Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola

Pašpārvalžu izglītojošais cikls „Veselība”

2022.gada 12. janvārī projekta “Iesaisties, dari un radi Daugavpilī” ietvaros notika pašpārvalžu izglītojošā cikla “Veselība” tiešsaistes nodarbības. Tajās piedalījās arī Daugavpils 16. vidusskolas skolēnu parlamenta dalībnieki: Sofja Poļetajeva (7.c), Polina Martinkeviča (7.c), Jeļizaveta Mikuļčika (8.a), Veronika Kazakeviča (9.a), Olesja Bogdane (9.a).

Pasākuma laikā dalībniekiem bija iespēja iedziļināties jauniešu veselības jautājumos. Skolēni noklausījās lekcijas “Reproduktīvā veselība” (lektore sertificēta ginekoloģe Karlīna Elksne),  „ Atkarības. Kas būtu, ja būtu?” (lektors klīniskais psihologs Elvis Dudarevs), „Mobings” (lektors psihologs Mārtiņš Roberts Stabiņgis). Pēc katras lekcijas notika darbs grupās. Tajās dalībnieki diskutēja par reproduktīvas veselības izaicinājumiem un iespējām, atkarībām un to ietekmi uz jauniešu veselību, par verbālo agresiju starp jauniešiem. Ko pašpārvalžu dalībnieki var darīt savā skolā, lai aktualizētu šos jautājumus skolēnu vidū un veikt jauniešu veselības profilaksi? Tas bija viens no būtiskākajiem jautājumiem, uz kuru mēģināja atbildēt pasākuma dalībnieki. Tika piedāvāti vairāki varianti, piemēram, rīkot skolā nedēļu “Cīņa ar atkarību’, skolēniem pašiem veidot videofilmas par veselības jautājumiem.

Nodarbības bija izzinošas un lietderīgas. Galvenais secinājums – mums pašiem jārūpējas par savu veselību.

Sagatavoja Sofja Poļetajeva, 7.c