Daugavpils
16.vidusskola

Arhīvi par dienu 08-02-2021

PuMPuRS

Skolēnu individuālais atbalsts attālināti un klatienē

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

 

2020./2021. mācību gada otrajā semestrī ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) ietvaros Daugavpils 16. vidusskolas pedagogi turpina sniegt individuālās  konsultācijas četrpadsmit 5.-9. klašu skolēniem, izmantojot elektroniskos saziņas rīkus (e­klasi, mobilo aplikāciju WhatsApp, Skype, ZOOM, e-pastu).  Konsultāciju laikā veiksmīga atbalsta sniegšanai tiek izmantoti dažādi mācību līdzekļi un digitālie resursi: mācību  grāmatas,  darba burtnīcas, uzdevumi.lv , soma.lv, YouTube u.c. Lasīt tālāk…