Daugavpils
16.vidusskola

Arhīvi par mēnesi februāris, 2020

61.valsts ķīmijas olimpiāde (2.posms)

Apsveicam

 

9.a klases skolnieku Imantu Zvīdri un 11.klases skolnieku Andreju Terehovu ar iegūto atzinību 61.valsts ķīmijas olimpiādē (2.posms)!

Paldies skolotājai Jeļenai Markovai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Pilsētas sporta deju sacensības “Draugu lokā”

Apsveicam

 

Valēriju Meduņecki (12.), Viktoriju Krilovu (2.a), Sanitu Eisaku (5.c), Aleksandru Navickaiti (4.b), Maratu Belašovu (3.c), Sofiju Stoli (2.a), Arturu Hodaņonoku (2.a), Maksimu Bojarovu (4.c), Nikoļetu Kaufmani (4.b), Darju Smirnovu (1.b), Aleksandru Navickaiti (4.b), Arinu Aedmu (1.b) ar iegūto 1. vietu,

Karinu Osipovu (3.b), Kristīnu Šelleri (3.b) ar iegūto 2. vietu,

Denisu Variboku (2.c), Karinu Osipovu (3.b), Sofiju Poļetajevu (5.c), Varvaru Žukovsku (2.a), Arturu Jodčiku (2.c) ar iegūto 3. vietu pilsētas sporta deju sacensībās Draugu lokā”!

Paldies skolotājai Marinai Meduņeckai  par skolēnu sagatavošanu sacensībām!

Erasmus+ projekta partneru tikšanās Daugavpils 16.vidusskolā

No 01.09.2019. līdz 31.08.2021. Daugavpils 16. vidusskolā tiek īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” (Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_1).

Erasmus+ projekta “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” ietvaros no 2020. gada 17.februāra līdz 23.februārim Daugavpils 16.vidusskolā notika otrā projekta dalībnieku tikšanās, kurā piedalījās partneri no Čehijas, Grieķijas, Itālijas, Vācijas, Daugavpils 15.vidusskolas, mūsu skolēni un skolotāji.

Projekta dalībniekus laipni sagaidīja Daugavpils pilsētas domē un pastāstīja par pilsētu, tās vēsturi, izglītības un uzņēmējdarbības iespējām jauniešiem. Skolā viesus sirsnīgi sagaidīja skolas direktore Olga Dukšinska, vokālais ansamblis un tautas deju kolektīvs. Projekta dalībnieki jautri iemācījās  dažādus vārdus latviešu valodā. Lasīt tālāk…

Absolventu vakars

8.februārī skolā notika   Absolventu vakars. Tā ir diena, kad atkal var satikt savus klasesbiedrus un skolotājus. Šajā vakarā absolventi kavējas atmiņās par aizgājušajiem skolas gadiem. Skola vienmēr ir  vieta, kur laimīgi ir bijuši visi. Ir tik jauki atkal atnākt uz savu klasi, nokļūt draugu lokā, uzzināt, ko sasnieguši klasesbiedri. Skolā ir izveidojusies tradīcija, ka īpaši atceramies klases, kuras skolu beigušas pirms pieciem, desmit, piecpadsmit, divdesmit  gadiem.  Ir patīkami, ka skolas absolventi neaizmirst savu skolu!

Sagatavoja skolas avīzes redakcija

Lasīt tālāk…

Projektu nedēļa “Es pasaulē, pasaule manī”

Mūsu skolā februāris ir pētniecības un radošuma mēnesis. Šogad no 3.februāra līdz 7.februārim notika projektu nedēļa, kuras tēma “Es pasaulē, pasaule manī”. Projektu nedēļas mērķis bija iemācīt skolēniem apgūt pētnieciskā darba pamatprasmes un iemaņas; attīstīt skolēnu radošās spējas, mācīšanās un sadarbības prasmes; veidot mācīšanās motivāciju un skolēnam atbilstošu vērtību izjūtu, ietverot katra skolēna darbību, viņa pieredzi, domas un intereses. Projektu nedēļas sasniedzamais rezultāts: dot iespēju izpausties un iegūt zināšanas skolēnam pieņemamā formā, ļaujot apmierināt katra individuālās vajadzības. Lasīt tālāk…

70.Valsts matemātikas olimpiāde (2.posms)

Apsveicam

 

7.a klases skolnieku Germanu Mikulovu ar iegūto 2.vietu un 8.a klases skolnieku Aleksandru Ziļu ar iegūto 3.vietu 70.Valsts matemātikas olimpiādē (2.posms)!

Paldies skolotājām Regīnai Urbanovičai, Alīnai Boleiko, Natālijai Privaļihinai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

„Mācīties vienam no otra – veidot nākotni”. Tikšanās ar projekta partneriem Latvijā

No 01.09.2019. līdz 31.08.2021. Daugavpils 16. vidusskolā tiek īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” (Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_1).

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekta “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” (Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_1) ietvaros  no 2020. gada 17.februāra līdz 23.februārim Daugavpils 16.vidusskolā notiks otrā partneru tikšanās ar skolēniem un skolotājiem no Latvijas, Čehijas, Grieķijas, Itālijas un Vācijas. Projekta programmas ietvaros dalībnieki iepazīs skolas vidi un ievērojamākās vietas mūsu pilsētā un Rīgā. Lasīt tālāk…

Baseinu darba laiks

Daugavpils 16.vidusskolas vadība informē, ka 17.02.2020. atsāk darbu skolas baseins.

Iniciatīva „Latvijas skolas soma” 16.vidusskolā: Daugavpils Novadpētniecības muzeja apmeklējums


Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” ietvaros š.g. 5. februāri 7.c klases skolēni apmeklēja radošo darbnīcu “Esmu tekstildizaineris” Daugavpils Novadpētniecības muzejā. Pasākuma mērķis bija rosināt interesi par savu pilsētu, cieņu pret cilvēkiem, kas šeit dzīvo un strādā, attīstīt radošas spējas, pilnveidot skolēnu prasmes strādāt grupā un individuāli, sadarboties. Lasīt tālāk…

Projekta „Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs?” aktivitātes

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs? ARE WE REALLY SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA?” Nr.2019-1-TR01-KA229-074760_3.

Erasmus+ programmas ietvaros 9., 11. un 12. klases skolēni kopā ar direktori Olgu Dukšinsku un angļu valodas skolotāju Žannu Špoģi projektu nedēļas laikā aktīvi darbojās pie projekta „Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs?”.

Ar radošu pieeju un kreatīvām idejām, lai veiksmīgāk piedalītos starptautiskajā projektā, tika ieplānota digitālo spēļu un elektronisko grāmatu par vispopulārākajiem sociālajiem tīkliem veidošana, intervija ar psihologu un aptauja. Lasīt tālāk…