvaros no 17. līdz 21.novembrim Barntrupas pilsētas ģimnāzijā notika pirmā tikšanās ar projekta partneru skolām no Latvijas, Čehijas, Grieķijas, Itālijas un Vācijas. Mūsu skolu pārstāvēja direktores vietniece izglītības jomā Aļona Proščenko, angļu valodas skolotāja Jeļena Abramova un projekta koordinatore Jeļena Sardiko.

Visās dienās notika aktīvs darbs. Projekta dalībnieki prezentēja savu skolu, iepazīstināja ar savas valsts izglītības sistēmu, vācu skolotāji dalījās pieredzē darbā ar jaunajām informācijas tehnoloģijām, tika apmeklētas atklātās stundas dažādos mācību priekšmetos – vācu valodā, mūzikā, mākslā, teātrī un latīņu valodā. Tā kā projekta mērķis ir uzņēmējdarbības kompetenču attīstīšana, projekta partneri apmeklēja vācu mašīnbūves uzņēmumu KEB, ar kuru pilsētas ģimnāzija cieši sadarbojas.

Sveicot dalībniekus un uzņemot tos Rathausā, projekta nozīmīgumu apstiprināja Barntrupas mērs. Svinīgā gaisotnē tika pacelts projekta karogs kā projektā iesaistītu skolu sadarbības un draudzības apliecinājums.

Projekta partneriem bija arī iespēja iepazīt Vācijas kultūru, tradīcijas, vēsturi, apmeklēt Barntrupas un Detmoldas ievērojamākās vietas.

Barntrupas ģimnāzijas skolotāji un skolēni ieguldīja lielu darbu, organizējot tikšanos augstākā līmenī.

Nākamā tikšanās ar projekta partneriem – skolēniem un skolotājiem – tiek plānota Latvijā, Daugavpils 16.vidusskolā, februārī.

Daugavpils 16.vidusskolas Erasmus+ programmas projektu «Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv, sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja:

 Daugavpils 16.vidusskolas projekta koordinatore Jeļena Sardiko,

direktores vietniece izglītības jomā Aļona Proščenko