Daugavpils
16.vidusskola

Kontakti

Adrese: Aveņu iela 40, Daugavpils, LV-5422

 

E-pasts: vsk16@inbox.lv

 

 
Autobusi: 11, 17, 17A, 19, 20.

 

Direktore
Olga Dukšinska
654-76141
Personāla lietu pārzine
Skaidrīte Mukāne
654-76140 288-00450
Direktora vietniece izglītības jomā
Zigrīda Panfilova
288-00-453
26-52-3754
Direktora vietniece izglītības jomā
Aļona Proščenko
288-00-452
29-39-4667
Direktora vietniece audzināšanas jomā
Regīna Urbanoviča
288-00454
Direktora vietniece informātikas jomā
Irina Grodze
 
Ēdnīcas vadītāja
Inna Skladova
288-00456
Direktora vietniece admin. saimniec. darbā
 Tatjana Pečonka
 288-00457
Sociālā pedagoģe
Ludmila Voicehovska
288-00445
Skolas māsa
Irīna Terentjeva
288-00451
Dežurants, ēkas uzraugs
 
288-00460

 

Bankas rekvizīti

 

Maksātājs
Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde
Adrese: Saules 7, Daugavpils, LV-5401
PVN maksātāja reģistrācijas numurs: LV90009737220
Bankas kods: PARXLV22
Konta Nr. LV73PARX0000850068461

 

Saņēmējs
Daugavpils 16.vidusskola
Adrese: Aveņu iela 40, Daugavpils, LV-5422
Reģistrācijas numurs 90009737220