Daugavpils
16.vidusskola

71.Valsts fizikas olimpiāde (2.posms)

Apsveicam

 

10.klases skolēnu Andreju Piļščikovu ar iegūto atzinību 71.Valsts fizikas olimpiādē (2.posmā)!

Paldies skolotājai Aļonai Ivanovai par skolēna sagatavošanu olimpiādei!

Rosīgs darbs skolā

Neparasta situācija ar Covid-19 un attālinātās mācības ir ieviesušas izmaiņas katrā mūsu dzīves jomā. Īpaši lielas tās ir izglītības iestāžu darbā.

Kas šajā laikā notiek Daugavpils 16. vidusskolā? Vai mācību kabinetos un gaiteņos valda klusums? Nē! Skolotāji gatavo mācību materiālus un vada tiešsaistes stundas, savukārt tehniskie darbinieki uzlabo mācību vidi, veicot remontdarbus. 2021.gada janvārī tika pabeigta viena kabineta renovācija, kuras gaitu var redzēt fotogrāfijās. Lasīt tālāk…

Absolventu vakars

Darbs vasarā

Šogad Daugavpils jauniešiem atkal būs iespēja piedalīties vasaras nodarbinātības programmā, ko organizē Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa. Pieteikšanās darbam vasaras periodā norisināsies vairākos posmos un sāksies 6. februārī. Prioritāte būs jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm, kā arī tiem, kuriem ir maznodrošinātas, trūcīgas ģimenes statuss. Reģistrācija uz nodarbinātības programmu notiks elektroniski Jaunatnes nodaļas mājaslapā www.jaunatne.daugavpils.lv sadaļā “Nodarbinātība”. Lasīt tālāk…

49.starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss “Lidice 2021”

Apsveicam

 

Elmāru Hodaņonoku (6.c kl.) un Viktoriju Ivanovu (9.b kl.) ar uzvaru 49.starptautiskajā bērnu mākslas izstādē-konkursā “Lidice 2021”!

Skolēnu darbi izvirzīti konkursam Čehijā.

Paldies skolotājai Jadvigai Osipovai par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Barikādēm – 30

 

Šogad aprit 30 gadi kopš 1991. gada janvāra barikādēm, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji aizstāvēja valsts brīvību pret militārām akcijām un neatkarības pretiniekiem. Barikādes bija nozīmīgs tautas pašapziņas un gribas izpausmes brīdis, kad cilvēki bija apņēmības pilni nosargāt savu zemi un brīvību. 1991. gada janvāra barikādes ir izcils un unikāls starptautiskas nozīmes nevardarbīgas pretošanās piemērs, kā arī būtiska Latvijas vēstures sastāvdaļa. Lasīt tālāk…

PuMPuRS

Individuālais atbalsts skolēniem

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

 

2020.-2021. mācību gada otrajā semestrī projekta PuMPuRS (atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai) ietvaros Daugavpils 16. vidusskolas 5 pedagogi turpina sniegt individuālās konsultācijas 14 skolēniem, kuriem nepieciešams atbalsts mācīšanās procesā.  Katram “PuMPuRS” projektā iesaistītajam skolēnam skolā semestra sākumā  izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos preventīvos pasākumus šo risku mazināšanai.   Lasīt tālāk…

Nākamo pirmklasnieku reģistrācija

Kārtība, kādā iesniedzami un izskatāmi iesniegumi uzņemšanai 1.klasē Daugavpils 16.vidusskolā 2021./2022.mācību gadā 

Iesniegums 1.klasē (klātienē) 

Iesniegums 1.klasē (ar elektronisko parakstu)         

Apsveikums Ziemassvētkos

Ziemassvētku apsveikums