Daugavpils
16.vidusskola

Архивы автора

PuMPuRS

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

Veiksmīgi noslēdzās trešais gads – tik ilgi Daugavpils 16. vidusskola īsteno projektu PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.   Projektā iesaistītie pedagogi – Valentīna Lipkoviča,  Svetlana Zarjanova,  Ludmila Budreviča,  Ludmila Voicehovska, Jeļena Sardiko – sniedza individuālās konsultācijas 14 skolēniem gan attālināti, gan klātienē, atbilstoši epidemioloģiskai situācijai valstī. Pateicoties projekta ietvaros sniegtajām konsultācijām, vairāki skolēni spēja iegūt pamatizglītību. Dažiem skolēniem uzlabojās gan mācību sasniegumi, gan komunikācijas spējas, paaugstinājās pašvērtējums. Lasīt tālāk…

Programma “Latvijas skolas soma” 16.vidusskolā: pasākuma “Senā skola” apmeklējums

Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2.b un 2.c  klases skolēni  2021.gada 28.maijā  apmeklēja tiešsaistes pasākumu “Senā skola”. Pasākuma mērķis bija uzzināt, kā mācījās zemnieku bērni 19. gadsimta beigās – 20. gadsimta sākumā, iepazīt dažādus priekšmetus, kas raksturo skolu pirms 100 un vairāk gadiem, un saprast, ar ko senās skolas atšķīrās no mūsdienu skolām. Lasīt tālāk…

Atzinības raksts

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska pateicas skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem par 2020./2021. mācību gadu, pasniedzot ik katram Atzinības rakstu.

 

Mācību gada noslēguma apsveikums

Programma “Latvijas skolas soma” 16.vidusskolā: koncertlekcijas “Atmodas dziesmas” apmeklējums

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 6.a klases skolēni 2021.gada 6.maijā. noskatījās koncertlekciju “Atmodas dziesmas”. Pasākuma  mērķis ir celt patriotismu jauniešos, vairot zināšanas par vienu no svarīgākajiem Latvijas vēstures notikumiem un palīdzēt iepazīt mūzikas klātbūtni vēsturiskos notikumos.

Koncertlekcija ir stāsts par mūsu skaisto dzimteni – Latviju, par Latvijas vēstures notikumiem laikā no 1986. gada līdz 1991. gadam. Koncerta stāsts ir par neseniem vēstures notikumiem: Trešo atmodu – dziesmoto revolūciju un Latvijas neatkarības atjaunošanu. Programmā iekļautas nozīmīgākās un simboliskākās Atmodas laika dziesmas, kas savijas kopā ar stāstu par Latvijas valsts neatkarības atgūšanu. Koncertlekcijā skolēni klausījās Z.Liepiņa, J.Lūsēna, R.Paula, I. Kalniņa, J. Kulakova, U.Marhilēviča un arī citu komponistu mūziku. Lasīt tālāk…

Vizuālās mākslas pilsētas konkurss-izstāde “Daugavpils ir daudzveidība”

Apsveicam

vizuālās mākslas pilsētas konkursa izstādes “Daugavpils ir daudzveidība” uzvarētājus!

Viktorija Ivanova  (9.b) – uzvara nominācijā “Vēsturiskais mantojums” 

Adriana Vanagele (8.a) – uzvara nominācijā “Dekorativitāte”

Katrīna Siliņa (6.b) – uzvara nominācijā “Daugavpils simboli”

Ksenija Germanoviča (7.b) – uzvara nominācijā “Glezniecība”

Paldies skolotājām Jadvigai Osipovai un Gaļinai Želabovskai par skolēnu sagatavošanu konkursam!

“Lielā Eiroviktorīna”

Apsveicam

10.klases skolēnus ar uzvaru

 Labklājības ministrijas rīkotajā erudīcijas spēlē “Lielā Eiroviktorīna” –

erudītākā klase Latgales reģionā!

 

“Lielā Eiroviktorīna” ir Labklājības ministrijas rīkota erudīcijas spēle 10.‒11. klašu skolēniem, kuras mērķis ir dažādot mācību vielu un procesu un pārbaudīt vidusskolēnu zināšanas par Eiropas Savienību un ES fondu ieguldījumu labklājības jomā. Tā tika izspēlēta attālināti laika posmā no 10. līdz 21. maijam katrai klasei ērtā laikā. Kopumā viktorīnā piedalījās 65 klases no 50 Latvijas skolām. Apkopojot rezultātus, noskaidrotas sešas erudītākās klases Latvijas reģionos. Lasīt tālāk…

Programma “Latvijas skolas soma” 16.vidusskolā: Iluzionisma teātra, muzeja “Mystero” apmeklējums

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 3.c klases skolēniem bija iespēja piedalīties virtuālajā ekskursijā uz Iluzionisma teātri un muzeju “Mystero”. Pasākuma mērķis bija uzzināt par iluzionisma skatuves mākslas žanru daudzveidību un attīstības vēsturi pasaulē un Latvijā.

Pasākumu vadīja burvju mākslinieki Dace, Dante un Enrico Pecoli, kuri pazīstami pasaulē ar savu ziepju burbuļu šovu. Mākslinieki viesojušies 79 valstīs un 2018.gadā saņēma prestižu balvu “Best family show”. Programmas vadītāji pastāstīja par iluzionisma vēsturi un triku veidošanu no Senas Ēģiptes laikiem līdz mūsdienām. Skolēni uzzināja par tādiem iluzionistiem kā Pinetti, Hudins, Hudini, Koperfīlds. Lasīt tālāk…

Mums izdevās!

Beidzas diezgan sarežģīts un neparasts mācību gads. Šajā laikā mums daudz kas bija jāmaina darbā, mēs palikām atbildīgāki, organizētāki un patstāvīgāki. Grūti bija visiem: gan skolotājiem, gan skolēniem, gan vecākiem.

Patīkami, ka arī attālināto mācību laikā skolēni aktīvi nodarbojās ar jaunradi vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģiju stundās un vizuālās mākslas pulciņos. Gribas pateikt paldies visiem skolēniem, kas mācību gada laikā centās un savlaicīgi iesūtīja savus jaunrades darbus. Lasīt tālāk…

Eiropas eksāmens 2021

Svinot Eiropas dienu, 7.–9. maijā ikviens bija aicināts piedalīties Eiropas eksāmenā, apliecinot savu interesi un zināšanas par mums Eiropā. Šogad to nokārtoja 37 611 dalībnieki, kas ir par 20% vairāk nekā pagājušajā gadā.

Visaktīvākie šogad bijuši  7. – 9.klašu skolēni – 8167 dalībnieki, no kuriem 440 ir ieguvuši augstāko punktu skaitu. Pirmo reizi Eiropas eksāmenā varēja piedalīties arī 1.– 3. klašu skolēni, kas šo iespēju aktīvi izmantojuši. Puse no 7831 šī vecumposma skolēniem ir ieguvuši augstāko punktu skaitu. 4.–6.  klašu grupā piedalījās 7511 dalībnieki, no tiem 50 punktus ieguvuši 1306 dalībnieki. Vidusskolas grupā piedalījās 3942 dalībnieki, no tiem 50 punktus ieguvis 201 dalībnieks. Lasīt tālāk…