Daugavpils
16.vidusskola

Arhīvi par dienu 06-06-2022

Ikgadējā skolas metodiskā konference

2022.gada 3.jūnijā Daugavpils 16.vidusskolā notika ikgadējā metodiskā konference “Diferencēta, individualizēta mācību stunda, izmantojot inovatīvas metodes un nodrošinot izglītojamo vajadzības”. Konferences mērķis ir popularizēt labās prakses piemērus pedagogu vidū. Pieredzē dalījās  12 pedagogi.  Bioloģijas, dabaszinību skolotāja Jeļena Šilova par stundu, kurā skolēni mācījās sniegt pirmo palīdzību asiņošanās gadījumā. Lasīt tālāk…