DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Breinrings

1.aprīlī Daugavpils 16. vidusskolas aktu zālē notika intelektuāla spēle Breinrings  6.- 9.klašu skolēniem, ko organizēja skolas parlaments. Breinrings (angļu val. brain – prāts) – intelektuāla spēle, kas sastāv no vairākiem raundiem.

Spēlē piedalījās 10 komandas, katra sešu cilvēku sastāvā, kas demonstrēja savas zināšanas dažādās jomās. Zālē virmoja satraukums un pozitīva sacensību gaisotne.  

6.-7.klašu  grupā 1.vietu izcīnīja 7.c klases komanda, 8.-9.klašu grupā 1. vietu ieguva 8.c klases komanda. Spēles uzvarētāji tika apbalvoti ar diplomiem.

Sagatavoja Žanna Ugarenko, 6.c klases audzinātāja Lasīt tālāk…

Erasmus+ projekta „Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” dalībnieku tikšanās Vācijā

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” (Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_1).

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekta “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni” (Nr. 2019-1-LV01-KA229-060348_1) ietvaros Daugavpils 16. vidusskolas 10.-11. klašu skolēni Kirils Ivanovs, Maija Kuzņecova, Evelīna Vasiļjeva, Vladislavs Gaiļevskis, Deniels Jefanovs, projekta koordinatore Jeļena Sardiko un angļu valodas skolotāja Jeļena Abramova no 20. līdz 26.martam piedalījās projekta aktivitātēs Vācijas pilsētā Barntrupa.Kopā ar mums mobilitātē iesaistījās arī partneri no Grieķijas, Čehijas, Itālijas, Vācijas un Daugavpils 15.vidusskolas. Vācu skolēni un skolotāji piedāvāja ļoti interesantu programmu, lai attīstītu  skolēnu uzņēmējdarbības, komunikācijas un svešvalodu prasmes, kā arī papildinātu zināšanas par valsti un tradīcijām. Lasīt tālāk…

30. martā — Vecāku sapulces

30. martā plkst. 17.30 skolā notiks 7. – 12. kl. vecāku sapulces.

 

Vieta: tiešsaistes platforma zoom.

 

Skolas vadība

PuMPuRS

Individuālais atbalsts skolēniem

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

2021.-2022. mācību gada otrajā semestrī projekta PuMPuRS (atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai) ietvaros Daugavpils 16. vidusskolas 4 pedagogi turpina sniegt individuālās konsultācijas 17 skolēniem, kuriem ir dažāda rakstura grūtības mācībās, kā arī lai sniegtu atbalstu skolēniem, mazinot Covid-19 pandēmijas radīto seku ietekmi uz mācību satura apguvi un iesaisti izglītībā. Lasīt tālāk…

Latvijas Čempionāts 10 dejās

Apsveicam

 

Daugavpils 16. vidusskolas deju kolektīva “Zemgalīte” dalībniekus ar iegūtajām godalgotajām vietām “Latvijas Čempionātā 10 dejās 2022”!
Dalībnieki:

  • Meitenes solo 2016. un vec. 4 dejas W Q Ch J

Adelīna Dombrovska (3.a) – 1. vieta

Violeta Kaļiņina (3.a) – 1. vieta

Viktorija Krilova (4.a) – 1. vieta Lasīt tālāk…

Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference

2022.gada 4. martā notika Latvijas skolēnu 46. zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) Latgales reģiona konference, kas norisinājās tiešsaistes režīmā  MS Teams platformā. Tajā tika prezentēti 142 ZPD dažādās zinātnes nozaru grupās.

Daugavpils 16. vidusskolu konferencē pārstāvēja 12. klases skolēni Maksims Antonovs, Vitālijs Gagunovs un Nikoļa Matjuhina. Skolēnu ZPD  „Šuņezera dabas taka” un „Cilvēka darbības klimata izmaiņu mazināšanā” tika prezentēti dabaszinātnes nozarē. Skolēni prezentēja  ZPD  PowerPoint formātā, iekļaujot tajā būtiskākos pētījuma jautājumus. Abi ZPD tika apbalvoti ar III pakāpes diplomiem. Darbu vadītājas ir ģeogrāfijas skolotāja Svetlana Rudjko un fizikas skolotāja  Aļona Proščenko, darbu konsultantes – latviešu valodas un literatūras skolotājas Valentīna Ribakova un Zigrīda Panfilova.

Paldies skolēniem un pedagogiem par ieguldīto darbu!

Sagatavoja direktora vietniece A.Proščenko

Erasmus+ projekta “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs?” dalībnieku tikšanās Horvātijā

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs? ARE WE REALLY SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA?” Nr.2019-1-TR01-KA229-074760_3.

  1. gada pavasarī Erasmus+ projekta “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs? ARE WE REALLY SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA?” ietvaros notika projekta dalībnieku tikšanās Zagrebā (Horvātijā), kurā piedalījās partneri no Turcijas, Latvijas, Polijas, Igaunijas un Horvātijas. Mobilitāte notika skolotāju digitālo kompetenču uzlabošanas kontekstā. Daugavpils 16. vidusskolu pārstāvēja angļu valodas skolotājas Ž.Špoģe, V.Mikuļina un ģeogrāfijas skolotāja S.Rudjko.

Lasīt tālāk…

Kafijas automāta izvietošana

 

Daugavpils 16.vidusskola izsludina izsoli par 4 mtelpu nomu kafijas automāta izvietošanai.

JĢS Atklātā ģeoloģijas olimpiāde

Apsveicam

Veroniku Kazakeviču (9.a) ar iegūto  1.vietu, Adrianu Vanageli (9.a) un Denisu Matuseviču (6.c) ar iegūto 2.vietu, Germanu Mikulovu (9.a) ar iegūto  3.vietu JĢS Atklātajā ģeoloģijas olimpiādē!

Paldies skolotājai Svetlanai Rudjko par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

50. starptautiskais bērnu mākslas darbu konkurss – izstāde “Lidice-2022”

Apsveicam

Olesju Bogdani (9.a) un Viktoriju Ivanovu (10.kl.) ar uzvaru 50. starptautiskā bērnu mākslas darbu konkursa – izstādes “Lidice-2022” Latvijas kārtā!

Skolēnu darbi izvirzīti konkursam Čehijā.

Paldies skolotājai Jadvigai Osipovai par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Lasīt tālāk…