Daugavpils
16.vidusskola

Arhīvi par dienu 23-12-2021

Apsveikums Ziemassvētkos!

Jaunsargu nodarbības Daugavpils 16.vidusskolā

2021./2022. mācību gada Daugavpils 16.vidusskolā turpinās Jaunsargu nodarbības, kuras apmeklē 15 skolēni no dažādām klasēm. Nodarbības notiek katras nedēļas otrdienās no plkst.15:30 līdz plkst.17:05.

Jaunsargu interešu izglītības programmas  mērķis ir attīstīt dzīvei modernā sabiedrībā nepieciešamās prasmes un iemaņas,veicināt jaunatnes mērķtiecīgu izglītošanos valsts aizsardzības jomā, patriotismā, pilsoniskās apziņas veidošanā, biedriskuma, drošsirdības, disciplīnas veidošanā un fizisko spēju pilnveidošanā. Programmā var piedalīties jebkurš skolas jaunietis vecumā no 10 līdz 21 gadam. Līdz ar kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanu arī interešu izglītībā bērni un jaunieši attīsta un nostiprina valstiskuma apziņu un piederības izjūtu Latvijai, mācās uzņemties atbildību par sevi, savu ģimeni, kopienu un valsti, kā arī attīsta ne tikai intelektuālās, bet arī fiziskās spējas. Lasīt tālāk…

Ziemassvētku apsveikums