DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

„Mācīties vienam no otra – veidot nākotni”. Tikšanās ar projekta partneriem Latvijā

No 01.09.2019. līdz 31.08.2021. Daugavpils 16. vidusskolā tiek īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” (Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_1).

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekta “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” (Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_1) ietvaros  no 2020. gada 17.februāra līdz 23.februārim Daugavpils 16.vidusskolā notiks otrā partneru tikšanās ar skolēniem un skolotājiem no Latvijas, Čehijas, Grieķijas, Itālijas un Vācijas. Projekta programmas ietvaros dalībnieki iepazīs skolas vidi un ievērojamākās vietas mūsu pilsētā un Rīgā.

Galvenais projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības izglītību, tāpēc tiek plānotas aktivitātes, kas virzītas uz uzņēmēja pamatprasmju pilnveidošanu. Skolēniem būs iespēja sadarboties ar jauniem uzņēmējiem, iepazīt labas prakses pieredzi, piedalīties dažādās darbnīcās gan skolā, gan pilsētā.  Vidusskolas skolēni iegūs teorētiskas zināšanas par uzņēmuma dibināšanu un praktiski izmantos tās, veidojot savus uzņēmumus.

Mēs ceram uz pilnvērtīgu sadarbību, novēlam visiem projekta dalībniekiem pozitīvas emocijas, mūsu partneriem patīkamu uzturēšanos mūsu pilsētā un Latvijā.

Sagatavoja projekta koordinatore Jeļena Sardiko