Daugavpils
16.vidusskola

Ģeometrisko figūru noslēpumainā pasaule gleznās

Izcils krievu mākslinieks Kazimirs Maļevičs lielu uzmanību savās gleznās veltīja ģeometrisko figūru tēlošanai. Baltkrievu/ franču mākslinieks Marks Šagāls teica: “Man glezna ir plāksne, kura pārklāta ar lietu tēliem, kas izvietoti noteiktā loģiskā secībā.”

Projektu nedēļas laikā 11.klases skolēnu grupa kopā ar vadītāju Regīnu Urbanoviču strādāja pie eTwinning projekta “Mysterious World of Geometric Shapes in Pictures”, kurā piedalās dažādu valstu skolēni, kam svarīga matemātiskās un loģiskās domāšanas attīstība, saistot matemātiku ar vizuālo mākslu, kā arī paplašinot un padziļinot zināšanas par tēmu “Figūru laukums”. Projektā gaitā mēs vēlamies radīt gleznas, kas veidotas no ģeometriskām figūrām, kuru izvietojumu nosaka autora iztēle. Lasīt tālāk…

Palīdzēsim dzīvniekiem!

Lai palīdzētu patversmē nonākušiem dzīvnieciņiem, skolas parlaments izsludina labdarības akciju “Mr. Doggo”.

Skolēnu parlaments

Daugavpils pilsētas krievu valodas olimpiāde

Apsveicam

 

5.a klases skolnieci Alinu Baklažanovu un 5.b klases skolnieci Anastasiju Beinaroviču ar  iegūto atzinību Daugavpils pilsētas krievu valodas olimpiādē!

Paldies skolotājām Svetlanai Zarjanovai un Žannai Ugarenko par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

37.Valsts ģeogrāfijas olimpiāde (II posms)

Apsveicam

 

11.klases skolnieku Danielu Siļčonoku ar iegūto  2.vietu11.klases skolnieku Rostislavu Osipovu un 12.klases skolnieci Lauru Matuseviču ar iegūto  atzinību 37.Valsts ģeogrāfijas olimpiādē (II posms)!

Paldies skolotājai Svetlanai Rudjko par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Latgales skolēnu pašpārvalžu un to konsultantu forums

2020.gada 21.februārī Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” notika Latgales skolēnu pašpārvalžu un to konsultantu forums, kurā piedalījās 230 skolēnu no 18 Latgales pilsētām. Mūsu skolu pārstāvēja pašpārvaldes locekļi – Daniels Siļčonoks (11.kl.), Žanna Šileinis-Šileiko (11.kl.), Anna Siņica (11.kl.), Anastasija Balinska (12.kl.) – pedagoģe karjeras konsultante Anželika  Anufrijeva un  direktores vietniece izglītības jomā Regīna Urbanoviča. Lasīt tālāk…

61.valsts ķīmijas olimpiāde (2.posms)

Apsveicam

 

9.a klases skolnieku Imantu Zvīdri un 11.klases skolnieku Andreju Terehovu ar iegūto atzinību 61.valsts ķīmijas olimpiādē (2.posms)!

Paldies skolotājai Jeļenai Markovai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Pilsētas sporta deju sacensības “Draugu lokā”

Apsveicam

 

Valēriju Meduņecki (12.), Viktoriju Krilovu (2.a), Sanitu Eisaku (5.c), Aleksandru Navickaiti (4.b), Maratu Belašovu (3.c), Sofiju Stoli (2.a), Arturu Hodaņonoku (2.a), Maksimu Bojarovu (4.c), Nikoļetu Kaufmani (4.b), Darju Smirnovu (1.b), Aleksandru Navickaiti (4.b), Arinu Aedmu (1.b) ar iegūto 1. vietu,

Karinu Osipovu (3.b), Kristīnu Šelleri (3.b) ar iegūto 2. vietu,

Denisu Variboku (2.c), Karinu Osipovu (3.b), Sofiju Poļetajevu (5.c), Varvaru Žukovsku (2.a), Arturu Jodčiku (2.c) ar iegūto 3. vietu pilsētas sporta deju sacensībās Draugu lokā”!

Paldies skolotājai Marinai Meduņeckai  par skolēnu sagatavošanu sacensībām!

Erasmus+ projekta partneru tikšanās Daugavpils 16.vidusskolā

No 01.09.2019. līdz 31.08.2021. Daugavpils 16. vidusskolā tiek īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” (Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_1).

Erasmus+ projekta “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” ietvaros no 2020. gada 17.februāra līdz 23.februārim Daugavpils 16.vidusskolā notika otrā projekta dalībnieku tikšanās, kurā piedalījās partneri no Čehijas, Grieķijas, Itālijas, Vācijas, Daugavpils 15.vidusskolas, mūsu skolēni un skolotāji.

Projekta dalībniekus laipni sagaidīja Daugavpils pilsētas domē un pastāstīja par pilsētu, tās vēsturi, izglītības un uzņēmējdarbības iespējām jauniešiem. Skolā viesus sirsnīgi sagaidīja skolas direktore Olga Dukšinska, vokālais ansamblis un tautas deju kolektīvs. Projekta dalībnieki jautri iemācījās  dažādus vārdus latviešu valodā. Lasīt tālāk…

Absolventu vakars

8.februārī skolā notika   Absolventu vakars. Tā ir diena, kad atkal var satikt savus klasesbiedrus un skolotājus. Šajā vakarā absolventi kavējas atmiņās par aizgājušajiem skolas gadiem. Skola vienmēr ir  vieta, kur laimīgi ir bijuši visi. Ir tik jauki atkal atnākt uz savu klasi, nokļūt draugu lokā, uzzināt, ko sasnieguši klasesbiedri. Skolā ir izveidojusies tradīcija, ka īpaši atceramies klases, kuras skolu beigušas pirms pieciem, desmit, piecpadsmit, divdesmit  gadiem.  Ir patīkami, ka skolas absolventi neaizmirst savu skolu!

Sagatavoja skolas avīzes redakcija

Lasīt tālāk…

Projektu nedēļa “Es pasaulē, pasaule manī”

Mūsu skolā februāris ir pētniecības un radošuma mēnesis. Šogad no 3.februāra līdz 7.februārim notika projektu nedēļa, kuras tēma “Es pasaulē, pasaule manī”. Projektu nedēļas mērķis bija iemācīt skolēniem apgūt pētnieciskā darba pamatprasmes un iemaņas; attīstīt skolēnu radošās spējas, mācīšanās un sadarbības prasmes; veidot mācīšanās motivāciju un skolēnam atbilstošu vērtību izjūtu, ietverot katra skolēna darbību, viņa pieredzi, domas un intereses. Projektu nedēļas sasniedzamais rezultāts: dot iespēju izpausties un iegūt zināšanas skolēnam pieņemamā formā, ļaujot apmierināt katra individuālās vajadzības. Lasīt tālāk…