Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola

Erasmus+ kursi Itālijā

Šī gada augustā Itālijā (Romā) starptautiskā Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta “Skolas izglītības kvalitātes paaugstināšana un pedagogu labā prakse skolēnu caurviju kompetenču attīstībā”  (Nr.2019-1-LV01-KA101-060312) ietvaros Daugavpils 16.vidusskolas direktore  Olga Dukšinska, angļu valodas skolotājas Žanna Špoģe un Nadežda Dzalbe  apmeklēja tālākizglītības kursus “Radošuma attīstīšana un priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas novēršana: pasākumi integrācijai un starpkultūru izglītībai”. Tajos piedalījās pedagogi no Rumānijas, Slovēnijas, Spānijas, Grieķijas, Polijas un Latvijas.

Pirmajā dienā, izmantojot radošas spēles un pildot uzdevumus grupās, notika iepazīšanās ar citu valstu dalībniekiem. Kursu laikā, darbojoties jauktās grupās, dalībnieki izveidoja projekta logo, uzzināja par izglītības sistēmu Itālijā, atrada interesantas un tūristiem nezināmas vietas Romā, iegaumēja citu dalībnieku vārdus un atrada kopīgu dziesmu. Katras dalībskolas komanda uzstājās  ar prezentāciju par savu valsti, pilsētu, izglītības sistēmu un savu skolu. Mēs ar interesi klausījāmies kolēģu stāstījumus par Rumānijas, Slovēnijas, Spānijas, Grieķijas, Polijas vēstures, kultūras un izglītības jautājumiem, arī skatījāmies filmas un prezentācijas par mūsdienīgu pieeju mācību un audzināšanas procesam skolā, par cilvēku attiecībām, aizspriedumiem, stereotipiem starp Eiropas nācijām un toleranci. Katram bija iespēja izteikt savu viedokli un aktīvi darboties grupās.

Pedagoģi dalījās savā pieredzē, klausījās pasakas citu dalībvalstu valodās, veidoja izrādes par dažādiem konfliktu risināšanas veidiem, piedalījās interaktīvajās spēlēs un diskusijās par skolas komandas sadarbību. Kursu dalībnieki tika aizkustināti, zīmējot kara un miera ainas, kuras tika ilgi apspriestas. Visus pielietotos metodiskos paņēmienus skolotāji varēs izmantot mācību un audzināšanas stundās. Dalībniekiem no Latvijas bija svarīgi arī uzzināt, kā citās valstīs strādā ar skolēniem, kuri grib priekšlaicīgi pārtraukt mācības skolā, jo Daugavpils 16. vidusskolas pedagogi darbojas projektā „PuMPuRS”.

Erasmus+ projekta ietvaros dalībnieki apmeklēja Vatikāna muzeju un baziliku, Kolizeju,  seno Romas pilsētu, Tivoli, kur varēja apskatīt Villas d’Este pili un dārzus ar tās majestātiskajām strūklakām. Romas mandarīnu dārzā komandas prezentēja savas valsts tautas tērpus, kultūru un tradicionālos ēdienus, izmantojot spēles, mīklas, uzdevumus, kā arī apbrīnoja Romas panorāmu. Mācoties strādāt ar skolēniem neformālā vidē, mēs apmeklējām botānisko dārzu, kurā tika organizētas aktivitātes, saistītas ar iekļaušanu un starpkultūru šoku, kā arī dalībnieki novadīja interesantas mācību stundas dabā.  

Šis brauciens noteikti bija ļoti vērtīgs ikvienam no mums. Kursos ir iegūta liela pieredze darbam skolā. Mūsu skolas komanda nodibināja ciešus kontaktus ar kolēģiem no Rumānijas, Slovēnijas, Spānijas, Grieķijas un Polijas.

Sagatavoja Daugavpils 16.vidusskolas pedagogu komanda