Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola

Projektu nedēļa “Es pasaulē, pasaule manī”

Mūsu skolā februāris ir pētniecības un radošuma mēnesis. Šogad no 3.februāra līdz 7.februārim notika projektu nedēļa, kuras tēma “Es pasaulē, pasaule manī”. Projektu nedēļas mērķis bija iemācīt skolēniem apgūt pētnieciskā darba pamatprasmes un iemaņas; attīstīt skolēnu radošās spējas, mācīšanās un sadarbības prasmes; veidot mācīšanās motivāciju un skolēnam atbilstošu vērtību izjūtu, ietverot katra skolēna darbību, viņa pieredzi, domas un intereses. Projektu nedēļas sasniedzamais rezultāts: dot iespēju izpausties un iegūt zināšanas skolēnam pieņemamā formā, ļaujot apmierināt katra individuālās vajadzības.

   Kas ir logo? Kāda nozīme ir ietverta  Daugavpils pilsētas   logo? Kādi ir mūsu pilsētas simboli? To pētīja 2.b klases skolēni. Arī viņi zīmēja, krāsoja pilsētas simbolu attēlus. Skolēni piedalījās ekskursijā Ceļojums pa pilsētu ar tramvaju”, kuras laikā viņiem bija iespēja iepazīties ar Daugavpils vēsturi un ievērojamākajām vietām: pilsētas vēsturisko centru, Baznīcu kalnu, Cietoksni. Viņi uzzināja daudz interesantu faktu un izbaudīja neaizmirstamu braucienu neparastajā tramvaja vagonā – retro tramvajā.

4.c klases projekta tēma bija “Es ģimenē, skolā, pilsētā, valstī”. Pētījuma mērķis: izpētīt un apzināties savu vietu plašajā pasaulē, dziļāk izprast savas ģimenes, skolas, pilsētas, novada un valsts lomu katra dzīvē un personības attīstībā. Veicot pētījumu, skolēni uzzināja daudz jauna un interesanta par sevi, savu ģimeni, pilsētu un valsts kultūrmantojumu, turklāt tas notika brīvā un radošā gaisotnē. Viņiem bija iespēja paskatīties uz daudzām lietām no dažādiem skatapunktiem. Skolēni labāk sāka izprast mācīšanās jēgu un būtību – mācīšanās nevis skolai, skolotājiem un vecākiem, bet gan sagatavošanās dzīvei, apzinīgai darbībai.

7.c klases projekta rezultāts – noformētas kolāžas, izveidotas Powert Point  prezentācijas, apmeklēta darbnīca Daugavpils muzejā “Esmu tekstildizaineris”, darbs prezentēts skolas  zālē. Skolēni strādāja ar interesi, ieguva jaunas zināšanas par Daugavpils uzņēmumiem, iespējām sevi pilnveidot. Viņi pilnveidoja savas digitālās prasmes (drukāt, atrast informāciju, veidot prezentācijas), attīstīja radošas spējas muzeja darbnīcā “Esmu tekstildizaineris “, pārvarēja savas bailes uzstāties citu cilvēku priekšā, prezentējot darba produktu skolas zālē. Skolēni strādāja grupās, sadarbojās, palīdzēja viens otram.

Agrāk vai vēlāk ikviens aizdomājas, kas viņš ir? Kāds ir cilvēka uzdevums šajā dzīvē? Ko pasaule var dot man, un ko es varu dot pasaulei. Mēs atnākam uz šo pasauli, lai uzzinātu, iegūtu, kā arī to pilnveidotu un uzlabotu. Dariet to, ko varat, vienkārši esiet pozitīvi noskaņoti šai pasaulei. Darīt labu var dažādos veidos: strādāt uzņēmumos, pacelt zemē nosviestu papīru un izmest to miskastē, piedāvāt vietu transportā vecākam cilvēkam, censties saglabāt jaunas mēbeles skolā, kurā mācies. Tāpēc 8.a klases skolēni nolēma noformēt kolāžas par šo tēmu un izvietot tos trešā stāva gaitenī.

9.klases kārtoja trīs izmēģinājuma eksāmenus: matemātikā, angļu valodā, vēsturē. Skolēni iemācījās dejot valsi. Gatavoja priekšnesumu pēdējā zvana un izlaiduma pasākumiem.

12.klase cītīgi mācījās, notika konsultācijas matemātikā, angļu valodā un latviešu valodā. Skolēni mācījās dejot valsi. Izveidota filma “Es – topošais absolvents”.

10.klases skolēni strādāja pie zinātniski pētnieciskā darba (ZPD) izstrādes. Skolēni uzzināja, kā raksta ZPD, kādi ir izstrādes posmi, kā formulēt darba mērķi, uzdevumus, kādas ir ZPD noformēšanas prasības utt. Ņemot par paraugu ZPD vadlīnijas, skolēni izgatavoja un prezentēja bukletu, kurā īsi un kodolīgi izklāstīja ZPD izstrādes procesu. Vissvarīgākais uzdevums ir izvēlēties interesantu tēmu, lai ZPD rakstīšanas process būtu aizraujošs un produktīvs. Skolēniem vēl ir liels darbs priekšā, lai veicas!

11.klases skolēni Svetlanas Rudjko un Regīnas Urbanovičas vadībā strādāja ar starptautiskiem e-Twinning projektiem: “VALUES MAKING US VALUABLE”, “GENERATION@SCHOOL”,  “Mysterious World of Geometric Shapes in Pictures”. Projektu galvenie mērķi ir padziļināt zināšanas ģeogrāfijā, kultūras jomā un matemātikā, uzlabot angļu valodu un komunikāciju tehnoloģijas pielietošanas prasmes, lai izveidotu  saikni ar vienaudžiem no citām valstīm, iemācīties strādāt komandā. Dalībnieki projekta laikā sagatavoja  albumus, web2 materiālus, prezentācijas, dienasgrāmatas, plakātus, dzejoļus, pasakas, paplašināja redzējumu par citām valstīm un kultūrām, novērtēja to, kā mūs vieno visas universālās vērtības un kāda ir to nozīme, uzlaboja savas angļu  valodas un komunikācijas prasmes.

Daļa 9.,11.,12. klašu skolēnu Žannas Špoģes un Olgas Dukšinskas vadībā strādāja ar Erasmus+ projektu “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs?” ARE WE REALLY SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA? Projekta mērķis ir iemācīt skolēniem apgūt pētnieciskā darba pamatprasmes. Veicināt skolēnu atbildīgu attieksmi attīstības izglītības jautājumos, attīstīt skolēnu radošās un sadarbības prasmes, strādājot komandā. Projekta rezultāts ir spēle Kahoot,  īsfilma  par studentu sociālo mediju izmantošanu, e-grāmatu veidošana par digitāliem mācību līdzekļiem, mācīšanās platformām.

Skolēni strādāja ļoti produktīvi, bija radoši. Paldies visiem skolēniem un darbu vadītājiem par radošām idejām un veiksmīgi paveikto darbu.

Skolas avīzes redakcija