Daugavpils
16.vidusskola

Архивы рубрики ‘bez virsraksts’

50. starptautiskais bērnu mākslas darbu konkurss – izstāde “Lidice-2022”

Olesju Bogdani (9.a) ar iegūto medaļu  50.starptautiskā bērnu mākslas darbu konkursa – izstādes “Lidice-2022” Čehijas kārtā!

Paldies skolotājai Jadvigai Osipovai par skolnieces sagatavošanu konkursam!

Konkursā Čehijā piedalījās 573 darbi no Latvijas. Kopā tika iesūtīti 14527 darbi no 77 pasaules valstīm. Godalgoti  1485 darbi. 140 autoriem un 63 izglītības iestādēm piešķirtas medaļas “Lidices roze”. Starptautiskā vērtēšanas komisija  piešķīrusi 9 medaļas autoriem, 1 medaļu izglītības iestādei par mākslas darbu kolekciju un 60 Goda rakstus mākslas darbu autoriem no 31 Latvijas izglītības iestādes! 

Erasmus+ projekta „Mācīties vienam no otra – veidot nākotni“ dalībnieku tikšanās Itālijā


Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta „Mācīties vienam no otra – veidot nākotni“  (Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_1) ietvaros no 05. līdz 11.jūnijam notika dalībnieku tikšanās Taranto (Itālijā), profesionālajā vidusskolā IPS F.S. CABRINI.  Projekta aktivitātēs piedalījās partneri no Itālijas, Vācijas, Čehijas, Latvijas. Daugavpils 16.vidusskolu pārstāvēja skolēnu un pedagogu komanda: Sofja Poļetajeva, Arina Daškeviča,  Maija Kuzņecova,  Aleksandrs Ziļs, Vladislavs Gaiļevskis, direktore Olga Dukšinska, direktora vietniece  Regīna Urbanoviča, projekta koordinatore Jeļena Sardiko. Lasīt tālāk…

Ikgadējā skolas metodiskā konference

2022.gada 3.jūnijā Daugavpils 16.vidusskolā notika ikgadējā metodiskā konference “Diferencēta, individualizēta mācību stunda, izmantojot inovatīvas metodes un nodrošinot izglītojamo vajadzības”. Konferences mērķis ir popularizēt labās prakses piemērus pedagogu vidū. Pieredzē dalījās  12 pedagogi.  Bioloģijas, dabaszinību skolotāja Jeļena Šilova par stundu, kurā skolēni mācījās sniegt pirmo palīdzību asiņošanās gadījumā. Lasīt tālāk…

“Dabaszinību un matemātikas labirintos”

Apsveicam

2.a klases komandu ar iegūto 3. vietu pilsētas konkursā “Dabaszinību un matemātikas labirintos”!

Komandas sastāvā: Valērija Šļonska, Anastasija Rodčenko, Karolina Laminska, Timofejs Sokolovs.

Paldies skolotājai Sandrai Vaitkevičai par skolēnu sagatavošanu konkursam! 

Daugavpils 16.vidusskolas veltījums Daugavpilij

Pilsētas sirds ir tās cilvēki – radoši, darbīgi un pozitīvi noskaņoti. Savai pilsētai novēlam saules mūžu, cauri gadu gadiem noturēt savu ritmu, savu dinamiku un savu skanējumu, ekonomikas izaugsmi un drošību, labus cilvēkus, kuriem dvēseles kā baltas ābeles zied, saticību un laimi ģimenēs, veselību, gudrību un strādīgumu visiem daugavpiliešiem.
Lai nāk priecīgi veseli rīti
Pavasara vēja dzīti
Jauna spēka un domu pildīti
Siltas saules sildīti
Tik ļoti, ļoti gaidīti.
(S. Lazdāne)

Programma “Latvijas skolas soma” 16.vidusskolā: ceļojums pa Zemgali

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 9. a klases skolēni un Jauno Ģeogrāfijas Kluba locekļi maijā vidu  devās uz Zemgali. Ekskursijas mērķis bija iepazīties ar  dažādiem vēsturiskiem populārākajiem apskates objektiem Zemgales novadā.

Iepazīšanās ar novadu sākās no Bauskas, kur skolēni varēja pastaigāties pa pilsētas centru, aplūkojot ievērojamākos objektus, no kuriem galvenā bija Bauskas pils. Lasīt tālāk…

Pilsētas spēle-konkurss “Cietoksnis – kultūras objekts un dzīvojamais rajons”

Apsveicam

 

6.b klases komandu ar iegūto 3.vietu pilsētas spēlē-konkursā “Cietoksnis – kultūras objekts un dzīvojamais rajons”!

Komandas sastāvā: Nikoļeta Kaufmane, Dmitrijs Pečonka, Jegors Stepanovs.

Paldies skolotājai Leonardai Krukovskai par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Programma “Latvijas skolas soma” 16.vidusskolā: nodarbības «Daugavpils atklātnēs» apmeklējums

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 3.b un 3.c klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt muzejpedagoģisko nodarbību «Daugavpils atklātnēs» Daugavpils novadpētniecības muzejā.

Nodarbības mērķis bija veidot cieņpilnas attieksmi  pret dzimto pilsētu un tās vēsturi un mantojumu. Lasīt tālāk…

Nacionālais Kvalitātes sertifikāts par e-Twinning projektu

Mūsu skola jau vairākus gadus veiksmīgi piedalās starptautiskajos e-Twinning projektos. 2022. gada maijā e-Twinning projektam “Culture past to present” tika piešķirts nacionālais sertifikāts. To īstenoja Daugavpils 16. vidusskolas Jauno ģeogrāfu kluba dalībnieki – Nikoļa Matjuhina, Lana Daškeviča (12.kl.), Vladislavs Gaiļevskis, Maija Kuzņecova, Deniels Jefanovs, Evelīna Vasiļjeva (11.kl.), Arina Daškeviča, Alina Ščelčkova, Aleksandrs Ziļs (10.kl.), Veronika Kazakeviča, Adriana Vanagele (9.a) – un ģeogrāfijas skolotāja S.Rudjko sadarbībā ar partneriem no Turcijas, Slovākijas, Horvātijas un Rumānijas. Lasīt tālāk…

Konkurss “Mazās zvaigznītes”

Apsveicam

 

Deju kolektīvu “Zemgalīte” (Olivers Porietis (1.a), Milena Siņica (1.a), Anastasija Rodčenko (2.a), Arina Novicka (2.a), Darja Davidova (3.a), Karina Osipova (5.b), Aigars Ļutinskis (3.a), Viktorija Krilova (4.a), Varvara Žukovska (4.a), Evita Pimanova (5.b), Darja Smirnova (3.b), Konstantins Koreņevskis (1.b), Emilija Špoģe (1.b), Matvejs Osipovs (1.b), Alīna Šellere (1.c), Maksims Merkulovs (2.a), Karolina Laminska (2.a), Anastasija Starceva (3.a), Karina Lavrinoviča (3.a), Anželika Meļuha (3.a), Violeta Kaļiņina, Arturs Hodaņonoks (4.a), Viktorija Krilova (4.a)) ar iegūto 1.vietu konkursā “Mazās zvaigznītes”!

Paldies skolotājai Marinai Meduņeckai par skolēnu sagatavošanu konkursam!