Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola

Starptautiskais skolotāju festivāls “Zinātne uz skatuves” Prāgā

No 2022.gada 24. līdz 27. martam Prāgā (Čehija) notika Eiropas dabaszinātņu skolotāju festivāls “Zinātne uz skatuves” (“Science on Stage”), kurā piedalījās vairāk kā 350 pedagogu no 34 valstīm, kas māca dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātiku un mākslas priekšmetus, sākot no pirmsskolas posma līdz vidusskolai. Festivālā piedalījās arī trīs skolotāji no Latvijas. Daugavpils 16. vidusskolu pasākumā pārstāvēja  ģeogrāfijas skolotāja Svetlana Rudjko.

Iespēju piedalīties festivālā Latvijas skolotāji ieguva, piedaloties nacionālajā atlases konkursā, ko organizēja Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC). Skolotāji savu līdzdalību festivālā varēja pieteikt vienā no tēmām: “Zinātne vismazākajiem”, “Ilgtspējīgas attīstības mērķi izglītībā”, “Tehnoloģijas STEM mācību priekšmetos”, “Daudzveidība STEM priekšmetu apguvē”, “STEAM projekti, kas apvieno dabaszinātnes aspektu mācīšanu ar mākslas, mūzikas, sporta, vēstures un citu priekšmetu apguvi”, “Sadarbība dabaszinātņu mācīšanā” un “Starptautiskie sadarbības projekti”. Iesniegtos projektus vērtēja starptautiskā žūrija pēc šādiem kritērijiem: skolēnu intereses veicināšana par zinātni, parādību pētīšanu, saistība ar reālo ikdienas dzīvi, ilgtspējīga ietekme, izzināšanā un pētniecībā balstītas mācīšanās veicināšana, demonstrējuma/ projekta/metodes novitāte.

Svetlana Rudjko pārstāvēja projektu apakškategorijā, kas apvieno STEM mācīšanu ar mākslas, mūzikas, sporta, vēstures un citu priekšmetu apguvi. Projekta  “Vienādojumu mūzika” (“The music of equations”) autore ir Regīna Urbanoviča, tas tika izstrādāts sadarbībā ar mūzikas skolotāju Liliju Grakovu un ģeogrāfijas skolotāju Svetlanu Rudjko. Projektā viņas piedāvāja metodes, kā skolēniem attīstīt matemātiskās, muzikālās prasmes un loģiku. Piemēram, atrisinot matemātisku uzdevumu, iegūst konkrētus ciparus no viens līdz septiņi, kas atbilst noteiktai notij. Tādējādi no iegūtās kombinācijas izveidojas melodija. Stenda apmeklētājiem bija iespēja to atskaņot ar ksilofonu.

Festivāla laikā skolotājiem bija iespēja parādīt savu pieredzi un mācīties kopā ar citiem pedagogiem. Katru dienu norisinājās dažādas aktivitātes:  no rīta darbs pie stenda, stāstījums par savu projektu, skolu un valsti, pa dienu piedalīšanās darbnīcās, ko piedāvāja pasākuma dalībnieki. Strādājot festivālā, S.Rudjko dalījās savā pieredzē starptautisko projektu izstrādē, veidoja kontaktus, lai arī turpmāk sadarbotos ar citu valstu STEM skolotājiem. Vakaros tika piedāvātas ekskursijas uz observatoriju, planetāriju vai slaveno bibliotēku “Klementinum”, ko dibināja jezuītu mūki. Bibliotēkā atrodas koncertzāle, kurā muzicēja pats Mocarts, augšējā stāvā  ir skatu tornis, no kura paveras brīnišķīgs skats uz visiem Prāgas centra objektiem.

Laiks pagāja ātri, un skolotāji ar interesantām idejām un kontaktiem, gatavi darbam pie jauniem projektiem atgriezās mājās.

Sagatavoja Daugavpils 16.vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja Svetlana Rudjko