Daugavpils
16.vidusskola

Rudens izstāde

Turpinot tradīcijas, arī šogad no 5.  līdz 9. oktobrim mūsu skolā notika rudens ražas izstāde. Par godu Miķeļdienai dārzeņi tika pārveidoti līdz nepazīšanai un uz dārzeņu balli ieradās dažnedažādi brīnumaini tēli.

Sākumskolas skolēni  kopā ar vecākiem bija izveidojuši dažādas kompozīcijas – lidmašīnas, vāzes ar rozēm no rudens lapām, laivas, pasaku tēlus, dažādus dzīvniekus un citus brīnumus no dārzeņiem, augļiem, ogām, sēnēm, ziediem un citiem dabas materiāliem, parādot Latvijas ražas daudzveidību. Lasīt tālāk…

Svinam Miķeļus lasot!

Š.g. 1.oktobrī 4.a klases skolēni un klases audzinātāja Karīna Gomola piedalījās tematiskajā klases stundā “Svinam Miķeļus!” Piekrastes bibliotekā. Saskaņā ar senām latviešu tradīcijām 29.septembrī mēs svinam Miķeļdienu, rudens saulgriežu un gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētkus. Pirms Miķeļiem parasti beidzas visi ražas novākšanas darbi. Lasīt tālāk…

4. oktobris – Skolotāju diena

Oktobra pirmajā svētdienā, 4. oktobrī, Latvijā svinēja Skolotāju dienu. Arī mūsu pilsētā un skolā norisinājās šai dienai veltītas aktivitātes.
Skolotāju dienas priekšvakarā, 30.septembrī, Daugavpils teātrī notika Starptautiskās skolotāju dienas svinīgais pasākums “Pasaki paldies skolotājam”, kurā tika pateikts PALDIES katram pedagogam, kurš ar lielu atdevi ir veicis savus pienākumus, tika sveikti pedagogi, kolēģi un administrācijas pārstāvji, kuri nesavtīgi pildīja savu darbu ārkārtas situācijas apstākļos. Lasīt tālāk…

Sveiciens skolotāju dienā!

Sveiciens skolotāju dienā!

Valsts aizsardzības mācības pilotprojekta noslēgums

2020.gada 23. septembrī Aizsardzības ministrijā norisinājās Valsts aizsardzības mācības pilotprojekta noslēguma sanāksme, kurā piedalījās arī  Daugavpils 16.vidusskolas pārstāvis. Projektu divu gadu laikā īstenoja 13 Latvijas izglītības iestādes.

Sākumā klātesošos uzrunāja aizsardzības ministrs Artis Pabriks, akcentējot projekta nozīmīgumu un izaicinājumus. Viņš uzsvēra, ka pilotprojekta laikā gūtās atziņas sniegs būtisku ieguldījumu jauniešu izglītošanā, veicinot jaunās paaudzes izpratni par demokrātisko vērtību nozīmīgumu un savu lomu šo vērtību aizsargāšanā, kā arī visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanā un pilnveidošanā. Dalībskolām A. Pabriks pasniedza Aizsardzības ministrijas Goda rakstu par uzņēmību un pašaizliedzīgu iesaistīšanos valstiski nozīmīgajā projektā.

Sanāksmes turpinājumā izglītības iestāžu pārstāvji prezentēja sasniegtos rezultātus, tika izvērtēti projekta īstenošanas guvumi un nepieciešami uzlabojumi, kā arī tika apspriestas jaunās mācību programmas turpmāk sasniedzamie mērķi. Plānots, ka no 2024.gada valsts aizsardzības mācība būs obligāts mācību priekšmetu visās valsts vidējās izglītības iestādēs.

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante A.Anufrijeva

Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Jau ceturto gadu  Daugavpils 16. vidusskola īsteno ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni  2020./2021. mācību gadā ir skolotāju kompetences pilnveidošana un sadarbības veicināšana jaunā mācību satura plānošanā un īstenošanā, KI integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā, individuālā karjeras atbalsta pieejamības nodrošināšana skolēniem un vecākiem, profesionālās izglītības pievilcības veicināšana. Projekta mērķauditorija ir  7.-12. klašu izglītojamie. Lasīt tālāk…

Projekts “Mācītspēks”

Pirmo reizi šogad tiek realizēts jaunais skolotāju projekts “Mācītspēks”, un arī Daugavpils 16.vidusskola ir iesaistījusies šī projekta dalībnieku atbalstā. 1.septembrī darbu skolā uzsāka Ieva Maļinovska. Viņa skolēniem mācīs dizainu un tehnoloģijas. Vēlam veiksmi jaunajai skolotājai!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Z.Panfilova

PuMPuRS

Skola īsteno projektu PuMPuRS

Jau trešo gadu Daugavpils 16. vidusskola īsteno projektu PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.  Mūsu skolas 4 pedagogi sniedz individuālās konsultācijas deviņiem 5.-12.klašu skolēniem. Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Individuālās nodarbības laikā pedagogi sniedz skolēniem atbalstu  gan mācību priekšmeta apguvē, gan mājas darbu izpildē, palīdz atrisināt psiholoģiska un emocionāla rakstura problēmas. Pedagogi organizē nodarbības balstoties  uz skolēnu individuālajām vajadzībām.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā A.Proščenko

Konkurss “Zinātne uz skatuves- 2020”

2020.gadaā Latvijā jau trešo reizi notika starptautiskais konkurss “Science on stage” dabaszinību, matemātikas, fizikas, astronomijas, ķīmijas, bioloģijas, inženierzinātņu un IKT skolotājiem, kuriem ir radošas idejas, kā zinātni padarīt aizraujošu un saprotamu mācību procesā. Lasīt tālāk…